Norge

Sitter du på en lecabombe?

Slik så Jorunn Bybergs kjeller ut i begynnelsen av desember. Nå venter hun på det endelige utfallet av dommen.

Har du et hus som er bygget på slutten av syttitallet og har grunnmur av Leca? Da er det mulig at du har et problem.

  • Tormod Eikill

Les om flere tilfeller av Leca-oppløsning her:

Det har skjedd flere ganger at grunnmuren rett og slett smuldrer opp og må bygges på nytt, skriver Stavanger Aftenblad.

Forholdet har ikke fremgått av tilstandsrapporter, og huskjøpere har ikke funnet det naturlig å sjekke grunnmuren på det vel 30 år gamle huset de nettopp har kjøpt. Men i flere artikler på nettet har huseiere stått frem og fortalt om det samme problemet – grunnmuren har rett og slett falt sammen. De fleste husene er selvbyggerhus fra slutten av syttitallet.

Les også:

Les også

Drømmehuset går i oppløsning

Kjemisk prosess.

Det er en kjemisk prosess som får blokkene til å smuldre opp gradvis opp når de kommer i kontakt med fuktighet. Hvis dette får holde på lenge nok, må store deler av grunnmuren – kanskje hele – skiftes. Utgiftene blir store, i noen tilfeller opp mot en million kroner.

På syttitallet importerte daværende Norsk Leca, i dag Weber/Saint-Gobain, partier med lettklinker fra Belgia. Disse ble brukt til å produsere Leca-blokker. Det skulle vise seg at akkurat disse hadde et så høyt svovelinnhold at blokkene smuldret opp.

Allerede etter noen få år begynte problemene å vise seg, og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF) skrev en rapport om problemet i 1987, noe som førte til nye regler om svovelinnhold.

Ga erstatning.

Frem til begynnelsen av 2000-tallet ga Norsk Leca huseiere erstatning, men de siste årene har produsenten nektet ved å vise til en paragraf i Foreldelsesloven, som sier at skadeansvar har en foreldelsesfrist på 20 år.

Geir E. Karlsen på Tau i Ryfylke i Rogaland gikk til sak mot Weber/Saint-Gobain, men selskapet mente forholdet var foreldet. Selskapet fikk først medhold i tingretten. Karlsen anket. I høst var saken oppe i Gulating lagmannsrett i Bergen. Der ga en enstemmig dom huseieren medhold på alle punkter.

Retten mente at selskapet hadde et selvstendig varslingsansvar fra og med 1987, da problemene var offentlig kjent, og at dette ansvaret satte foreldelsesfristen til side. I dommen står det at selskapet har gjort lite eller intet for å varsle markedet om de dårlige Leca-blokkene.

Dommen er ikke rettskraftig. Weber/Saint-Gobain har frist til slutten av januar med å bestemme seg for en eventuell anke til Høyesterett.

Advokatfullmektg Eirik Aass i Selmer DA førte saken i retten på vegne av Weber/Saint-Gobain. — Vi har lest dommen og registrerer at lagmannsretten er uenig med oss. Vi vil i løpet av uka gjennomgå dommen sammen med våre klienter for å vurdere om dommen skal ankes. Før vi har konkludert vil vi ikke kommentere dommen, sier Aass.

Huseier venter.

En som venter spent på dette, er Jorunn Byberg på Tasta i Stavanger, den første huseieren Aftenbladet.no skrev om i begynnelsen av desember. Huset hennes er bygget i 1979, og hun kjøpte det for 11 år siden, med full tilstandsrapport. Det var ikke før i august i fjor at hun oppdaget fuktproblemer i underetasjen, og da hun dro ut en veggplate, fikk hun bokstavelig talt grunnmuren i fanget. Weber/Saint-Gobain har så langt frasagt seg ansvar, og Byberg har sett for seg at hun må punge ut med nærmere en million for utbedringsarbeidet.

Sjekk muren. Thorstein Furustøl, som er Geir E. Karlsens advokat, gir følgende råd til huseiere som sitter med boliger fra slutten av syttitallet med Leca-grunnmur:

–Sjekk muren nå. Er den kledd inne, så bank litt på kledningen og lytt etter raslelyder. Du kan også bore små inspeksjonshull i kledningen. Hvis mistanken er styrket, vil vel neste skritt være å rive ut en veggplate.

–Og hvis du da finner en oppsmuldret grunnmur bak platene?

–Hvis det ikke er overhengende krise, kan du avvente ankebehandlingen. Hvis dommen i lagmannsretten blir kjent rettskraftig, kan du sende krav til Weber/Saint-Gobain, sier Thorstein Furustøl.

Les også

  1. Grunnmuren raste sammen

  2. Vant frem i retten med grunnmurtrøbbel

  3. Flere grunnmurer smuldrer opp