Beboer døde 50 meter fra sykehjemmet

En 77 år gammel kvinne som bodde på Roan sykehjem i Sør-Trøndelag ble onsdag morgen funnet død i nærheten av sykehjemmet.

Kvinnen ble sist observert klokken 04.00 natt til onsdag. Rundt tre timer senere, mellom klokka 7.00 og 7.30 ble hun meldt savnet, forteller rådmann Michael Momyr i Roan kommune til Adresseavisen.

– Først ble det lett innendørs. Politiet ble så alarmert, og det ble gått manngard ved huset fra 8.30. Kvinnen ble funnet livløs like etter, og en lege erklærte av hun var død. Hun ble funnet ved brannstasjonen, ca. 50 meter fra sykehjemmet, sier Momyr.

– Dødsårsaken?

– Det har jeg ingen formening om. Det var regn og stygt vær, men ikke kuldegrader. Avdøde er sendt til rutinemessig obduksjon med ved St. Olavs.

– Hva hadde hun på seg?

– Vedkommende var delvis påkledd, sier Momyr.

To nattevakter

77-åringen bodde på skjermet avdeling sammen med syv andre. Det er eldre med behov for ekstra oppfølging som bor på denne avdelingen.

Momyr vil ikke kommentere hvordan 77-åringen kan ha kommet seg ut av sykehjemmet, uten at noen av de ansatte oppdaget det. Det var to personer på vakt med ansvar for de 22 beboerne på sykehjemmet om natten.

– Jeg har bedt om en gjennomgang av dette. Praksis og rutiner rundt dette vet jeg ikke noe om. Men det var helsepersonell på vakt, med turnus i tråd med kravene, sier Momyr.

Han forteller at sykehjemmet har én utgang og flere nødutganger.

– Sykehjemmet har rutiner som sikkert alltid kan forbedres. Vi skal nå gjennomgå rutinene. Vi har ikke lov til å låse, og nødutgangene må la seg åpne. Den ordinære inngangen er låst om natten, men kan åpnes fra innsiden, sier Momyr.

Politiet vil også undersøke hva som har skjedd i forbindelse med dødsfallet til 77-åringen.

– Det åpnes undersøkelsessak, for å klarlegge hva som har skjedd og hvorfor, og eventuelt hvordan man kan unngå at slikt skjer igjen, sier lensmann i Bjørnør, Tor Flatnes, som påpeker at dette er rutine.

Fylkeslegen i Sør-Trøndelag bekrefter at de også er kontaktet og vil få melding om dødsfallet.

— Dette er grovt uaktsomt

Seniorsaken mener det ble begått grov uaktsomhet når den 77 år gamle kvinnen klarte å ta seg ut av skjermet avdeling, og senere døde utendørs.

– Hvordan i himmelens navn er dette mulig på en skjermet avdeling? Jeg reagerer med harme når jeg hører dette – for er det ett sted du skal kunne være trygg, så er det jo nettopp på skjermet avdeling. Her bør det være grunnlag for å se nærmere på om det er begått en straffbar handling, sier Tore Henning Larsen, daglig leder for Seniorsaken.

Organisasjonen er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle over 50 år, og tilbyr også såkalt sos-hjelp til mennesker som opplever omsorgssvikt, ikke får sykehjemsplass eller opplever annet kritikkverdig i hjemkommunen.

– Vi har hatt flere saker hvor folk har vandret ut fra omsorgsboligen sin midt på natta, men det er første gang jeg hører om et dødsfall fra en skjermet avdeling på et sykehjem. Jeg mener det er grov uaktsomhet når dette kan skje. Dersom pårørende eller andre hadde bedt om assistanse av oss, så hadde vi villet se på det juridiske ansvaret i denne saken. For dette er helt uansvarlig, sier Larsen.

– Hvem mener du må ta ansvaret for at dette skjedde?

– Det er den daglige ledelsen i sykehjemmet, eller i den ytterste konsekvens politisk ansvarlige i kommunen, sier den daglige lederen.

Vil ha ny teknologi

Larsen mener også at norske sykehjem nå må begynne å bruke eksisterende teknologi, som gjør slike tragiske hendelser umulige.

– Teknologirådet la fram en rapport for Stortinget i fjor, og slo fast at det allerede i dag finnes effektive tekniske hjelpemiddel som kunne ha vært tatt i bruk innen eldreomsorgen. La oss si at du har en hjemmeboende forelder, eller en ektefelle som du begynner å bli nervøs for – som driver og vandrer på natten. I stedet for en trygghetsalarm kan du kjøpe en klokke med en liten sender som gjør at det piper hos deg, eller på en pc når vedkommende går utenfor døren, eller i dette tilfellet sykehjemmet. Dette hjelpemiddelet finnes allerede i dag, og jeg kan ikke fatte hvorfor ikke sykehjem er villig til å ta i bruk dette. Men det er vel et spørsmål om penger, og hvem som skal bekoste dette, sier Larsen.