Tredobling i antall koronapasienter på Ahus på to uker

Fra 17. februar har antall koronapasienter på Akershus universitetssykehus økt fra 7 til 24. – En ganske betydelig belastning, sier sykehusdirektøren.

Tallet på innlagte koronapasienter er tredoblet siden 17. februar ved Akershus universitetssykehus (Ahus). Her står en sykehusseng i en av sykehusets ganger.
  • NTB – Oda Ertesvåg

De siste ukene har flere koronasyke pasienter blitt innlagt på Ahus. På to uker er det en tredobling.

Administrerende direktør Øystein Mæland ved Ahus forklarer at det er det økende smittepresset i befolkningen som gir utslag i tallet på koronapasienter ved sykehuset.

– Nå har vi en økende smittetrend i både de tre bydelene i Oslo som hører til oss, og også i noen av de store kommunene i Akershus. Det er forklaringen, sier han.

Administrerende direktør Øystein Mæland ved Akershus universitetssykehus sier at belastningen er betydelig. Her under en pressekonferanse om koronasituasjonen på Ahus i mars.

Håper tiltak får effekt

Mandag var totalt 102 koronapasienter innlagt på norske sykehus, nær en fjerdedel av dem på Ahus. Det viser Helsedirektoratets oversikt.

– Det er en ganske betydelig belastning, som er til å ta og føle på. Vi har for tiden også ganske mange intensivpasienter, men vi har ikke kapasitetsproblemer. Vi har avtaler med sykehusene i hovedstadsområdet om bistand, dersom situasjonen blir kritisk, sier Mæland.

Han håper de skjerpede tiltakene som nå blir innført i både Oslo i nabokommunene, får effekt.

– Det har vi sett tidligere. Nettopp å hindre overbelastning i sykehusene er en vesentlig begrunnelse for å innføre tiltak. Vi må satse på at det virker, slik det har gjort før, sier Ahus-direktøren.

Hovedinngangen til Akershus universitetssykehus (Ahus).

Smittehopp i Oslo-området

I slutten av mars i fjor var det på det meste 64 koronapasienter ved sykehuset. Forrige innleggelsestopp var i midten av januar, med 37 koronapasienter. I ukene etter gikk det nedover – helt til 17. februar. Da snudde det.

Også ved Oslo universitetssykehus var 17. februar et gledelig bunnpunkt, med fem koronapasienter. Mandag var det 14. Dermed har det vært nær en tredobling i koronapasienter også der.

De siste ukene har smittetallene økt i Oslo. 25. februar ble det rapportert om 245 smittetilfeller siste døgn.

Også i Lillestrøm har det vært økt smitte den siste tiden. Ifølge ordfører Jørgen Vik (Ap) var det en økning i smittetilfeller på 30 prosent i forrige uke, og nær 20 prosent av de smittede i kommunen har ukjent smittevei.

Forberedt på flere pasienter

Ahus-direktøren sier at sykehuset er forberedt på at det kan bli flere koronapasienter i ukene som kommer. Det er for tidlig til at man kan regne med noen kraftig effekt av vaksinen, som stort sett er satt på sykehjemsbeboere. De har i liten grad kommet til Ahus for behandling.

– Dekningsgraden av vaksinen er foreløpig ikke høy nok til at vi får en stor effekt av den hos oss, sier Mæland.

Når det gjelder den britiske virusvarianten, som Folkehelseinstituttet nå anslår at mellom 50 og 70 prosent av de smittede i Oslo og Viken er smittet med, har ikke sykehusdirektøren oversikt over hvor stor andelen er blant de innlagte koronapasientene ved sykehuset.