Rikshospitalet-gruppe: Astra Zeneca-vaksine årsaken til dødelig blodpropp hos helsearbeidere

En gruppe på Rikshospitalet mener å ha påvist at det var en kraftig immunrespons etter Astra Zeneca-vaksinen som førte til at tre helsearbeidere fikk blodpropp.

Overlege og prosfessor ved Rikshospitalet, Pål Andre Holme, sier han ikke ser noen annen forklaring enn vaksinen hos pasientene som er innlagt og døde av blodpropp.

Tre helsearbeidere ble forrige uke lagt inn med alvorlig sykdom. En av helsearbeiderne døde søndag. Reaksjonene skyldes trolig Astra Zeneca-vaksinen.

– Funnene som er gjort, understøtter den tidlige teorien om at pasientene har fått en kraftig immunrespons. Jeg ser ingen annen forklaring nå, sier overlege og professor Pål Andre Holme på en pressekonferanse torsdag.

Holme har ledet en gruppe som har jobbet på spreng for å finne ut hvorfor tre helsearbeidere under 50 år ble innlagt med alvorlige blodpropper etter å ha tatt Astra Zeneca-vaksinen.

I samarbeid med forskere ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) mener de nå å ha bekreftet teorien om at de uvanlige symptomene hos pasientene skyldes en kraftig immunrespons i forbindelse med vaksinen.

På spørsmål om han mener funnene gjør at man burde stanse vaksineringen, sier Holme at det er opp til Legemiddelverket.

– Det har jeg ingen formening om, det er det ikke jeg som skal vurdere, svarer han.

Videre sier Holme at han har ingen forklaring på hvorfor dette skjer med akkurat disse pasientene, og ikke andre pasienter.

– Hvis det kommer flere slike tilfeller, vet dere nok til å redde liv?

– Det kommer det an på hvilken klinisk tilstand de kommer inn med og hvordan symptomene presenterer seg, svarer Holme.

Europeisk vurdering torsdag

Holme forteller at ikke er noen annen historikk hos pasientene det gjelder, som kan forklare den kraftige immunrespons de har fått.

– Jeg utelukker ingenting, sier han på spørsmål om han utelukker at dette kan skje også med andre vaksiner. Videre sier Holme at de ikke har noen indikasjoner på at de bør undersøke dette i tilknytning til andre vaksiner.

Senere torsdag ventes Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA) å komme med sin vurdering av vaksinen. En rekke land i Europa har nå satt vaksinering med Astra Zenecas koronavaksine på pause i påvente av konklusjonen fra EMA. En av vurderingene EMA skal ta stilling til er om de skal trekke tilbake godkjeningen av vaksinen.

Astra Zeneca ønsker ikke å kommentere opplysningene foreløpig.

– Vi avventer EMAs avgjørelse senere i dag før vi gir kommentarer, sier Astra Zenecas pressesjef Christina Malmberg Hägerstrand til NTB.

Startet undersøkelser i helgen

Ingvild Hausberg Sørvoll er overlege ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi på Universitetssykehuset Nord-Norge.

De har jobbet i samarbeid med Oslo universitetssykehus.

Sørvoll har vært sentral i arbeidet med å avdekke en eventuell sammenheng med vaksinen.

– Vi kjente igjen symptomene og funn som ble lansert i media. Vi mente raskt dette var noe å undersøke. Det begynte vi å gjøre allerede i helgen. Dette er ganske sjeldne symptomer. Vi kan en del om sjeldne blodplate- immunologiske tilstander.

UNN avventer konklusjon

Oslo universitetssykehus tok kontakt mandag. Siden har de jobbet på spreng. Nå konkluderer altså Holme med en sammenheng.

Sørvoll vil ikke gå like langt foreløpig. Men hun slår fast:

Antistoffene kan gi blodplateaggreggering, tromboseutvikling (blodpropp, red.anm) og fall i blodplateverdier.

– Vi sitter og ser på resultatene nå. Vi har et godt og tett samarbeid med OUS. Vi gir dem data og resultater.

OUS og UNN samarbeider tett med fagmiljøer internasjonalt. Resultatene er allerede overlevert Tyskland.

– De finner mye av det samme som oss. De tar dette videre med sine legemiddelmyndigheter.

EUs legemiddeltilsyn EMA holder en pressekonferanse torsdag klokken 16. Der presenterer de sine funn og konklusjon. Folkehelseinstituttet (FHI) og Legemiddelverket holder pressekonferanse klokken 18.30.

– Vil gi bekymring

– Det er klart at dette vil gi bekymring. Det er dette vi nå må forholde oss til og ta til etterretning. Det vil også gi vaksinemotstandere noen ekstra argumenter, sier Frode Totlund.

Han er sjef på avdelingen ved sykehuset der helsearbeideren som døde etter å ha fått Astra Zeneca-vaksinen jobbet.

– Men hva slags valg har vi? Den generelle vaksineringen må fortsette. Vi må komme oss videre ut av det smittepresset vi er under nå. Når det gjelder Astra Zeneca spesielt, er det Legemiddelverket som må ta avgjørelsen om den, sier Totlund.

– Hvilket signal vil du gi til dine ansatte når det gjelder Astra Zeneca-vaksinen?

– Jeg vil ta dette opp internt. Og høre hva folk mener og tenker. Vi sitter jo akkurat nå i sentrum av denne saken, sier Totlund.

Avdelingssjefen har fortalt flere medier om at personalet har tatt dødsfallet hardt.

Sykepleierne: Alvorlig, men ventet

Sykepleierforbundets leder sier Rikshospitalets funn av årsaken til komplikasjoner etter Astra Zeneca-vaksinen dels var ventet.

– Dette er alvorlig, og en til dels ventet konklusjon dessverre, ut fra beskrevet symptombilde. Vi avventer EMA (Det europeiske legemiddelbyrået) og Legemiddelverket sine vurderinger, sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet til VG.

Legemiddelverket venter med kommentar

Foreløpig ønsker ikke medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket å kommentere funnene til Holme og hans ekspertgruppe.

– Vi må se på resultatene først, så jeg vil ikke kommentere det her og nå, sier Madsen til NTB.

Han utdyper:

– Nå skal dette diskuteres i den europeiske bivirkningskomiteen. Vi vil ikke forskuttere resultatene derfra.