Norge

Jo-jo-slanking kan være livsfarlig

Ujevnt matinntak kan føre til plutselig død hos barn og unge, ifølge skotske forskere.

Barn bør ikke settes på slankekur, sier ernæringsprofessor Knut-Inge Klepp. Foto: Berit Roald / SCANPIX

  • Elisabeth Rodum

I kampen mot de uønskede kiloene har mange erfaring med jo-jo-slanking. At hurtigslanking kan være skadelig, har lenge vært kjent. Det resulterer ofte i kortvarig vekttap etterfulgt av vektøkning, og øker faren for å utvikle spiseforstyrrelser.

Nå har forskere funnet en sammenheng mellom ekstreme dietter og økt risiko for plutselig død.

Forskere ved det biomedisinske fakutetet ved Glasgow University har funnet tegn på at overspising etterfulgt av slanking, kan redusere leveladeren dramatisk for barn og ungdom i vekstfasen.

Ekstreme dietter

Studien ble gjennomført på stiklingfisk, hvor forskerne sammenlignet fiskenes vekstutvikling, reproduksjonsevne og levealder. Fiskene fikk like mye mat totalt, men en gruppe fisk ble satt på ekstreme dietter og hadde et svært ujevnt matinntak.

Forskerne fant ut at levetiden ble redusert med inntil 25 prosent hos fisk som ikke fikk regelmessig og daglig mattilførsel. De mener funnene kan være relevante for barn og unge som følger ekstreme dietter, med overspising etterfulgt av slanking.

Resultatet av undersøkelsen publiseres i tidsskriftet Proceedings of the Royal Society Biological Science.

— Fisk på vekslende dietter ynglet like mye, hannen fikk sterke farger som normalt, og hunnene produserte et normalt antall egg. Gjennomsnittet fikk imidlertid forkortet levetiden med tre fjerdedeler sammenlignet med fisk som spise en fast mengde daglig, sier professor Neil Metcalfe ifølge nettsidene til Glasgow University.

Det var ikke rask aldring som reduserte levetiden til fisken, men en økt risiko for plutselig død.

— Det ser ut til at ujevn vekst, forårsaket av varierende daglig matinntak, er årsaken til den økte risikoen for plutselig død. Det kan henge sammen med sannsynligheten for svakheter i kroppsvev forårsaket av rask vekst, sier Metcalfe.

Professoren mener funnene også kan gjelde mennesker som følger ekstreme dietter, spesielt barn og ungdom som fortsatt vokser.

– Hvis vi overfører dette til å gjelde mennesker, så vil dette inntreffe bare hos barn og tenåringer, sier Metcalfe.

— Men dette gjelder ved ekstreme endringer i dietten. Det vil ikke ha noen effekt å bare droppe lunchen, men hvis de fulgte en diett i flere uker, og deretter gitt til den ekstreme ytterligheten, så ville dette gjøre seg gjeldene, sier professoren.

Advarer mot slankekurer

Ernæringsprofessor og divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Knut-Inge Klepp, sier dette høres ut som interessante funn, men at det er vanskelig å vite hvor direkte overførbart resultatet av studien er på mennesker.

- På generelt grunnlag advarer vi sterkt mot at barn settes på spesielle dietter, og ikke minst slankedietter, uten at det er helt klare medisinske årsaker eller begrunnelser for å gjøre det, sier Klepp.

— I forhold til den økende overvekten blant barn, er det generelle rådet å stabilisere vekten ved hjelp av økt aktivitet og et sunt kosthold, og ikke ved å sette barn på slankekurer.

Les mer om

  1. Helse