Neste år forsvinner «sukkeravgiften». Men rødgrønne politikere ønsker å erstatte den med en ny variant.

Frp har fått gjennomslag for å fjerne sukker- og sjokoladeavgiften fra nyttår. Politikere i Ap, Sp og SV ønsker å få utredet en ny ernæringsmessig begrunnet sukkeravgift.

Dersom bransjen setter ned prisen på sjokolade og godterier i takt med bortfall av avgiften, vil det blir billigere å kjøpe sjokolade og lørdagsgodt i 2021.
  • Solveig Ruud

Neste år blir sjokolade og godterier billigere. Det kan Frp ta æren – eller skylden – for, alt etter hvilke øyne som ser.

Årsaken er at Frp i budsjettforhandlingene fikk gjennomslag for å fjerne hele avgiften på sjokolade- og sukkervarer. Den skulle ifølge regjeringens anslag gi staten en inntekt på snaut 1,5 milliarder kroner i 2021. Dersom bransjen setter ned prisene i takt med avgiftslettelsen, blir sjokolade og sukkervarer tilsvarende billigere.

Men det varer neppe lenge.

Dersom det blir regjeringsskifte neste høst, kan det komme forslag om en ny sukkeravgift. Politikere både i Ap, SV og Sp ønsker å få det utredet. Det betyr at den neppe vil komme før i 2023-budsjettet.

Dagens avgift var ikke treffsikker

– Arbeiderpartiet ønsker en sukkeravgift som bedre treffer formålet, nemlig redusert sukkerinnhold, sier Aps helsepolitiske talskvinne Ingvild Kjerkol. Hun legger til at partiet ønsker en avgift som gir sunnere varer, og som ikke rammer norske arbeidsplasser.

Hun mener den avgiften som nå forsvinner, ikke er treffsikker nok.

– Ap ønsker å se på avgifter som gir sunnere varer. Vi mener at de skal bli billigere enn usunne, sier hun.

Av den grunn har Ap tidligere foreslått endringer i matmomsen for usunne varer.

– Betyr dette at dere vil gjeninnføre en mer målrettet avgift hvis dere kommer til makten?

– Ja, vi vil se på det. Men det blir feil å si gjeninnføre, da den gamle ikke var målrettet, sier hun.

Utvalg foreslo ny variant

Det har vært mye støy og bråk rundt dagens avgift på sjokolade- og sukkervarer. Debatten skjøt fart etter at avgiften ble satt opp i 2018. Et utvalg ble derfor bedt om å utrede en omlegging av særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer.

Formålet med dagens avgift har vært å skaffe staten inntekter. Flertallet i utvalget som vurdere disse avgiftene, foreslo at den burde fjernes og erstattes av en helsemessig begrunnet avgift. De mente den burde variere ut ifra sukkerinnhold. Det gjør ikke dagens.

Utvalget advarte mot Frps forslag

Flertallet i utvalget advarte mot det som nå skjer: at man fjernet avgiften uten å erstatte den med en ny variant. De fryktet økt inntak av sukkerholdige varer.

Dette er argumenter som utvalgsmedlemmer brukte for å innføre en helsebegrunnet sukkeravgift.

  • Et høyt antall nordmenn er overvektige eller har fedme
  • Et høyt inntak av energitette og næringsfattige snacksvarer, samt et høyt inntak av sukkersøtet drikke er en av de største helsemessige utfordringene ved norsk kosthold.
  • Vi spiser mer sukker enn anbefalt, ikke minst gjør barn og unge dette.
  • Norge er blant landene i Europa med høyest forbruk av sjokolade.

Sps Kjersti Toppe positiv

Aftenposten har spurt alle de tre rødgrønne helsepolitikerne om de støtter en omlegging av avgiften i tråd med utvalgets råd.

– Jeg mener det, svarer Sps Kjersti Toppe.

Hun mener man bør utrede en helsefaglig begrunnet sukkeravgift.

– Jeg mener helt oppriktig at vi burde hatt en slik utforming av avgiftene som utvalget peker på. Folkehelseutfordringene i Norge er økende, og vi har store sosiale helseforskjeller. Da bør et storting se på hvordan vi kan gjøre sunt kosthold billigere, sier hun.

SV: Kan hjelpe oss å bli sunnere

– SV vil se på en ny helsebegrunnet avgift. Regjeringens avgift var dårlig skrudd sammen, sier SVs helsepolitiske talsperson Nicholas Wilkinson.

– Nordmenn sliter mer og mer med overvekt. Maten vi spiser er en av de viktigste årsakene. Vi mener vanlig mat bør bli billigere, derfor foreslår vi å kutte matmomsen, men en helsebegrunnet avgift kan hjelpe oss for å bli litt sunnere, påpeker han.

Avgiften legges på både sjokolade, kjeks, drops med mer. Den har ikke variert ut ifra om det er lite eller mye sukker i en vare.

Fjernet i Sverige

Når Frp tok initiativ til å fjerne avgiften, skyldes det at avgiften er tatt vekk i Sverige. Ved å fjerne den, mener Frp det kan bidra til mindre grensehandel. Partiet har ikke foreslått å erstatte den med en ny variant. Det gjorde heller ikke mindretallet i utvalget som vurderte de ulike særavgiftene på området.

Dagens avgift har vært omstridt av ulike årsaker. Det skyldes at avgiften har vært ulik på noenlunde like varer som for eksempel marsipan og kransekaker (stekt marsipan).

I år er sjokolade- og sukkervareavgiften 21,22 kroner pr. kilo av varens avgiftspliktige vekt.

Brus med kunstig søtningsstoff får neste år lavere avgift enn brus med sukker.

Avgiften på brus legges om og senkes

Utvalget foreslo også en omlegging av avgiften på alkoholfrie drikkevarer.

Utvalgets flertall mente at også denne avgiften bør endres og variere ut ifra sukkerinnhold.

I neste års statsbudsjett har regjeringen fulgt dette rådet. Avgiften reduseres på drikkevarer som enten har lavt sukkerinnhold eller bare er tilsatt kunstig søtstoff.

Den vridningen ble opprettholdt i budsjettavtalen med Frp. Men avgiften ble satt ned med rundt en milliard kroner. Dermed blir brus både med og uten sukker litt billigere enn regjeringen la opp til.