Norge

– Viktig for distriktene

Her er to politikere og en SAS-sjefs mening om lyntog i Norge.

Les også:

Anne Marit Bjørnflaten (Ap), nestleder i Stortingets transportkomité:

— Dette er veldig positive tall, og sammen med signalene fra Stortinget vitner dette om at det er stor oppslutning om å få lyntog til Norge. Det er heller kanskje ikke så rart; lyntog er veldig effektivt, samtidig som det er en ekstremt behagelig måte å reise på. Denne undersøkelsen stemmer overens med de reaksjonene vi har fått på lyntogplanene, så dette er veldig gledelig.

Knut Arild Hareide (KrF), leder i transportkomiteen:

— Dette er i tråd med forventningene, og vi vet at høyhastighet er veldig attraktivt. Hvis man klarer å få et godt tilbud og reisetiden ned, har lyntoget et stort potensial. I tillegg vil veldig mange langs høyhastighetslinjene oppleve dette som en forbedring av reisetilbudet, og langs disse strekningene kan man få egne arbeidsregioner som kan tilføre distriktene vekst. Dermed blir dette også region- og distriktspolitisk viktig.

Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS:

— Man kan ikke sammenligne luftfart fra i går med lyntog som kommer til å stå klare om flere tiår. Også luftfarten vil utvikle seg på denne tiden. Innen lyntoget står på skinner, vil den for eksempel være klimanøytral og bærekraftig. Spesielt med tanke på den gradvise innføringen av annengenerasjons syntetisk drivstoff. I tillegg bør man vurdere priselementet. Det er en enorm infrastruktur som skal på plass i forbindelse med lyntoget, og hvis dette skal dekkes inn under billettpris, er det klart at lyntoget får en prismessig utfordring sammenlignet med luftfarten.

Les også

  1. De aller fleste sier ja takk til lyntog