Bare miniregistrering av nye asylsøkere

En økning på opp mot 70 prosent i antall asylsøkere har fått Politiets utlendingssenhet til å kutte ned på registreringsprosedyrene.

Det første møtet med offisielle Norge for den etiopiske asylsøkeren Milkissa (33) er en kølapp fra Politiets utlendingsenhet som sier velkommen på norsk og engelsk.
  • Steinar Dyrnes

Milkissa (33) fra Etiopia har fått kølapp 28. Han er en av 100–150 som nå daglig ankommer Politiets utlendingsenhet (PU) på Tøyen for å registrere seg som asylsøker.

I likhet med alle andre asylsøkere som kommer til Norge, er PU på Tøyen også første stopp for Milkissa. Neste steg er et transittmottak, og deretter ordinært asylmottak. I løpet av sommeren har PU opplevd en økning på drøye 70 prosent i antall asylsøkere, sammenlignet med toppnivået fra tidligere år.

I skranken til Politiets utlendingsenhet kan asylsøkere trekke kølapp. Etter at de er ferdig i luken, er neste steg et venterom.

"De siste fem årene har vi hatt opp mot 350 ankomster på en uke om sommeren, og i forrige uke kom det nesten 600 personer. En normal uke på vinteren ankommer det vanligvis mellom 100–150 asylsøkere", skriver assisterende PU-sjef, Morten Hojem Ervik til Aftenposten.Det var ikke mulig å møte ham denne uken, men han besvarte spørsmål på e-post via PUs informasjonsavdeling.

Har iverksatt en rekke tiltak

Som følge av den kraftige veksten i antall asylsøkere i sommer, forteller PU at de har iverksatt en rekke tiltak.

"Det dreier seg blant annet om økt kapasitet på registrering. I tillegg gjør vi nå kun en miniregistrering (foto, fingeravtrykk, søk i registre m.m.) av alle før de blir sendt til Refstad transittmottak, eller andre mottak. Dette for å korte ned ventetiden her på Tøyen. De blir så hentet ned igjen til Tøyen for full registrering så raskt som mulig", skriver Ervik.

LES OGSÅ:

Les også

I denne bygda er hver syvende beboer migrant

Aftenposten fikk tirsdag morgen anledning til å komme inn i det som PU kaller skranken for å ta bilder. Der satt rundt ti personer og ventet på å bli betjent av en av de tre lukene. Så fort skranken er passert, er neste steg et venterom. I det korte tidsrommet Aftenposten tok bilder ved skranken, ble rundt ytterligere ti asylsøkere sluppet inn gjennom dørene.

Asylsøkerne på vei inn til Politiets utlendingsenhets skranke tirsdag.

Utenfor satt det fire stykker og ventet. Ingen av dem ønsket i utgangspunktet å snakke med Aftenposten, men Milkissa fra Etiopia gikk etter hvert med på å svare på noen spørsmål hvis vi kun brukte fornavnet hans og ikke tok bilder som identifiserte ham.

Vil redde livet

Da kunne han fortelle at han er doktorgradsstudent innen journalistikk og kommunikasjon, og at han kom til Norge på lovlig vis for rundt ti dager siden. Milkissa sier at det ikke er akademisk frihet i Etiopia. Han forteller om trusler og trakassering fra myndighetene og at politiet slår sånne som han.

— Jeg ønsker å komme bort fra dette, og redde livet mitt, sier han.

Han hadde vært 30 minutter på Tøyen, og var fornøyd med mottagelsen så langt. Men PU har flere ganger fått kritikk de siste månedene for forholdene som møter asylsøkerne. Kritikerne hevder at "uverdige forhold" møter mindreårige. Ervik opplyser at enslige mindreårige og barnefamilier prioriteres for registrering.

LES OGSÅ:

Les også

– Migrasjonen vil fortsette i en omfattende skala i mange år fremover

"De som kommer hit skal være hos oss i kort tid, deretter skal de inn i UDIs mottakssystem, der får de det de trenger av mat, klær og annet nødvendig utstyr. Vi har gjort en rekke tiltak for å korte ned ventetiden, og jobber aktivt med å ivareta søkerne på en god måte i den tiden de skal være her.", skriver Ervik.

— Kan du utdype hva du mener med at dere jobber aktivt med å ivareta søkerne på en god måte i den tiden de skal være her?

"Siden søkerne skal være her i en kort periode, normalt mindre enn 24 timer, er det ikke lagt opp til servering av varm mat, men de får servert mat og drikke. Våre lokaler er ikke tilrettelagt for overnatting, og vi tilstreber at søkerne skal være her kortest mulig".

Twitter: @StDyrnes