Norge

Eriksson om hvorfor Nav-sjefen fikk sparken

Dagen etter at en ekspertgruppe la fram forslag om reformer i Nav, har toppleder Joakim Lystad fått sparken.

  • Sol Sigurjonsdottir

Arbeids— og sosialminister Robert Eriksson (Frp) sier til Aftenposten at beslutningen om behovet for ny Nav-ledelse ble tatt før påske, og at Lystad fikk beskjeden da.

— Nav er mitt viktigste politiske prosjekt. For Regjeringen har det alltid vært viktig å sette folk først foran systemet. Vi er avhengige av å ta noen grep for å lykkes med dette, og det er grep som medfører at vi trenger ny ledelse i Nav, sa Eriksson under en pressekonferanse fredag formiddag.

Eriksson forteller at Kjersti Monland blir konstituert som ny direktør for Nav. Monland kommer fra stillingen som IKT-direktør i Nav.

Arbeidet med å finne ny Nav-direktør starter i neste uke, forteller Eriksson. Han sier til Aftenposten at de ikke har noen konkrete kandidater de retter seg mot.

- Du understreker at det er en krevende jobb å være Nav-leder. Hva slags lederkandidat ser dere nå for dere?

— Det er en person som er fremoverlent, har god ledererfaring og som også har god erfaring med omstilling. I stedet for å tenke på navn, er jeg opptatt av å tenke på hvilke egenskaper vi trenger, sier Eriksson.

- Mer opptatt av system, ikke folk

— Jeg ser at Nav dessverre har dessverre har utviklet seg i en retning der man har vært mer opptatt av system fremfor folk, sier Eriksson til Aftenposten.

For å lykkes med at flere kommer i arbeid må Nav være mye nærmere arbeidsmarkedet og arbeidsgiverne enn i dag, mener han.

— Nav har beveget seg bort fra det som har med arbeid å gjøre. Vi må få tilbake "A"-en i Nav. Man må få mer slagkraft med tanke på å få folk tilbake til arbeidslivet. Rapporten som ble fremlagt i går bekrefter mitt inntrykk over tid. Vi har beveget oss bort fra det med arbeid først, sa Eriksson.

- Handler om retningen Nav har beveget seg mot

Eriksson takker Lystad blant annet for å ha gjennomført ordningen med arbeidsavklaringspenger og ny uføretrygdordning.

— Nav er en krevende og en vanskelig organisasjon å lede. Jeg vil takke Lystad som har ledet Norges største etat gjennom mange store og komplekse utfordringer. Likevel mener jeg det er nødvendig for å ta grep for å lykkes med mitt viktigste politiske prosjekt, som er å få flere i arbeid, sa ministeren.

Han ønsker en ny kraft og energi i Nav for å sørge for at folk, og ikke system, kommer først, fortalte han under pressekonferansen. Eriksson ønsker ikke å peke på noen konkrete feil Lystad har gjort som Nav-direktør.

— Det dreier seg om summen av mange ting i den retningen Nav har beveget seg gjennom flere år, forteller Eriksson.

Les også:

Les også

Sparket Nav-sjef: Jeg skulle gjerne fortsatt

Kritikk 1: Svak måloppnåelse

Sparkingen kommer dagen etter at arbeids— og sosialminister Robert Eriksson fikk overlevert en rapport om Nav. Det såkalte ekspertutvalget har vurdert hvilke tiltak som kan bidra til et enklere, mer effektivt og brukertilpasset Nav.

Her fikk Nav sterk kritikk for svak måloppnåelse når det gjelder å folk ut i arbeid. Utvalget slo fast at bare 3 prosent av 7 millioner brukermøter hos Nav handler om kontakt med arbeidsgiverne.

– Nav og arbeid har etter ekspertgruppens mening i altfor stor grad skilt lag, sa utvalgsleder Sigrun Vågeng da hun torsdag overleverte ekspertrapporten til arbeids- og sosialministeren.

Aftenposten skrev fredag på lederplass at Nav er jobb nummer én for Eriksson.

  • Les også: Ekspertutvalgets sluttrapport.

Kritikk 2: IKT-smell

Nav-direktør Joakim Lystad har fått sparken, melder TV2.

Joakim Lystad har vært direktør i Nav siden oktober 2010 og har vært i hardt vær flere ganger, senest på grunn av en milliardsmell i forbindelse med Navs IKT-modernisering.Han forklarte seg for kontrollkomitéen i Stortinget i november i fjor om de store kostnadsoverskridelsene. Lystad fortalte at IKT-prosjektet som opprinnelig hadde et budsjett på 3,3 milliarder kroner, er blitt halvannen milliarder kroner høyere enn opprinnelig anslått i 2011.

— Jeg mener vi er langt bedre rustet til å gå videre med IKT-prosjektet. Vi har lært av det som har skjedd, sa Lystad.

A2 skrev at manglene «medfører risiko for at det vil oppstå uforutsette kostnader og forsinkelser ved gjennomføringen». «Lav effektivitet», «ufullstendig kostnadskalkyle » og «begrenset gjennomføringsevne» var andre stikkord i rapporten.

Kritikk 3: Omfattende bruk av konsulenter

Også Navs bruk av konsulenter er tema for Stortingets kontrollkomité. Eriksson har lovet full gjennomgang av pengebruken.

– Jeg har forståelse for de spørsmål som blir reist. 9,6 milliarder kroner i årene 2006-2014 vil for folk flest oppfattes som et meget høyt beløp, sa Eriksson under kontrollhøringen 2. februar.

Les også

  1. Milliardsmell for Navs IKT-modernisering

  2. Nav-reformen ga færre i jobb og flere på trygd

  3. Nav-rapport advarer om ny krise

  4. Gravide Tuva gikk lei av skjema fra steinalderen. Så hun laget sitt eget - vær så god, Nav!