Norge

Krever at elever må få annullert eksamen etter rot med oppgavetekster

– Elever som får dårlig karakter på grunn av at de er blitt villedet om oppgaveteksten, har god grunn til å klage, sier leder for Akershus fylkeselevråd, Mathias Opdal Weseth, etter tabben rundt eksamen i politikk og menneskerettigheter på videregående skole. Foto: Tom Kolstad

Et stort antall elever på videregående skole fortviler etter at tabber hos Utdanningsdirektoratet førte til feil og ulikheter i flere av årets eksamensoppgaver.

 • Jan Gunnar Furuly
  Journalist

Verst gikk det for 2630 avgangselever som gikk opp til eksamen i politikk og menneskerettigheter mandag denne uken. De fikk et oppgavehefte der det som skulle være helt like spørsmål var utformet ulikt, avhengig av om du leste oppgaven på bokmål eller nynorsk.

«Drøft utfordringar for nasjonalstatane og andre aktører når det gjeld å handtere internasjonale utfordringar, som for eksempel flyktningkrisa», står det i nynorskutgaven av oppgaven.

«Drøft utfordringer knyttet til nasjonalstatenes og andre aktørers rolle og muligheter til å håndtere internasjonale utfordringer, som for eksempel flyktningkrisen», står det i bokmålsversjonen.

Slik fremstår oppgaveteksten i eksamensfaget på nynorsk. Foto: UDIR

 • Her kan du lese A-magsinets sak, som var et av vedleggene til eksamensoppgaven.

Oppgaver skjemmet av språkfeil

– Elever som får dårlig karakter på grunn av at de er blitt villedet om oppgaveteksten, har god grunn til å klage. Jeg mener også at Utdanningsdirektoratet bør annullere eksamen for de elevene dette gjelder, sier leder for Akershus fylkeselevråd og elev ved Nadderud videregående skole, Mathias Opdal Weseth.

Han har motatt en rekke klager på forholdet både fra medelever på sin egen skole og fra resten av fylket og landet.

Her er oppgaveteksten på bokmål. Foto: UDIR

– Ulikhetene i oppgaveheftet har skapt stor usikkerhet blant elevene. Det som er ille, er at nynorskteksten var utformet slik at oppgaven fremstår langt enklere og mer begrenset sammenlignet med bokmålsteksten. Dette er et klart brudd på at det skal være likhet mellom vanskelighetsgraden, uavhengig av hvilken målform du har, sier han.

I tillegg til at oppgavetekstene var ulike, var eksamen i faget skjemmet av fem klare språkfeil i vedleggene som fulgte med.

– Kan miste drømmestudiet

Fylkeselevrådslederen frykter at hendelsen kan få direkte innvirkning på enkelte elevers fremtid og mener det er absurd at Utdanningsdirektoratet ikke oppdaget feilen i tide før eksamen.

Både han og flere elever Aftenposten har snakket med de siste dagene, påpeker også språkfeil og unøyaktigheter i norsk hovedmålseksamen. Denne eksamenen ble avlagt av 47696 elever, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet.

– For mange elever kan det å gå opp eller ned en karakter være helt avgjørende for om de kommer inn på drømmestudiet. Utdanningsdirektoratets slurv kan føre til noen nå plutselig mister den sjansen de håper på, sier Opdal Weseth.

Rektor sendte klage til Utdanningsdirektoratet

Rektor Brynhild Idland ved Nadderud videregående skole opplyser at skolen har tatt opp oppgaveteksten fra eksamen i politikk og menneskerettigheter i et klagebrev til direktoratet.

«Dette kan gi grunnlag for to ulike besvarelser med fokus på forskjellige elementer. Det ga også, for flere elever, grunnlag for forvirring under eksamen ettersom elevene begynte å bla frem og tilbake i eksamensheftet da de så at det var to ikke-identiske oppgaver. Enkelte hevder at dette kan ha ført til en noe «rar» besvarelse fordi de balanserte de to oppgaveformuleringene», skriver skolen.

Leste på nynorsk, svarte på bokmål

En elev ved skolen forteller til Aftenposten at hun begynte å løse oppgaven etter å ha lest nynorskteksten, som sto på siden foran bokmålsversjonen i eksamensheftet.

– Jeg svarte på bokmål. Først etter eksamen ble jeg klar over at de to oppgavene fremsto veldig forskjellig, sier hun fortvilet.

– Faktisk har oppgavene i to av tre skriftlige eksamener jeg har avlagt på skolen i år vært skjemmet av slike helt uforståelige feil, legger hun til.

Oppdaget i sluttspurten

Leah Carys Wilce ved Knarvik videregående skole i Lindås kommune forteller at hun og andre elever oppdaget feilen da en time gjensto av eksamen.

– Vi ble skikkelig stresset da den siste timen gjerne går med til å revidere og renskrive teksten. Det er utrolig at dette kan skje, sier hun.

Utdanningsdirektoratet: – Beklager

– Vi beklager at elevene i norsk hovedmål og i politikk og menneskerettigheter har opplevd noen forskjeller i oppgavetekstene på bokmål og nynorsk. Vi har tatt opp dette med sensorene, og sørget for at de tar hensyn til dette når de vurderer eksamensbesvarelser. Så langt har vi ikke sett at dette har gitt utslag på elevenes besvarelser, sier avdelingsdirektør Hedda Birgitte Huse i Utdanningsdirektoratet.

Hun opplyser at direktoratet lager ca. 400 eksamener som gjennomføres i løpet av en treukersperiode.

– Vi gjør vårt beste for å unngå det, men feil kan oppstå, sier Huse.

– Har dere fått mange klager på årets eksamener?

– Det har ikke vært unormalt mange klager på eksamen i år, og dette er på lik linje med tidligere år, svarer hun.

Huse avviser at det er aktuelt å annullere årets eksamen i politikk og menneskerettigheter.

Les mer om

 1. Eksamen
 2. Videregående skole
 3. Utdanningsdirektoratet
 4. Knarvik
 5. Lindås
 6. Bokmål
 7. Nynorsk