Asylstrømmen har stoppet opp – legger ned 16 mottak

Stadig færre asylsøkere finner veien til Norge. Nå kvitter UDI seg med 1500 mottaksplasser.

Oscarsgate mottak i Vadsø må stenge i løpet av sommeren. UDI har sagt opp kontrakten. Her hygger beboere seg med hagefest i 2016.

Utlendingsdirektoratet (UDI) varslet onsdag at 16 nye asylmottak skal legges ned. De siste dagene har ansatte og beboere ved seks ordinære asylmottak og ti mottak for enslige mindreårige blitt informert.

Tilsammen sies det nå opp 1380 plasser. De fleste mottakene stenger til høsten, etter tre måneders oppsigelsestid.

Disse legges ned:

Ordinære mottak:

  • Finsås (140 plasser), Snåsa
  • Oscarsgate (220 plasser), Vadsø
  • Heimly Mottakssenter (180 plasser), Lenvik
  • Vennesla mottak (200 plasser)
  • Strand (150 plasser)
  • Høyanger (150 plasser)

Mottak for enslige mindreårige asylsøkere:

  • Lunner, Steinkjer, Fosnavåg i Herøy, Hegratunet i Stjørdal, Ballangen mottak, Lødingen mottak, Målselv statlige mottak, Hausvik i Lyngdal, Kristiansand og Lista i Farsund kommune.

38 prosent nedgang

Bakgrunnen for de mange mottaksnedleggelsene er at færre asylsøkere dukker opp i Norge. Hittil i år er det registrert 1714 asylsøkere.

Rundt halvparten av disse er relokaliseringsflyktninger hentet fra Italia og Hellas. Norge har forpliktet seg til å ta imot 1.500 asylsøkere gjennom EUs relokaliseringsprogram.

Hvis en holder de relokaliserte utenfor, har det i år vært en asylnedgang på 38 prosent sammenlignet med samme periode i 2016.

Henter flere enn det kommer

I april og mai er det ankommet langt flere «hentede» enn vanlige asylsøkere. I uke 19 ble det registrert 59 asylankomster i Norge. Men 37 av disse var relokaliserte.

Ankomsttallene hittil i år, selv med de relokaliserte asylsøkerne, er ennå lang under UDIs gjeldende prognose, med et anslag på 7000 asylsøkere i 2017.

Utsetter stengning til ferien

Gjennom flere oppsigelsesrunder har UDI så langt i år kvittet seg med over 6000 asylsengeplasser i nærmere 60 mottak landet rundt.

I mange mottak har det vært en del uro siden i fjor høst. Man har derfor utsatt å si opp avtaler tidligere i vinter, opplyser UDI.
– Vi har nå valgt å si opp avtalene med ytterligere ti mottak for enslige mindreårige. Hensikten er at beboerne kan ha mulighet til å flytte før skolen starter til høsten, uttaler fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i UDI.

I februar besøkte kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit Torshov transittmottak. Etter sommeren må mottaket i Oslo stenge.

Slutt for Oslo-mottak

I tillegg til mottak som stenger etter oppsigelse, dropper UDI også å fornye kontrakter.

Torshov transittmottak i Oslo er ett av mottakene som ikke får drive videre når kontrakten går ut 1. oktober. Norsk Folkehjelp måtte tirsdag informere ansatte og beboere om at mottaket må stenge etter sommeren.


Trekkspill-bransje: Fra 40.000 til 10.000 plasser

For halvannet år siden, etter flyktningkrisen høsten 2015, betalte UDI for nesten 40.000 akuttplasser og vanlige mottaksplasser.

I fjor la UDI ned rundt 12.000 mottaksplasser.

Når disse 16 mottakene stenger over sommeren, sitter UDI igjen med like over 9.000 plasser, i tillegg har man 1000 mottaksplasser i beredskap ved ankomstsenteret i Østfold.