Norge

Tolv jerver skutt den siste uken

Siden tirsdag har totalt tolv jerver blitt felt ulike steder i Norge. De fleste uttakene er gjort på hanner, men også tisper med hvalper er blitt felt. Jerv har status som sterkt truet.

Jerv – i Kristiansand dyrepark i 2016.
  • NTB

De to siste såkalte uttakene var hiuttak av tispe og to hvalper i Tana i Finnmark, og tispe og tre hvalper i Ringebu i Oppland, begge lørdag, ifølge Miljødirektoratets oversikt.

Hannene er skutt i Fosnes og Namsskogan i Nord-Trøndelag, Bardu i Troms, og Saltdal og Beiarn i Nordland.

Av rovdyrene er det jerv som forårsaker flest skader på sau og lam.

Totalt ble det erstattet omtrent 5.900 sau og lam som tapt til jerv i 2016, og behovet for felling blir vurdert ut fra skadepotensialet på beitedyr.

Jervbestanden i Norge reguleres normalt under lisensfellingsperioden på høsten og vinteren, men hvert år åpner Miljødirektoratet for ekstraordinær felling av jerv for å beskytte sau og tamrein.

En sterkt truet art

Tirsdag meldte Miljødirektoratet at det frem til da hadde blitt gitt ekstraordinær tillatelse til å felle jerv 26 ganger, og med de siste fellingene er antallet oppe i 30.

På 1960-tallet var jerven i praksis utryddet i Sør-Norge, men bestanden har vokst etter at den ble fredet i hele landet i 1982. Jerven har fortsatt status som sterkt truet, og i fjor ble det beregnet at det er 340 voksne dyr i Norge. Antall jervekull i Norge har vært over det nasjonale bestandsmålet siden 2003.

Les mer om

  1. Miljødirektoratet
  2. Rovdyrforvaltning