Norge

Nye ammeråd: Spedbarn kan få fast føde fra de er 4 måneder

Etter flere år med diskusjon og krangling er nå retningslinjene for kosthold til spedbarn moderert. Foreldre som lar babyer smake på mat kan ha god samvittighet.

Tvillingene Sofia og Bendik (7 måneder) har fått en blanding av morsmelk, flaske og grøt de første månedene. - Etter hvert som jeg er blitt en mer dreven mor, har jeg kuttet fullamming tidligere, og fått full støtte til fast føde fra helsestasjonen, sier firebarnsmor Magnhild Søsveen Eriksen.
  • Tine Dommerud
    Journalist

Men samtidig presiseres det at fullamming til 6 måneder også er trygt.

Det nye rådet er at foreldrene kan starte forsiktig med annen mat når barnet er 4 måneder hvis det viser at det trenger mer mat.

– I den forrige anbefalingen var formuleringen rundere, av typen noen barn trenger annen mat før fylte seks måneder, men bør ikke få det før fire fylte måneder. Vi har ikke gått bort fra anbefalingen om fullamming i seks måneder. Men vi åpner for større grad av individuelle råd, og sier at barn bør få mat fra fire måneder om det er behov for det, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet.

– Det er altså ikke nytt å åpne for introduksjon av fast føde fra fire måneder. Det nye er at vi i mye større grad vektlegger individuell tilpasning.

– Senke skuldrene litt

– Jeg håper ikke de nye rådene vil få færre mødre til å fullamme så lenge de kan. Men samtidig kan det føre til at mødrene kan få senket skuldrene litt og ikke føle så sterkt press, sier småbarnsmor Magnhild Søsveen Eriksen (40).

Hun har rikelig med erfaring med ulike løsninger med amming, flaske og fast føde i spedbarnsperioden etter å ha fått fire barn på tre og et halvt år. Hun er på trilletur med de minste, tvillingene Sofia og Bendik (7 måneder) i parken på St.hanshaugen.

Firebarnsmoren har ønsket å fullamme barna sine så lenge som mulig, men har vært strålende fornøyd med råd og hjelp fra helsestasjon om å kunne introdusere litt grøt fra fire måneder. Det har hun gjort med alle fire.

– Det har oppmuntret til bedre søvn og en mindre utslitt mor. Spesielt for førstegangsmødre tror jeg nye råd kan lette trykket, for det er ikke alle som får til amming. Men jeg tenker også at det ennå er viktig å oppfordre til å få til amming så lenge som mulig, sier Eriksen.

- Nye råd kan føre til at mødrene kan få senket skuldrene litt og ikke føle så sterkt press, sier småbarnsmor Magnhild Søsveen Eriksen (40).

Uenighet om amming

Nasjonale faglige retningslinjer gir råd om kosthold for spedbarn frem til ett års alder. Målgruppen er personer som jobber på helsestasjoner, fastleger og alle andre som veileder om kosthold for spedbarn.

Retningslinjene er utviklet i samarbeid med en ekstern arbeidsgruppe, og den erstatter Anbefalinger for spedbarnsernæring fra 2001.

Aftenposten skrev i april at det var uenighet i arbeidsgruppen. Lenge så det ut til at fullamming fremdeles ble anbefalt til babyen er seks måneder.

  • Les om krangelen her

– Foreldre med babyer har ofte mange spørsmål og er usikre på valgene sine. Mange trenger også hjelp med å komme i gang med ammingen, og det er viktig at de får den hjelpen og støtten de behøver i møtet med helsevesenet. Vi håper at retningslinjen vil være et godt verktøy for helsepersonell, slik at de kan svare på spørsmål og gi godt dokumenterte og trygge råd til foreldrene, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i en pressemelding.

I de nye retningslinjene legges det nå i større grad enn tidligere vekt på at hvert barn og hver familie skal få individuelt tilpassede råd om morsmelk og annen mat.

De nye rådene er konkrete:

  • Hvis barnet kun har fått morsmelk (og vitamin D) fram til fire måneders alder, men så viser tegn på å trenge mer mat, eller mors situasjon eller ønske tilsier det: Gi råd om å starte forsiktig med fast føde, som tillegg til morsmelken.
  • Hvis barnet har fått morsmelkerstatning de første fire månedene: Gi råd om å starte forsiktig med annen mat, slik at barnet venner seg til mat med ulik smak og konsistens. Morsmelkerstatning har lik smak hele tiden, i motsetning til morsmelk, som tar smak av det mor spiser.
  • Hvis barnet har fått både morsmelk og morsmelkerstatning de første fire månedene: Gi råd om å starte forsiktig med fast føde fra fire måneders alder hvis barnet er modent for det. Det er verdifullt at barnet fortsatt får morsmelk, så gi råd om at morsmelk gis før morsmelkerstatning i måltidet.

Bare 9 prosent fullammes til de er 6 måneder

Ifølge en kronikk i Dagens Medisin velger kun ni prosent av norske mødre å fullamme i seks måneder.

Tallet har ikke økt til tross for at man i 2001 endret anbefalingen fra fire–seks måneders fullamming til seks måneders fullamming.

- Det er logisk å amme så lenge man kan, sier tobarnsmor Kristine Rønningstad Vinje, her med Aksel (åtte uker).

Følger anbefaling

Åtte uker gamle Aksel har begynt å lage «sultenklynk» i vognen. Tobarnsmor Kristine Rønningstad Vinje (26) tenker det er naturlig å fullamme så lenge man kan.