Norge

Halvparten av asylbarn med midlertidig opphold har forsvunnet

443 av 913 asylbarn som har fått midlertidig opphold i Norge har forsvunnet, ifølge en ny rapport utarbeidet av NOAS, Redd Barna og Fellesorganisasjonen.

Utlendingsdirektoratet (UDI) i Hausmanns gate i Oslo. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

De tre organisasjonene slakter Utlendingsdirektoratets (UDI) saksbehandling, skriver VG. De har hentet tall fra UDI om de mindreårige barna som har fått midlertidig oppholdstillatelse siden ordningen ble innført i 2009.

– Norske myndigheter ønsker å ha en politikk slik at enslige mindreårige de mener ikke har et beskyttelsesbehov, reiser hjem når de fyller 18 år. Men det skjer jo i svært liten grad, sier rådgiver Mona Reigstad Dabour i NOAS.

Ifølge avisen er kun 73 av de 913 asylbarna blitt tvangsreturnert eller reist assistert eller frivillig tilbake til hjemlandet.

– UDI er gjennom norsk lov forpliktet til å foreta en vurdering av hva som er barnets beste og begrunne vedtakene, og det har de ikke gjort i disse sakene. Vi synes det er svært alvorlig, sier seksjonsleder Thale Skybak i Redd Barna.

Organisasjonene legger mandag fram en rapport hvor de viser til at «barnas beste» ikke nevnes i 32 av de 38 vurderingssakene de har gjennomgått, og at samme standardtekst er brukt i 20 av avslagene.

UDI sier rapporten kommer med viktige innspill, men at de ikke har blitt presentert de aktuelle enkeltsakene og kan derfor ikke kommentere begrunnelsen i disse.

Mandag legger SV, MDG og Rødt fram et forslag om midlertidig stans av alle returer til Afghanistan.

Les mer om

  1. Migrantkrisen i Europa
  2. Asylbarn