Den russiske ambassaden sier forholdet til Norge ikke er holdbart. Statsministeren kaller det propaganda

MÜNCHEN/OSLO (Aftenposten): Statsminister Erna Solberg mener at utspillet fra den russiske ambassaden er propaganda som man er vant til fra den kanten. Hun får støtte fra NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Forholdet mellom Norge og Russland er kjølig for tiden. Her fra Den røde plass, med Kreml til høyre, i Moskva tidligere i uken, hvor det heller ikke var varmt.

I en lang pressemelding fredag, kommer den russiske ambassaden i Norge med det de kaller en «kommentar i forbindelse med situasjonen i det bilaterale forholdet».

Russerne tar et oppgjør med det de hevder er «usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere».

– Dette er ikke nytt for oss. Slike synspunkter kommer med ulike mellomrom. Propagandamaskinen fra Russland vil sette sin dagsorden i mediene og overfor det norske folk når vi diskuterer sikkerhetspolitikk og hvordan vi skal ruste oss sammen som allianse, sier statsminister Erna Solberg.

Hun er på den årlige sikkerhetskonferansen i München i spissen for en norsk delegasjon hvor både forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og Børge Brende er med. Trusselen fra Russland er ett av flere temaer her.

Taler med to tunger?

Solberg viser til at utenriksminister Børge Brende torsdag hadde møte med sin russiske kollega Sergej Lavrov under G20-møtet i Bonn. Der ble ikke det som kommer frem i pressemeldingen fra ambassaden i Oslo, nevnt.

– Mener du at russerne snakker med to tunger?

– Jeg vil ikke gi den type karakteristikker av et naboland. Vi har et godt samarbeid på de bilaterale områdene. Vi har stått sammen med andre land i NATO og Europa om sanksjoner fordi Russland har begått store brudd på folkeretten i Europa. Deres virkelighetsbilde er alternativt, sier hun.

Hun slår nok en gang fast at Russland har begått et klart brudd på folkeretten ved å annektere en del av et land det hadde garantert grensene til.

Ifølge Solberg er respekten for folkeretten selve førstelinjeforsvaret, særlig for små land som Norge.

– Er det vi nå ser et forsøk fra russisk side på å splitte Europa?

– Det er et eksempel på russisk propaganda når oppmerksomheten er rettet mot sikkerhetspolitiske spørsmål, svarer hun.

Stoltenber reagerer

Også NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg var kjent med saken fra mediene. Han karakteriserte overfor Aftenposten meldingen fra den russiske ambassaden som retorikk en kjenner igjen fra den kalde krigens dager.

– Vi ser dette i ulik form i ulike NATO-land. Spesielt land i Baltikum har opplevd dette i intens grad. Dette er forverring av sikkerhetsbildet. Nå er det viktig å være fast, forutsigbar og ikke overdramatisere for det kan gjøre konflikten verre. Men ikke skape usikkerhet om at NATO er der for å forsvare medlemslandene. Russerne må se at de ikke har noe å tjene på å skremme oss, sier han.

Kort tid etter PST-kritikk

Den russiske pressemeldingen fredag kommer halvannen uke etter at PST slo fast at russisk spionasje har størst skadepotensial for Norge og norske interesser.

Dette skal ha provosert russerne kraftig, som i dag tilsynelatende slo tilbake med en pressemelding hvor det blant annet heter:

– Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk

«Den russiske part har i flere år gjort norske kolleger oppmerksomme på den utilfredsstillende tilstanden i det bilaterale forholdet på det politiske området. Vi antar at dette ikke er i samsvar med Norges langsiktige interesser. Heller ikke Russland er tjent med dette.

Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker.», heter det i pressemeldingen.

Ambassaden beklager også at NATO ble utvidet østover og nekter for brudd på folkeretten. «Russland har ikke brutt folkeretten, har ikke sendt sine styrker inn i Ukraina», hevdes det.

Lover å gjenta visumnekt for Skei Grande og Solhjell

Russerne gjør det også klart at hverken Trine Skei Grande og Bård Vegar Solhjell vil få lov til å reise til Russland med det første.

«Vi er ikke på en veldedighetskveld. Hvis det på nytt blir levert dokumenter for visa for Trine Skei Grande og Bård Vegar Solhjell, skal de igjen bli nektet innreise», skriver de.

Årsaken som oppgis er at Sergej Narysjkin, daværende leder for underhuset i nasjonalforsamlingen, statsdumaen, ble nektet innreise til Norge for å delta i den Europeiske konferansen for parlamentspresidenter.

Narysjkin står på EUs sanksjonsliste og får ikke lov til å besøke eller reise gjennom EU-land.

Det var Aftenposten som for drøye to uker siden først kunne fortelle at de to ikke fikk visum til Russland. Dermed reiste ikke en gruppe fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité til Moskva den uken.

Ambassadøren fikk et glass vin av UD

Den russiske ambassadøren ble kalt inn til UD etter dette, men russerne avviser at de med dette ble kalt inn på teppet. De skriver at den russiske ambassadøren ved flere anledninger har hatt møter med norske UD-representanter.

De beskriver spesielt et gemyttlig møte med utenriksråd Wegger Strømmen kvelden 1. februar, «der partene over et glass vin drøftet den nåværende situasjonen» etter at Grande og Sohjell ble nektet visum.

Uvanlig fra diplomatiet

Erfarne diplomater Aftenposten har vært i kontakt med, beskriver den russiske ambassadens omtale av møtet mellom utenriksråd Strømmen og ambassadør Ramishvili som oppsiktsvekkende.

Det er uvanlig at en ambassade i en pressemelding kommer med slike detaljer.

Etter det Aftenposten erfarer fant møte sted i regjeringens representasjonsanlegg, blant annet for å spare ambassadøren for å måtte passere norske medier som sto utenfor Utenriksdepartementet.

Her fra da Børge Brende møtte utenriksminister Sergej Lavrov i Kirkenes i 2014.

Brende møtte Lavrov i Bonn torsdag

Det norske utenriksdepartementet mener den russiske ambassaden «kommer med velkjente synspunkter på europeisk sikkerhetspolitikk og NATO».

De viser også til at utenriksminister Børge Brende i Bonn torsdag møtte den russiske utenriksminister Sergej Lavrov i Bonn. Da avtalte de å komme til Arkhangelsk på den arktiske konferansen i mars.

Lavrov og Brende er i helgen sammen på den årlige sikkerhetskonferansen i München. Men det er ikke lagt opp til bilaterale møter mellom de to der, fordi de møttes i Bonn torsdag.

Brende til Russland i mars

Etter det Aftenposten har grunn til å tro, nevnte ikke Lavrov noe av kritikken som kommer i meldingen fra ambassaden da han møtte Brende torsdag.

Møtet mellom de to foregikk i en god tone og konklusjonen var da også at den norske utenriksministeren skal til Arkhangelsk.

Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen i UD sier til Aftenposten at den russiske ambassaden kommer med velkjente synspunkter på europeisk sikkerhetspolitikk og NATO.

– Når det f.eks. gjelder norsk og europeisk holdning til Russlands brudd på folkeretten i Ukraina er denne vel kjent og kommunisert til russiske myndigheter, sier Andersen.

– Jevnlige samtaler mellom Norge og Russland

Han understreker at en fra norsk side legger vekt på et konstruktivt og forutsigbart bilateralt samarbeid med russiske myndigheter om saker av felles interesse.

– Det har vært jevnlige samtaler mellom Norge og Russland på politisk nivå og høyt embetsnivå. Blant annet besøkte naturressursminister Donskoj Oslo i november, sier Andersen.

Han forteller også at det er planlagt møter på ministernivå i den økonomiske kommisjonen og miljøvernkommisjonen i løpet av våren.