Én kvinne og åtte menn inn i Islamsk Råds nye styre

Den omstridte organisasjonen Islamsk Råd har valgt nytt styret. Samira Iqbal er eneste kvinne blant åtte menn.

Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
  • NTB

Samtidig avviser generalsekretær Mehtab Afsar at Islamsk Råd har villedet Kulturdepartementet i sin søknad om brobyggermidler.

Islamsk Råd har vært i hardt vær de siste dagene etter at det ble kjent at en tildeling på nær en halv million kroner til organisasjonens arbeid med brobygging, kommunikasjon og dialog, ble brukt til å ansette den niqabkledde kvinnen Leyla Hasic (32) som administrasjonsmedarbeider.

Flere har krevd at bevilgningen må trekkes tilbake, og kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har kalt Islamsk Råd inn på teppet, samt bedt juristene i departementet vurdere om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte.

Les også

Islamsk Råd fikk statlig støtte til brobygging og dialog. Ansatte medarbeider med niqab.

Kun én kvinne

Først tre dager etter at Islamsk Råd Norge (IRN) søndag valgte nytt styre, går de onsdag ut med navnene på de ni som er valgt inn, skriver Dagsavisen.

Den viser at kun ett av ni medlemmer er en kvinne – Smaira Iqbal fra moskeen World Islamic Mission.

Norges eneste paraplyorganisasjon for landets muslimer har lenge blitt kritisert for å ha få kvinner i toppen. Med unntak av den norske konvertitten Lena Larsen, som ledet rådet frem til 2003, har det knapt vært innvalgt noen kvinner i styret. I rådets midlertidige styre som ble valgt i oktober i fjor, var ni av ni styremedlemmer menn.

Iqbal sier til Dagsavisen at hun synes «det er veldig, veldig fint» å bli valgt inn. Utover det henviser hun alle spørsmål videre til IRNs felles-e-post.

Avviser at villedet

Onsdag kveld deltok generalsekretær Mehtab Afsar i en debatt i Dagsnytt 18 om at de ansatte en nikabkledd medarbeider. Der avviste han at organisasjonen har ført departementet bak lyset.

– I søknaden skrev vi eksplisitt at vi ønsket å styrke sekretariatet, så vi kunne få mer tid og rom til å være ute og ha dialog og bygge bro, sa Afsar.

Fram til ansettelsen av Hasic var han den eneste faste ansatte i sekretariatet, i tillegg til to personer som jobber fulltid med halalsertifisering.

Moskeer trekker seg

Statssekretær i Kulturdepartementet Bård Folke Fredriksen (H) deltok også i debatten. Han påpekte at Islamsk Råd Norge i sin søknad selv hadde påpekt at det var mer behov enn noen gang tidligere å jobbe for en harmonisk sameksistens.

– Når man ser hvilken konflikt Islamsk Råd nå befinner seg i, kan man jo spørre om dette er veien til harmonisk sameksistens, uttalte Folke Fredriksen.

Han pekte på at flere moskeer nå har signalisert at de ønsker å trekke seg ut eller vurderer å trekke seg ut av paraplyorganisasjonen for landets muslimer.

Tirsdag kveld ble det klart at Norges største muslimske menighet med 9.400 medlemmer. Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina trekker seg fra Islamsk Råd. Også Albansk Islamsk Kultursenter, med sine 4.200 medlemmer, vurderer å melde seg ut, og de har nå frosset sitt medlemskap, på grunn av ansettelsen, ifølge VG.

Leyla Hasic på NRK, der hun forsvarte bruken av Nikab.

Mot full splittelse?

Klassekampen skriver tirsdag at det går mot full splittelse i organisasjonen, og anonyme kilder sier til avisen at flere moskeer nå drøfter om de skal bryte ut og starte en ny organisasjon. Tidligere i år boikottet fem moskeer styrevalget i organisasjonen. Tilsammen representerer disse moskeene mellom 20.000 og 25.000 av den totale medlemsmassen

Mehtab Afsar sier IRN foreløpig formelt ikke har fått noe utmeldelser.

– Som i alle andre organisasjoner kan medlemmene fritt melde seg ut og inn. Vi er en demokratisk organisasjon og kan ikke tvinge noen til å være medlem. Vi må akseptere at de vil melde seg ut, sa Afsar om de varslede utmeldingene.

Les også

Islamsk Råd kan miste statsstøtten

Brobygger

Ansettelsen av Leyla Hasic (32) ble gjort mulig etter at et enstemmig storting høsten 2015 vedtok å øke statsstøtten til IRN fra 816.000 til 1,3 millioner kroner. Det var IRN selv som søkte om ekstra penger til en ny stilling.

Formålet med driftsstøtten, som omfatter Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd "knytter seg særlig til de oppgaver som organisasjonene har som brobyggere og paraplyorganisasjoner på tros- og livssynsfeltet, deres arbeid med dialog internt, og i relasjon til andre tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige", heter det i budsjettet.

NTB lyktes ikke i å innhente kommentarer fra IRN onsdag kveld.