Norge

Færre avganger. Færre sitteplasser. Mye buss for tog. Slik blir jernbanesommeren 2017.

Jernbanen ber pendlere stålsette seg foran sommeren 2017. Slik rammes din pendlerstrekning.

"Ja - det blir trøbbel". Reaksjonen fra en NSB-ansatt fra en tidligere hendelse med buss for tog kan stå som bilde på oppfordringen til pendlerne for sommeren 2017. Tålmodighet, vær så snill..... Foto: Rolf Øhman

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

NSB rekker igjen hendene i været og ber om pendlernes tålmodighet. Det er klart for en ny sommer der togene enten helt eller delvis forsvinner. Og der buss for tog-tilbudet gir færre seter, færre avganger og lengre reisetid.

Mye skyldes byggingen av Follobanen, og nok en gang er det pendlerne på Østfoldbanen som rammes hardest.

For disse blir det lange «sommerpauser» helt frem til 2022 og en rekke mindre stengninger på andre tider av året.

Uke 31 blir verst

Men nok en gang skal det også gjøres omfattende arbeider i Brynsbakken, noe som rammer alle tog i retning Lillestrøm.

Reisende vestfra slipper billigere, men også de blir belastet med færre tog, færre seter og enkelte stengninger over flere dager.

Det blir omfattende arbeider også på selve Oslo S i sommer. Det gjør at oversikten nedenfor kan gi en snillere fremstilling av hvordan pendlere nord- og vestover blir rammet, enn hva som vil være realiteten.

Kapasiteten på Oslo S blir kraftig redusert gjennom hele sommeren, fra sent i juni til og med første uke i august.

Uke 31 ligger i år som i fjor an til å bli den «verste» uken, da stenges også tunnelen Romeriksporten.

Artikkelen fortsetter etter oversikten nedenfor.

Slik kommer du deg på jobb

Der togtrafikken stanser, settes det opp buss for tog. På strekninger der det vil gå tog, blir passasjerene bedt om å finne andre tog når avganger innstilles.

Dette gjelder primært passasjerer vest- og nordfra. Disse får det langt trangere enn normale somre, trøsten er at det tross alt vil gå tog.

Også i 2017 blir det innført sommeruter. Men allerede nå konstaterer NSB at det blir færre avganger enn selv disse rutene tilsier.

NSB velger å stenge strekningene helt

Det er Bane Nor (tidligere Jernbaneverket) som ber om stans i togtrafikken for å drive vedlikehold og bygge nytt. Så er det NSB som bestemmer hvordan de vil løse transporten for passasjerene som blir rammet.

I år, som de siste årene, har NSB valgt å stenge hele strekninger, spesielt på Østfoldbanen, i stedet for å holde deler av strekningene åpne.

Brynsbakken, den første bakken fra Oslo S og i retning Lillestrøm, er stadig en hodepine for norsk jernbane. Til tross for omfattende arbeider de siste årene, her i 2015 da daværende statssekretær Jon-Ragnar Aarset (Høyre) var på besøk, dukker det stadig opp problemer som fører til forsinkelser og togstans. Foto: Ingar Storfjell

 • «Vi stenger slik at alt blir mye bedre», har vært jernbanens forsikring når passasjerer avspises med buss for tog. Da Riksrevisjonen avslørte at forsikringen ikke holdt måtte jernbanen finne en ny gulrot å gi passasjerene.

Ås stasjon blir et knutepunkt for passasjerer som kommer sydfra. Herfra skal bussene gå direkte til Oslo.

Akkurat hvilke passasjerer dette vil gjelde, og om det kan bli direktebusser fra Halden og andre steder, er foreløpig ikke klart.

Neste knutepunkt er Ski. Her vil prinsippet være at passasjerene kjøres i buss til Brynseng T-banestasjon. Og med T-bane videre.

I juni i fjor ble tusenvis av busspassasjerer på buss for tog «dumpet» på Langkaia, 400 meter fra Oslo S. Senere fant NSB en løsning nærmere sentralstasjonen, på høyde med Havnelageret.

Det er her folk skal settes av også i sommer.

NB! Når du skal hjem, skal du møte på spor 19 på Oslo S.

Bussene kan gå på andre tidspunkt enn togene

Pressevakt Gina Scholz i NSB varsler allerede nå at bussene hjem fra Oslo kan komme til å gå 20–30 minutter tidligere enn togene gjør til vanlig.

Det er fordi bussene bruker lengre tid enn tog og fordi de skal korrespondere med togtrafikk lenger ut på strekningene.

Akkurat hvordan dette blir, skal være klart før sommeren.

Den beste måten å holde seg orientert på når det braker løs er ifølge Scholz å sjekke NSBs reiseplanlegger-app, eller følge med på nsb.no.

– Vi jobber med å få på plass så gode løsninger som mulig, sier hun.

NSB har gått bort fra tidligere løsning

Tidligere valgte NSB altså å kjøre tog så langt man kunne, og bruke buss bare på de siste strekningene inn mot Oslo.

At jernbanen har gått bort fra dette, forklares med at det skal pågå omfattende arbeid gjennom hele perioden og at den valgte løsningen alt i alt er lettest å forholde seg til både for passasjerene og dem som skal gjennomføre arbeidet.

Relevante artikler

 1. NORGE

  Her stenger jernbane og tunneler i sommer – verst første helg i august

 2. NORGE

  Lørdag starter kaoset: Her er det buss for tog i sommer

 3. NORGE

  14.000 togavganger blir innstilt på grunn av vedlikeholdsarbeid i sommer

 4. NORGE

  Vi sjekket aktiviteten med helikopter langs den stengte jernbanen. Bane Nor erkjenner at det kunne vært gjort mer.

 5. NORGE

  Buss for tog - men ikke togstans samtidig øst og vest for Oslo S i sommer

 6. NORGE

  NSB-sjefen: Vår konklusjon er at vi må stole mer på buss