Graver frem gården til Harald Hårfagre

Det er klart for arkeologisk utgravning av Harald Hårfagres kongsgård på Avaldsnes på Karmøy. Det er første gang en kongsgård fra sagatiden graves ut.

Håkon Håkonssons kapell fra ca. 1250 dominerer i landskapet på Avaldsnes. Området der man mener Harald Hårfagres kongsgård ligger skjult i bakken er til høyre bak kapellet.
  • Cato Guhnfeldt, journalist

For første gang siden utgravningene på Kaupang i Vestfold i 2000–2003 skal arkeologer utføre en såkalt forskningsutgravning her i landet, dvs. grave ut der man vet historien har utfoldet seg.

Utgravningene på Avaldsnes skal pågå i fire måneder fra mai neste år, og igjen hele sommeren 2010. Normalt er de eneste arkeologiske utgravninger her i landet såkalt nødutgravninger som gjennomføres på grunn av offentlig veiutbygging, oppføring av bygg o.l.

Gildehall?

I går undertegnet Universitetet i Oslo og Karmøy kommune en kontrakt om det såkalte Kongsgårdprosjektet Avaldsnes. Kommunen påtar seg å dekke i alt 15,5 millioner kroner de neste to årene. Professor og ekspert på vikingtiden, Dagfinn Skre ved Universitetet i Oslo, skal lede storprosjektet, som vil beskjeftige 14 arkeologer begge sesonger.

– Dette er en stor og viktig begivenhet i utforskningen av det norske kongedømmets aller tidligste historie, sier Skre.

– Hvis vi får maksimal uttelling, finner vi sporene etter flere gildehaller som har avløst hverandre helt fra 200–300-tallet frem til 1000-tallet, dessuten verksted— og lagerbygninger. De kan fortelle oss noe om hvordan kongsgårdens rolle har endret seg. Avaldsnes var et maktsentrum langt tilbake i tid, lenge før Harald Hårfagre. Derfor vil vi ventelig finne rester av bygninger over flere hundre år.

Pionérprosjekt.

Ifølge Skre er det hele 30 kongsgårder i Norge fra sagatiden. Ingen av dem er til nå utgravd. Avaldsnes blir dermed den første, noe som sier litt om de forventninger man har.

– Kongsgården på Avaldsnes er den eneste som er funnet her i landet fra våre første «rikskonger», sier leder for Karmøy kommunes Avaldsnes-prosjekt, Marit Synnøve Vea.

– Derfor blir dette et uhyre spennende prosjekt. Det er sjelden arkeologer får anledning til å grave der vi vet historien har utfoldet seg. Prøveutgravningene de siste årene har fortalt oss at kongegården ligger skjult under bakken. Vi er svært spent på hvilke bygningsstrukturer vi vil finne. Det virkelig storfunnet ville være Harald Hårfagres gildehall. I gildehallene drev man med fester og religiøse ritualer. Gildet var det som bandt samfunnet sammen, forklarer hun.

På sporet.

Under prøveutgravningene på Avaldsnes i 2005–2006 fant arkeologene kongsgårdens tun fra vikingtid/tidlig middelalder. De siste to årene har Universitetet i Oslo på kontrakt fra Karmøy kommune gjennomført et forprosjekt på Avaldsnes, som avsluttes i april neste år.

– Vi har samlet og systematisert alle opplysninger om alle funn på Avaldsnes i et geografisk informasjonssystem, sier Skre. –Når vi starter hovedutgravningene, vil vi derfor alltid vite hvilke gjenstander og bygningsrester man tidligere har funnet på et gitt sted. Straks forprosjektet er sluttført, går vi rett over i utgravningsfasen.

Riksarkivaren må godkjenne neste års utgravninger før de kan starte, men man har gode forhåpninger om at en godkjennelse vil bli gitt. Etter hovedutgravningene er gjennomført, følger etterarbeidene, som er ventet å koste rundt 11,5 millioner kroner. Totalt vil Avaldsnes-undersøkelsene koste Karmøy kommune rundt 30 millioner kroner.