Drapstiltalt mister retten til norsk advokat

En 25 år gammel norsk statsborger risikerer dødsstraff i Pakistan dersom han blir dømt for barnedrap. Nå fratas han retten til norsk advokat.

Rettssaken er allerede i gang mot

Les også

- Jeg hjalp foreldrene å lete

som er tiltalt for både drap og voldtekt av en sju år gammel nabojente. Overfor både pakistansk politi og avisen VG har han tilstått drapet, men har siden trukket tilståelsen tilbake og hevdet han ble truet av politiet til å avgi falsk forklaring.

Advokat Abid Q. Raja har representert 25-åringen, men Oslo tingrett har nå avsluttet Rajas oppdrag.

– Det er oppsiktsvekkende at retten overlater en norsk statsborger som står i fare for å bli dømt til døden, uten norsk advokatbistand. Jeg tror ikke det ville skjedd en hvit norsk statsborger, sier Raja til VG.

Avslaget gjør at Raja, som 1. oktober går over i jobb som nemndleder i Utlendingsnemnda, ikke får overført saken til en kollega.

25-åringen risikerer også å miste rettsbistanden i Pakistan. Den kjente pakistanske advokaten som den norske ambassaden anbefalte, har ennå ikke fått honorar.

Raja har nå påanket saken til Borgarting lagmannsrett.

Den 25 år gamle mannen har tidligere tilstått drapet, men har senere trukket denne tilståelsen tilbake.