Norge

- Burde lære litt <br/>om ydmykhet

Diskrimineringsombudet er kritisk til sykehusledelsens håndtering av ambulansesaken.

Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås gransker om det har forekommet brudd på diskrimineringsloven i ambulansesaken.
  • Jostein Ihlebæk
    Jostein Ihlebæk

Les også:

Les også

Her er Ali-rapporten

Les også:

Les også

Her er AMK-loggen


Likestillings— og diskrimineringsombudet har på eget initiativ igangsatt en granskning av ambulansesaken. Ombudet skal nå vurdere om det mener at det har skjedd brudd på loven i saken.

- Åpenbart kritikkverdig

— Det har åpenbart skjedd kritikkverdige forhold i denne saken, og nå skal vi vurdere om det har forekommet brudd på diskrimineringsloven, sier diskrimineringsombud Beate Gangås til Aftenposten.no. Ombudet har startet granskningen av saken som følge av den omfattende mediedekningen. - Det er en helt unik dokumentasjon i denne saken: Både fra vitner, bilder og video tatt opp på stedet. Og om ikke annet bør man kunne lære av denne saken, sier hun.

- Lære om ydmykhet

— Man burde lære noe om ydmykhet, og ikke bare si at alt er i orden før man har fått vite nøyaktig hva som har skjedd, sier Gangås, med klar adresse til ledelsen ved Ullevål universitetssykehus. - Ledelsen i Ullevål burde tatt disse anklagene på alvor med en gang de kom frem, sier hun til Aftenposten.no. Hun viser til at sykehusledelsen hevdet i

Les også

- Fikk tilfredsstillende medisinsk vurdering

to dager etter hendelsen at Ali fikk en tilfredsstillende medisinsk vurdering på skadestedet. Dette måtte sykehusledelsen beklage

Les også

Ullevål innrømmer feil

to dager senere.

Vurderer reaksjoner

I går la Fylkeslegen frem sin konklusjon om ambulansesaken. De konkluderte med at behandlingen Ali Farah fikk var

Les også

- Klart diskriminerende

og kunne forstås med rasistiske undertoner. Men det er diskrimineringsombudet som har ansvaret for håndhevingen av loven på dette området. Fylkeslegens konklusjon er overlevert til Statens helsetilsyn. De er nå i gang med å gå gjennom dokumentene i den mye omtalte ambulansesaken for å avgjøre hva slags reaksjon som skal komme mot helsepersonellet i kjølvannet av episoden i Sofienbergparken 6. august. Fylkeslegen har i sin rapport gjort det klart at det er relevant for Statens Helsetilsyn både å vurdere skriftlig advarsel, tap av atuorisasjon og å begjære påtale.

Skal avhøre Ali

— Nå gjennomgår vi saken, og vurderer om det vil være aktuelt med en reaksjon, sier Gorm Are Grammeltvedt, direktør for tilsynssaker i Statens helsetilsyn. - Vi vil foreta egne intervjuer av de berørte parter. Vi vil blant annet innhente informasjon fra pasienten selv, sier Grammeltvedt til Aftenposten.no. Ali Farah, som ble slått ned i Sofienbergparken, har foreløpig ikke vært i stand til å stille i et fyldig avhør. Hans samboer, Kohinoor Nordberg, sa til Aftenposten.no i går at han fortsatt lå på Ullevål universitetssykehus, og at han sakte, men sikkert var på bedringens vei.

Les også

  1. Har fortid i Boot Boys

  2. Advokat angriper vitnene i Ali-saken

  3. Ullevål: Ambulansen feilvurderte Alis tilstand

  4. AMK-operatør tatt <br/>ut av tjeneste

  5. - Dypt sjokkert over rasismebeskyldninger

Ali Farah ble slått ned i Sofienbergparken 6. august i år.