Norge

«Denne usikkerheten, redselen for å miste jobben sin, er vanskelig for folk å leve med»

Statsministeren er bekymret over at flere kan miste jobben, og lover 1000 ekstra tiltaksplasser i revidert nasjonalbudsjett.

Statsministeren lover 1000 nye tiltaksplasser i det reviderte nasjonalbudsjettet. Foto: Rolf Øhman

 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

Hvor høy arbeidsledigheten kan bli vil ikke statsministeren spekulere på, men hun er forberedt på at den kan bli høyere enn fire prosent.

Erna Solberg tror arbeidsledigheten vil fortsette å øke — særlig i fylker der mange arbeider innen olje- og gassindustri. Hun trekker frem Hordaland, Rogaland og Vest-Agder.

- Vi ser at en del bedrifter ikke bare permitterer, men også sier opp folk, sier statsministeren bekymret.

_27R3285-Fxzj398idk.jpg Foto: Rolf Øhman

Aftenposten skrev nylig at ledigheten steg til 4,1 prosent i følge Statistisk sentralbyrås målinger. Det er første gang siden desember 2005 at ledigheten er på over 4 prosent. Summen av registrerte helt arbeidsledige hos NAV og personer på tiltak økte med 2100 fra mars til april. Det er høyeste vekst på en måned siden finanskrisen i 2009.

Myker opp permitteringsreglene

Statsministeren kan ikke si hvor mye hun tror ledigheten kan vokse den nærmeste tiden, men øker antallet tiltaksplasser med 1000 i det reviderte statsbudsjettet som legges frem denne uken. Det blir NAV som får ansvaret for å tilby omstillingsplassene, men Erna Solberg antar at de særlig tilbys til arbeidsledige i de tre fylkene som nå rammes av økende ledighet.

Regjeringen har varslet partene om at de vil myke opp på permitteringsreglene, og mener at det vil gjøre det enklere for bedriftene å permittere i tøffe tider.

— Ved kortvarige permitteringer skal bedriftene betale litt mindre for de permitterte, sier Solberg.

Statsministeren legger ikke skjul på at hun forstår at økningen i arbeidsledighet skaper utrygghet hos dem som kan rammes.

- Vanskelig å leve med

— Det vi ser er at denne gangen er det ingeniører og andre med høy utdannelse som kan miste jobben. Mange er høyt kompetente og har god yrkesbakgrunn. Det har tidligere vært manko på blant annet ingeniører og IKT-personell, og vi ser nå at offentlig sektor i større grad får fylt sine behov. Men det er klart denne usikkerheten, redsel for å miste jobben sin er vanskelig for folk å leve med. Selv om mange av dem som blir ledige har gode muligheter på arbeidsmarkedet senere er selve prosessen smertefull for folk, og de må hele samfunnet være klar over.

- Veibygging og jernbanedrift

Hun mener likevel det er viktig å huske på at det går bedrei andre deler av næringslivet, og at drakraften av lavere kronekors er ganske stor.

— Vi har syv prosent lavere kronekurs enn på samme tid i fjor, og det er viktig for mange bedrifter.

— Vi må fortsette med den økonomiske politikken vi har lagt opp til, som er litt mer ekspansivt enn gjennomsnittet de siste årene, med blant annet mye veibygging og nye jernbaneinvesteringer. Vi må også legge til rette for å skape nye arbeidsplasser og et mer differensiert næringsliv, som gjør oss litt mer robuste mot oljeprisendringer, sier hun til Aftenposten.

 1. Les også

  - Norge utdanner for mange akademikere

 2. Les også

  Ti år med bom og treff

Relevante artikler

 1. VERDEN

  Røe Isaksen: For tidlig å si hvem som er hardest rammet

 2. POLITIKK

  Frp farget krisepakken og budsjettet blått

 3. ØKONOMI

  Veien ut av krisen: Fem fallgruver Sanner vil unngå

 4. ØKONOMI

  Erna Solberg: Nå får bedriftene permittere folk i ett år

 5. ØKONOMI

  Regjeringen betaler tilbake gammel skatt og utsetter formuesskatten

 6. POLITIKK

  Det er heftig debatt om formuesskatten. Men det er ikke den som bekymrer bedriftseierne mest.