Norge

Støre benekter å ha utøvet press

Utenriksministeren bekrefter at han snakket med Thor-bjørn Jagland i september om muligheten for at en kinesisk opposisjonell kunne få fredsprisen. –Men jeg vil kategorisk avvise at det har vært noen form for press, sier han.

Utenriksministeren Jonas Gahr Støre bekrefter at han snakket med Thor-bjørn Jagland, men benekter å ha utøvet press
  • Kristoffer Rønneberg
    Kristoffer Rønneberg
    Aftenpostens korrespondent i USA

Ifølge Jonas Gahr Støre møtte han Jagland to ganger mens begge var i New York.

— Det ene var i midtøstensammenheng, og da snakket vi ikke om Nobelprisen. Så hadde jeg et møte med Kinas utenriksminister, som brukte mye tid på å fortelle hva han mente om muligheten for at en kineser skulle få prisen. Jeg møtte Jagland på gaten like etterpå, og fortalte ham at jeg opplevde et stort engasjement fra kineserne. Det var naturlig for meg å si det til ham, sier Støre.

- Kunne dette oppfattes som en advarsel?

— Det vil jeg utelukke helt. Jeg synes ikke det er unaturlig at en norsk utenriksminister formidler inntrykk fra Kinas utenriksminister som er av en type som denne.

Pressen også informert.

— Det var et såpass presist budskap fra kineserne at det var naturlig å videreformidle, sier Støre, som legger til at han senere den dagen fortalte pressen det samme han hadde sagt til Jagland.

Støre sier at kineserne, som ikke anerkjenner forskjellen mellom Nobelkomiteen og norske myndigheter, har advart Norge årlig mot å gi prisen til en kinesisk opposisjonell.

— Men engasjementet har vært større i år, sier han.

«Veldig pinlig nøyaktig».

Utenriksministeren sier at han har vært «veldig pinlig nøyaktig» på at norske myndigheter ikke skal legge seg opp i komiteens arbeid, og at regjeringen ikke kan eller bør legge noen føringer for hvem som skal motta prisen.

— Jeg vil kategorisk avvise at det har vært noen form for press fra min side, sier han.

- Hva synes du om at Jagland fant det nødvendig å underrette Nobelkomiteen om dine innspill?

— Jeg synes ikke det er unaturlig at komiteen blir fortalt om et møte jeg har hatt med Thorbjørn Jagland. Han er en så erfaren politiker at han vil vite å håndtere dette på den måten han skal, sier Jonas Gahr Støre.

Les også

  1. Dobbeltmoralens vokter

  2. Advarte Jagland før prisutdelingen

  3. Omstridte priser