Menn og kvinner er ulike, også i hodet

Det finnes en rekke kjønnsforskjeller i hjernen. Flere av dem er medfødt.

  • Ingrid Synnøve Torp

Noen forskjeller er innlysende hos voksne mennesker: En mannshjerne er i gjennomsnitt 10–12 prosent tyngre enn en kvinnehjerne. Mindre innlysende er det kanskje at dette gjelder selv etter at man korrigerer for forskjeller i høyde og vekt. Men det er ikke nødvendigvis størrelsen det kommer an på.

«Det er en ung student ved universitetet som har en IQ på 126, han har en æresgrad i matematikk og er sosialt helt normal. Og likevel har gutten så å si ingen hjerne.»

Sitatet stammer fra John Lorber, en engelsk professor som blant annet forsket på personer med vannhode. Lorber fant ut at selv ekstreme tilfeller av vannhode, der deler av hjernen blir fortrengt, ikke nødvendigvis betyr nedsatt funksjon. Selv om Lorbers forskning er kontroversiell, er det ikke mange som mener hjernens størrelse er avgjørende for glupheten. Men andre kjønnsforskjeller i hjernen kan være med på å gjøre oss ulike, selv før fødselen.

–Hjerneområder som styrer seksuell atferd, viser klare kjønnsforskjeller hos både mennesker og dyr. Enkelte av disse finnes allerede før fødselen hos dyr, og de blir ikke senere påvirket av kjønnshormoner, sier Joel Glover, professor i fysiologi ved Universitetet i Oslo.

Halvt hann.

Dyreforsøk med fugler og pattedyr viser også at noen av kjønnsforskjellene i deres hjerner må skyldes gener.

«Hjerneområder som styrer seksuell atferd viser klare kjønnsforskjeller hos både mennesker og dyr»
Professor Joel Glover

Forskere ved Universitetet i California undersøkte finker som var halvt hanner og halvt hunner, delt på midten. Hos disse fuglene var venstre hjernehalvdel fulle av kvinnelige kromosomer, mens høyre halvdel var nesten fri for disse. Og sangkretsen, som fikk fuglene til å synge som vanlige hannfinker, var langt større i den høyre, hannlige delen av hjernen, selv om hele hjernen var blitt utsatt for den samme hormonelle påvirkning.

Andre forskjeller skyldes kjønnshormoner. Også her kan utviklingen begynne i fosterlivet, men påvirkningen fortsetter, og særlig i puberteten. Hjernen forandrer seg i løpet av livet, så det er ingen tvil om at miljøet har stor betydning. Spørsmålet er i hvilken grad gener og miljø kan forklare ulik atferd. Glover forteller at forskning viser noen klare, men relativt små, forskjeller mellom menn og kvinner. Men det er en ulikhet som til og med slår ut sterkere enn høydeforskjellen:

–Den aller største, kjente kjønnsforskjell ligger i hvordan små gutter og jenter leker, ifølge deres foreldre, vel og merke. Jenter rapporteres å foretrekke dukker, mens gutter heller velger bil og ball.