Norge

En mor som reagerte gjorde at overgrepssaken ble rullet opp

Moren så at datteren (12) satt naken foran datamaskinen og reagerte. Bistandsadvokat Jan Todal sier at moren fortjener ros, og at det var på grunn av henne at saken ble avdekket.

- Moren reagerte da hun så at datteren satt naken foran datamaskinen. Hun fortjener ros for at denne grove overgrepssaken dermed ble avdekket, sier bistandsadvokat Jan Todal.
  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik

Det var tilfeldigheter og en årvåken mor som førte til at en av landets mest omfattende overgrepssaker ble avdekket.

De fleste av barna som var involvert i saken hadde ingen mistanke om at noe var galt. De chattet og utvekslet bilder med det de trodde var en jevnaldrende jente.

Tirsdag ble en 50 år gammel tidligere lærer og korpsdirigent dømt til 12 års forvaring med åtte års minstetid for overgrep mot i alt 106 barn.

Satt naken foran datamaskinen

Men i en by på nordvestlandet fattet en mor mistanke da hun i juni 2014 kom inn på jenterommet og så at en 12 år gamle datteren satt naken foran datamaskinen og chattet.

– Moren skjønte at det var noe som ikke stemte, og hun leverte datamaskinen til politiet. Hun var redd for at datteren kunne ha blitt utnyttet over internett, sier bistandsadvokat Jan Todal i Kristiansund. Todal var bistandsadvokat for 12 barn og unge i den store overgrepssaken som nå er pådømt i Gjøvik tingrett.

- Jeg fikk seksuell tenning. Derfor gjorde jeg det, forklarte tiltalte, her ved siden av sin forsvarer Per Espen Eid under rettssaken i Gjøvik tingrett.

Ville trolig ikke blitt avdekket uten morens reaksjon

– Det er jo forstemmende at overgrep kan pågå i mange år overfor 100 barn og unge, uten at noen oppdager noe. Det er vanskelig å se hvordan denne saken skulle bli avdekket uten at moren reagerte som hun gjorde. Den viser jo hvor viktig det er at voksne følger med når barn og unge bruker data og internett, sier statsadvokat Jo Christian Jordet, som var aktor i rettssaken.

På grunn av sommerferie skjedde det først lite med datamaskinen, og moren og advokaten purret på politiet.

Da datamaskinen i september ble undersøkt, fant etterforskerne frem til ip-adressen til den 50 år gamle mannen som nå er dømt til 12 års forvaring.

Store mengder seksualiserte bilder

Etter ransaking og beslag hos mannen, sørget dataspesialister hos politiet på Gjøvik og hos Kripos for å analysere og vurdere det omfattende materialet.

De fant store mengder seksualiserte bilder og filmer som involverte barn, i tillegg til omfattende chattelogger.

50-åringen bodde på Østlandet og hadde utstrakt kontakt med barn og unge over hele landet.

- Det at en mor reagerte, kan ha spart mange andre barn og unge for overgrep, sier bistandsadvokatene Inger Marien Støen og Jan Todal. Det kom frem under rettssaken at overgrepene har pågått fra 2003 til mannen ble pågrepet høsten 2014.

– Et eksempel for andre foreldre

– Det at moren reagerte gjorde at denne saken kunne rulles opp og den skyldige kunne dømmes. Hennes opptreden burde være et eksempel for andre foreldre om at de må bry seg og også reagere når de har mistanke om noe lignende. Å ta en datamaskin fra barn og unge kan være krevende, men det betyr også at helt nødvendige bevis kan sikres. Dermed kan slike overgrepssaker avdekkes. Dessverre ser slike overgrep mot barn og ungdom bare til å øke, sier bistandsadvokat Todal.

Advokaten er imponert over måten Gjøvik tingrett har gjennomført den omfattende saken på og hvor hensynsfullt avhørene av de unge har foregått.

Mange har gruet seg og vært flaue over å forklare seg om hva de har vært utsatt for.

Hvordan rettsvesenet bedre kan legge til rette for barn, er et tema i flere domstoler, blant annet i Oslo tingrett: - Barnas møte med domstolen skal ikke bli en ekstra belastning
- Det er forstemmende at overgrepene kunne pågå i så mange år, sier statsadvokat Jo Christian Jordet (t.v.), her i samtale med rettspsykiater Terje Tørrisen.

– Rettssak gjennomført på eksemplarisk måte

– En dag bisto jeg barn og unge som ble avhørt over videolink fra Kristiansand, neste dag ble noen avhørt i rettssalen og neste dag ble 3-4 barn avhørt fra Ålesund. Rettssaken har blitt gjennomført på en eksemplarisk måte. Det er ekstra imponerende med tanke på hvor omfattende den er, både i antall personer og med fornærmede spredt over hele landet, sier advokat Todal.

Overgrepene kunne pågått mye lenger

Koordinerende bistandsadvokat Inger Marie Støen er helt enig med sin kollega: - Moren som håndterte dette så bestemt, fortjener ros. Uten at hun reagerte kunne disse overgrepene ha pågått mye lenger, og med mange flere barn og unge som ofre, sier Støen.

Rettssaken som nå er gjennomført på Gjøvik, regnes som en av de mest omfattende saker som er ført i landet, både med tanke på antall fornærmede, aktører og geografisk spredning i landet.
Overgrepene var utspekulerte og pågikk over flere år: Overgrepstiltalt sendte tusenvis av meldinger til hvert barnPolitiet med sterkere fokus på vold og overgrep mot barn: Politidirektøren: Politiet har gjort for lite for voldsutsatte barnPolitiet har et stort ansvar for de mest sårbare blant oss, barna, mener politidirektøren: Politiets ansvar for de mest sårbare |

Les mer om

  1. Overgrep