Norge

Slik rammer streiken fra onsdag. Søk på din kommune her.

Totalt 14.500 nye arbeidstagere i kommuner og fylkeskommuner tas ut i streik fra onsdag.

Forhandlingsleder Steffen Handal og nestleder Silje Naustvik i Unio kommune.
  • Jan Gunnar Furuly
    Journalist
  • NTB

Arbeidskonflikten i kommuner og fylkeskommuner er fremdeles ikke løst. Med opptrappingen fra onsdag vil over 22.500 til Unio-medlemmer være i streik. 16 kommuner og ti fylkeskommuner fra Alta i nord til Kristiansand i sør vil da være rammet.

Unio kommune tar onsdag ut over 13.300 flere i streik, mens Unio Oslo kommune tar ut over 1200 flere, skriver Unio i en pressemelding.

Vel 7000 offentlig ansatte ved skoler, barnehager og helseinstitusjoner over hele landet var allerede tatt ut i streik før opptrappingen.

Nedenfor kan du søke opp hvilke skoler og andre virksomheter som omfattes av streiken fra og med onsdag, og hvor mange som er tatt ut i streik ved arbeidsplassene.

Du kan også bruke kommunenavn eller navn på fylkeskommune. Merk at Oslo kommune er et eget tariffområde og derfor ikke med i denne oversikten. Du finner oversikten over de rammede virksomhetene i Oslo i denne saken.

Søker om dispensasjoner

7387 offentlig ansatte ble torsdag morgen tatt ut i streik.

Kommunene som allerede var berørt, og som nå trapper opp, er Oslo, Alta, Bærum, Bergen, Bodø, Haugesund, Kristiansand, Trondheim, Stavanger, Levanger, Ringsaker, Sunnfjord, Tønsberg og Ålesund. I tillegg blir Fredrikstad, Porsgrunn og Drammen berørt i det nye uttaket, melder Unio.

I Trondheim vil rundt 2200 lærere og sykepleiere være i streik fra onsdag.

– Den varslede opptrappingen av streiken vil gi umiddelbare og store konsekvenser for tilbudet i skole, barnehage, hjemmetjenester og ved helse- og velferdssentre i Trondheim kommune, skriver kommunen i en pressemelding tirsdag.

Bare et fåtall av skolene vil kunne tilby undervisning, og der dette blir gitt, vil det kun gjelde enkelte skoletrinn. Ved de fleste skolene blir også SFO berørt.

– Må gjøre yrkene mer attraktive

– Det jobbes nå kontinuerlig med å søke fagforeningene om dispensasjoner der vi mener det kan være fare for liv og helse, sier organisasjonsdirektør Elin Rognes Solbu i Trondheim kommune.

– KS må ta dette samfunnsproblemet på alvor og gi et anstendig tilbud som kan bidra til å gjøre yrkene mer attraktive, sier nestleder Silje Naustvik i Norsk Sykepleierforbund til NTB.

– Våre medlemmer gjør en uerstattelig innsats for samfunnet. Det er komplekse og krevende oppgaver som krever høy kompetanse og lang utdanning. Det er ingen overdrivelse å si at uten vår uunnværlige kompetanse, stopper Norge, understreker nestlederen.

– For dårlig tilbud

Unio mener lønnstilbudet som lå i skissen fra megleren, var altfor dårlig, og at avstanden mellom Unio og KS ble for stor.

– Skissen fra megler var like over det som ble resultatet i privat sektor. Dette var likevel ikke nok for Unio kommune, som hadde krav om klar reallønnsvekst for sine medlemmer i år, skrev Unio i en pressemelding torsdag.

– Unios krav var rett og slett ikke mulige å innfri. Kommuner og fylkeskommuner har ikke mulighet til å øke lønningene langt ut over de fastsatte rammene, sa forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø.

Det er altså ansatte som er organisert i Unio som er tatt ut i streik. Lærere og ansatte som er organisert i LO, YS og Akademikerne, tas ikke ut ettersom disse kom til enighet med KS om en ramme på 2,8 prosent.

Unio forhandler på to fronter om årets lønnsoppgjør. I Oslo skjer dialogen direkte med kommunen, og i resten av landet forhandler de med arbeidsgiverorganisasjonen KS.

Les også

  1. Derfor tok han ut over 7000 i streik

  2. Helsearbeidere og ansatte i skoler og barnehager: Disse er i streik i Oslo

  3. Lærerne streiker. Her er fire punkter de krangler om.

Les mer om

  1. Streik
  2. Unio
  3. Arbeidsliv