Norge

Gravde ned dolker

Vikingene trodde at steinaldergjenstander hadde magisk kraft. De spilte en større rolle enn man hittil har vært klar over.

Steindolk funnet i en vikingtidsgrav i Rogaland.
  • Cato Guhnfeldt

Analyser av rundt 10 graver fra vikingtiden i Rogaland de siste fire årene har for første gang gjort arkeologene oppmerksom på betydningen av datidens «antikviteter», i form av forhistoriske våpen/redskaper og «amuletter» fra steinalder. Funnene er blant annet gjort i graver fra vikingtiden.

— Inn i gravene la de steinøkser og amuletter i form av kvartsstykker, flint eller små runde steiner for at disse skulle beskytte og bringe lykke for den avdøde i dødsriket, forteller arkeolog Olle Hemdorff ved Arkeologisk Museum i Stavanger.

— Trolig knyttet man de forhistoriske gjenstandene til forfedrene. Noen av amulettene var bearbeidet, andre ikke. Til og med vikinger som dro til Island hadde slike forhistoriske amulettsteiner med seg i bagasjen. De ble benyttet når vedkommende døde. Dessverre har småsteinene sjelden eller aldri blitt tillagt betydning under tidligere utgravninger, og derfor i liten grad blitt rapportert som del av de arkeologiske funn. Med funn fra grundigere undersøkelser de siste årene har vi fått større forståelse for betydningen av dem, og klart å se sammenhengen mellom flere gravfunn fra ulike deler av landet, sier han.

Beskyttet hus?

Foruten forhistoriske steinøkser hadde også pilspisser og dolker magiske krefter, ifølge vikingene. Slike gjenstander ble både lagt ned i graver og gravd ned inne i husene.

— Vi har funnet flere eksempler på forhistoriske steinøkser lagt ned i vikingtidsgraver, blant annet i Strand i Rogaland og i Aurland, Sogn og Fjordane, sier Hemdorf.

— Videre er det flere steder funnet steinøkser ved innendørs ildsteder. Det er blitt foreslått at ved å inkludere gjenstander fra forfedrene, legitimerte man og fikk «kontroll» med fortiden.

Gammel skikk

Vikingene var imidlertid ikke først ute med skikken. Også i graver fra folkevandringstiden, perioden mellom 400 og 600 e.Kr., har man for eksempel funnet flere tusen år gamle steinøkser, blant annet i Åseral i Vest-Agder og i Sogndal, Sogn og Fjordane. Også i Sverige og Danmark er «antikviteter» i form av forhistorisk flint og andre steinaldergjenstander funnet i graver fra yngre jernalder. Skikken med bruk av slike gjenstander ved gravferder må ha vært kjent lenge.

I sitt skuespill Hamlet, skrev William Shakespeare i forbindelse med Ofelias selvmord gjennom drukning at det skulle kastes flint, runde steiner og skår fra leirkar på hennes grav.

— Trolig bygget Shakespeare sin beskrivelse på en gammel skikk som vi nå vet går tilbake til både vikingtid og folkevandringstid, sier Olle Hemdorff.