Norge

Tilbake fra Kristiansand for å vitne i dag

Sylfest Lomheim måtte onsdag 30. september forlate Oslo tingrett etter maks ti minutter i vitneboksen. John Christian Elden ønsket nemlig en skriftlig rapport om Lomheims funn. Fredag var Lomheim tilbake i retten.

Språkviter Sylfest Lomheim var i gang med å fortelle hvem som kan ha stått bak de mye omtalte forsendelsene og e-postene i saken da han for to uker siden ble sendt hjem. Fredag er han tilbake i retten.

  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz

Professor emeritus og språkviter Sylfest Lomheim har vurdert språket i henvendelser til mediene og advokat John Christian Elden som er relevante i saken mot Laila Anita Bertheussen. I flere av forsendelsene og e-postene er det noen andre som tar på seg ansvaret for det Bertheussen er tiltalt for.

Det er andre gang Lomheim er i retten i forbindelse med denne saken. Første gang var onsdag 30. september. Etter å ha avgitt personalia var han bare så vidt i gang med fortelle hva han hadde funnet, da han ble avbrutt av Elden 30. september.

Elden etterlyste en skriftlig rapport fra Lomheim, men det ble aldri laget en slik rapport.

Elden mente at en skriftlig rapport var nødvendig for å vurdere Lomheims konklusjoner og for å stille spørsmål rundt disse. Dette kunne ikke Elden gjøre på sparket.

Dermed begjærte Elden at Lomheims vitnemål ble utsatt. Aktor hadde ingen innsigelser mot det.

Lomheim kom til Oslo helt fra Kristiansand. 75-åringen skal nå fullføre sin forklaring.

Les også

Sylfest Lomheim kom fra Kristiansand for å vitne – ble sendt hjem av Elden etter ti minutter.

«Fucka purken»

«Alt start da de hater Frp der all er rasister. Det var fun og leke med dem og fucka purken. Men det gikk for langt. Hele family odelagt for dette», skrev avsender i en av e-postene til Dagbladet.

Språket i denne e-posten og tre andre tekster er blitt vurdert av Lomheim.

– Det var et forsøk på å skrive ganske håpløs norsk. Tekstene inneholdt en del ord og uttrykk som en som har norsk morsmål ville ha skrevet, innledet den pensjonerte professoren i retten 30. september.

Lomheim karakteriserte språket i brevene som «tullete».

– Vedkommende har norsk som morsmål, la Lomheim til.

Han kunne til og med si at skribenten er en kvinne.

Les også

Elden hevdet aktor feilaktig hadde hengt ut Bertheussen for brudd på karantenereglene

Skriveren er norsk

Dommer Yngvild Thue og aktor Frederik Ranke ønsket 75-åringen velkommen tilbake før aktor Ranke begynte å stille spørsmål til Lomheim.

– Hvis folk var klar over hvor mye de avslørte om seg selv ved å skrive, så ville mange ikke ha skrevet så mye, sa Lomheim fra vitneboksen.

Dette fikk flere i retten til å humre.

Deretter leste han fra sin skriftlige analyse. I analysen kommer det frem at den som har skrevet teksten, er oppvokst i Norge.

– Man må rett og slett ha norsk som morsmål for å skrive slikt. Den som ikke er vokst opp med norsk, skriver ikke så idiomatisk korrekt. I brevet er schizofreni skrevet korrekt. Det tror jeg ikke mange her i salen ville ha klart, sa Lomheim som er hundre prosent sikker på at skriveren behersker norsk godt.

– Skriveren er norsk, men later som om vedkommende ikke er det, fortsatte han.

– Jeg har sett dårligere poesi i avisene

Lomheim mener at alle de fire tekstene er skrevet av samme person.

«Alt politiet har, er en haug med sand som vil blåse bort med hvilken som helst vind», sto det i et av brevene.

– Jeg har sett dårligere poesi i avisene, la han til.

Lomheim viste også til vanskelige ord i teksten som han mener en utlending ikke kunne skrive.

Han var ikke 100 prosent sikker på spørsmålet om det var en kvinne som hadde skrevet tekstene, men var overbevist om at det var en kvinne. Blant annet fordi det ble brukt ordet «tisse» i teksten.

– En mann ville ha brukt et annet ord for «tisse» i et trusselbrev.

Han mener også at det ikke er en ung kvinne som har skrevet brevet. Blant annet på bakgrunn av ordet «snut».

– Yngre mennesker kjenner knapt nok til ordet «snut». Yngre folk ville ikke ha brukt det.

Elden: Bruker ikke menn ordet «tisse»?

– Bruker ikke menn ordet «tisse»? ville forsvarer Elden vite.

– Jo, menn bruker det. Kanskje i en barnehage eller i en familiesituasjon, men ikke i et trusselbrev. Menn ville kanskje bruke ordet «pisse».

Elden viste det da til tekster skrevet av menn der menn har brukt «tisse». Blant annet boken «Steder å tisse» skrevet av Svein Nyhus. Lomheim la til at det ikke var snakk om «tisse» brukt i trusselbrev.

Etter noen minutter kunne aktor Frederik Ranke avsløre at «Steder å tisse» er en barnebok.

– Har du også en politisk bakgrunn. Kan du fortelle om det? spurte Elden.

– Jeg har vært medlem i Arbeiderpartiet og var statssekretær under Jagland-regjeringen, svarte Lomheim.

Elden viste deretter til et avhør der PST sa til Lomheim at han kunne ikke være sakkyndig siden han har uttalt seg om saken til Dagbladet. 24. september ble Lomheim bedt om å være sakkyndig vitne i saken.

– I mellomtiden hadde jeg glemt hele intervjuet. Det jeg sa til Dagbladet sommeren 2019, har jeg ikke sett på i ettertid.

Elden konfronterte deretter Lomheim med at han i et politiavhør hadde sagt at Bertheussen kan ha stått bak brevet. Elden lurte på hva Lomheim baserte dette på.

– Jeg er jo ikke blind. Jeg har jo lest om saken i avisene. Det er ikke pussig at navnet hennes kommer frem i avhøret.

Lomheim sa også i politiavhøret at han trodde at Bertheussen hadde drevet med et spill for å legge skylden på innvandrerne. I politiavhøret kom det også frem at Lomheim ikke hadde tenkt på Bertheussen som mulig gjerningsperson før dette avhøret.

– Er du sikker på at den eller de som har skrevet tekstene, forsøker å fremstå som en utlending? spurte Elden.

– Gå ut på gaten og spør 50 personer om denne teksten. Jeg tror ikke at noen vil si at det er personer med innvandrerbakgrunn som har skrevet det, svarte Lomheim.

– Det er fantasifulle feil. Hvor mange utlendinger kan skrive «takrenner», la Lomheim til.

På spørsmål fra en av dommerne om det var flere ord som tyder på at en kvinne står bak, svarte Lomheim at det ikke var det.

– Men en mann ville ha skrevet røffere.

– Kunne det ha vært en feminin mann? spurte dommeren.

Ja, svarte Lomheim.

Lomheim utelukker også at det er blitt brukt Google translate til å utforme tekstene.

Les mer om

  1. Trusler mot tidligere justisminister
  2. Krim
  3. PST
  4. John Christian Elden