Norge

- Politiet må ha kjent til overvåkingen

Sjefen for Datatilsynet retter kraftig kritikk mot politiet.

  • Lars Akerhaug

Sjef for Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, reagerer på at politiet ikke fanget opp overvåkingen utført på oppdrag amerikanske ambassaden.

Ifølge TV2 ble overvåkingen utført av blant annet tidligere polititjenestemenn, blant dem flere som har hatt ledende stillinger i etaten.

— Jeg vil tro at det er mange politifolk som har vært i området rundt den amerikanske ambassaden de siste ti årene. De må ha sett kollegene sine der. Disse miljøene er små, sier Thon til Aftenposten.no.

Han viser til at politifolk ofte er tilstede ved demonstrasjoner utenfor den amerikanske ambassaden. De samme demonstrasjonene blir også fulgt av de norske overvåkerne som jobber for USAs ambassade, ifølge TV2.

Polititopper

Blant de norske «agentene» som TV2 har avslørt, finnes også politifolk som har hatt lederstillinger.

— Det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om politiet og PST burde lagt sammen to og to, sier Thon.

Det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om politiet og PST burde lagt sammen to og to.
Bjørn Erik Thon, sjef for Datatilsynet.

Han sier TV2s avsløringer viser at hele det norske rettsvesenet er satt til side, når et slikt system for overvåkning er etablert utenfor statens organer.

Thon spør seg også hvorfor ingen stilte spørsmål ved USAs beredskap rundt ambassadene. Informasjon om overvåkningsenhetene rundt amerikanske ambassader ligger åpent tilgjengelig.

— De er åpne om at de har et system, men om de skal ha et slikt system, må en også ha apparat for det. Det kan hende at noen burde ha sett dette, og spurt om hvem som har gjort denne jobben, sier Thon.

Ikke overrasket

Likevel er han ikke overrasket over at amerikanerne har gjennomført overvåkingen.

— Det er kanskje ikke så veldig overraskende at de har bygd opp egne systemer og begynt å gå sine egne veier, sier Thon.

Leder av Fellesoperativ seksjon i Oslo politidistrikt, Johan Fredriksen, forklarer at politiet for øyeblikket ikke kan kommentere saken.

— Når justisministeren har bedt om en redegjørelse er vi nødt til å gi den og heller svare for eget ansvarsområde etter at den redegjørelsen er lagt frem, sier Fredriksen til Aftenposten.no.

Det har ikke lykkes Aftenposten.no å få en kommentar fra Politites Sikkerhetstjeneste torsdag.

Les også

  1. Overvåker skoler og kollektivstasjoner

  2. Vurderer å etterforske eks-polititoppene

Sjef i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, mener politiet må ha kjent til amerikanernes overvåking.