Mann i 30-årene dømt til 13 års fengsel for nettovergrep

En mann i 30-årene som er bosatt i Arendal, er dømt til 13 års fengsel for voldtekt av barn under 14 år på Filippinene. Overgrepene skjedde over nett.

En mann i 30-årene som er bosatt i Arendal, er i Aust-Agder tingrett dømt til 13 års fengsel for voldtekt av barn på Filippinene. Overgrepene ble videooverført over nett.

Agder politidistrikt opplyser at overgrepene og overgrepsforsøkene skjedde over video via et chatteprogram der mannen kommuniserte med barn på Filippinene.

Politidistriktet skriver at dette er den første dommen i Agder for overgrep via videosamtale over nett. Tiltalte erkjente straffskyld og ba om betenkningstid etter at dommen ble forkynt i Aust-Agder tingrett.

Mannens forsvarer, advokat Cecilie Lyng, opplyser til NTB at mannen ikke har tatt stilling til om dommen skal ankes, og at det er straffeutmålingen som vurderes anket. Ut over det har hun ingen kommentar til dommen.

Tiltalen mot mannen beskrives av politidistriktet som omfattende, og den omhandler forhold som fant sted mellom 2013 og 2017. Tiltalte har erkjent samtlige forhold.

Mannen er dømt for fem tilfeller av fullbyrdede seksuelle overgrep mot barn. Av disse anses tre som samleie, mens to overgrepstilfeller omhandler ting som «grenser opp mot seksuell omgang». I tillegg omhandler tiltalen 14 tilfeller der mannen har forsøkt å få videooverført seksuelle overgrep.

Tiltalte har ifølge retten bestilt svært alvorlige overgrep som ville blitt regnet som samleie etter lovens definisjon.