Norge

Dette bør du sjekke før du kjøper

Sjekk nye bad minst like nøye som eldre, og stol ikke nødvendigvis på takstrapporten.

  • Jeanette Sjøberg
    Jeanette Sjøberg

Les også:

Boligprisene stiger kraftig så langt inn i 2011, og boligene selges raskere enn før. Det er enormt trykk i et marked der det er mange flere som vil kjøpe enn selge.

Da kan det gå unna i budrundene, og det blir viktig å holde tunga rett i munnen når man går på visning.

— Det er ganske motstridene interesser i kjøpssituasjonen. Selger og megler vil ha et raskt mulig salg med høyest mulig pris, kjøper ønsker lavest mulig pris og mest mulig tid til å undersøke bolig, prospekt eller tilstandsrapport hvis det finnes. Som kjøper bør man gjøre det man kan for å rette opp denne maktubalansen, sier seniorforsker Sverre B. Holøs ved Sintef Byggforsk.

- Tren på visninger

Holøs skal fortelle om sine tips til boligkjøperne under et seminar torsdag i Sintefs regi, kalt «Boligkjøp – risikosport uten sikkerhetsnett?»

— Legg en plan for hva man bør gjøre før man i det hele tatt begynner å gå på visninger. Finn ut hva du trenger, og gå gjerne på visninger som ikke er aktuelle for å trene på salgssituasjonen, sier Holøs, og gir følgende ti sjekkpunkter til kommende boligkjøpere:

1.Sjekk boligens energiforbruk. Trenger boligen etterisolering eller utskifting av vinduer?

— Alle boliger over 50 m2 skal ha et energisertifikat med karakter. Jo høyere karakter, jo lavere strømregning. Men husk at karakter C er bra, få får karakteren A eller B. Sjekk oppvarmingstype og les eventuelt av strømmåler i sikringsskap for å få oversikt over gjennomsnittlig strømforbruk. Ved å se på byggeåret til boligen kan man også få en del informasjon om hva slags isolasjon og vinduer som er brukt i den byggeperioden.

Les også

Glem strømregningen med slike hus

2.Sjekk det elektriske anlegget. Eier bør kunne legge frem dokumentasjon på at det er kontrollert.

— Hvis anlegget er nyere enn 2000, eller oppdatert etter dette, så skal det finnes en erklæring utfylt av elektriker for å vise at alt er gjort i samsvar med lover og regler. Er anlegget eldre enn dette, sjekk om det er ført tilsyn med det. Hvis ikke, bør man ta forbehold om at det ikke er bra nok. Sjekk sikringsskapet, blant annet om det finnes jordfeilbryter.

3.Sjekk nye bad minst like nøye som eldre. Er badet bygd i henhold til anerkjente løsninger (Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm)?

— Bad kan se veldig fine ut, men bak lekker flislegging ligger det mange muligheter for feil og mangler. Det første man må spørre om ved nye bad, er hvem som har bygget det, og om det er kontraktfestet at våtromsnormen er fulgt. Kan ikke selger fremlegge navn, betyr det sannsynligvis både at det er tatt svart og at alt ikke er som det skal være.

— Ta med en pose klinkekuler på visning for å sjekke at de ruller mot sluket, og at vannet dermed renner vekk. Dette er en veldig vanlig feil.

Skader på badet er svært vanlig, og Sintef-forskeren advarer mot å la seg blende av nyoppussede bad. De må sjekkes like godt som gamle. FOTO: TONE GEORGSEN

4.Sjekk alder og tilstand på røranlegget. Må røranlegg eller varmtvannstank skiftes?

— Kikk i skap på kjøkken og bad for å se om det er lagt såkalt rør-i-rør, plastrør som gir en bedre sikring ved eventuelle vannlekkasjer. Flytter man inn i en eldre leilighet hvor badet er nytt, men rørene er av gammelt kobber eller stål, må man være forberedt på skader eller at borettslaget velger å totalrenovere selv om badet er nytt.

5.Sjekk drenering og fuktsikring. Er det tegn på fukt, eller lukter det mugg i kjelleren?

— Fuktskader er de vanligste byggskadene. Krypkjellere og innredede kjellere i eldre hus er utsatt for skader. Det er vanskelig å få sjekket innredede kjellere ordentlig på visning, men man kan bli enig med selger om å få utført grundig kontroll av gulv og vegger før kontrakt inngås.

6.Sjekk yttervegger og tak. Hvor gammel er kledning, overflatebehandling og taktekning?

— Sjekk for råteskader på yttervegger og at taket er tett. Er man ekstra grundig, kan man gå opp på taket og løfte opp steintekket. Er det mer enn 20-30 år siden det er skiftet steintekke, bør man ta forbehold om utetthet.

Det kan være i heftigste laget å klatre opp på taket under visning for å sjekke om det er tett under taktekket, men er du ekstra grundig kan du sjekke dette. FOTO: SIMEN STORRUD

7.Sjekk balkong og terrasse. Vann må kunne renne av, beslag og nedløp må være solide.

— Balkonger i støpt betong kan være utsatt for armeringskorrosjon, og medføre at betongbiter under balkongen kan løsne. Sjekk for brune flekker, sprekker, riss eller løse biter under balkong hvis mulig.

8.Sjekk loftet. Er det sopp/mugg på undertak, skorstein, vindu, vegger eller gulv?

— Loft er utsatt for fukt. Se etter misfarging på pipe og undertak, og ta med lommelykt på visning for å se etter spor av fuktskader. Sjekk også om det er mulig å etterisolere loftet.

9.Sjekk om boligen har god ventilasjon og om det er foretatt radonmåling. Har det eventuelt blitt gjort utbedringer?

— Sjekk for eksempel om avtrekket på badet er godt nok ved å holde et papir foran lufteluker og se om det fester seg. Sjekk om det er lufteventiler i boligen, og om vinduskarmene er misfarget av kondensering og mugg, Er de det, er det et sikkert tegn på dårlig ventilasjon. Boligblokker fra 1950-tallet er typisk veldig lufttette. Det beste systemet er etter vår mening balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

10.Sjekk risikoopplysninger grundig eller ta skriftlig forbehold om at selger dekker utbedring av eventuelle skader.

— Les takstmannens rapport grundig, men det er nå engang slik at han er innleid av de som skal selge boligen, så det er ikke sikkert eventuell risiko er skrevet med store bokstaver. Se om det er noe som ikke er grundig sjekket og undersøk hvorfor. Står det i takstrapporten at krypkjeller ikke er tilgjengelig for inspeksjon, kan det for eksempel være tegn på at det er noe galt.

Les også

Boligselger opplyste ikke om trippeldrap

Følg Aftenposten Bolig på Facebook

Les også

  1. Ond sirkel i boligmarkedet

  2. Dyre boliger går unna