– Velger trygd fremfor arbeid

En lukrativ og lettere tilgjengelig uføretrygdeordning får mange til å velge trygd fremfor arbeid, heter det i en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Les mer:

Les også

Mer trendy å være husmor

Studien viser at dette er en viktig årsak til at Norge har flere uføre enn ellers sammenlignbare land.

SSB har også funnet ut at det er en klar sammenheng mellom størrelsen på uførepensjonen og hvor mange som slutter å arbeide for å gå på trygd:

– Studien viser at 1 prosent økning i stønadsnivå gir minst 1 prosent økning i antall uførepensjonister. Og kanskje betydelig mer, sier forsker Christian Brinch til NRK.

Motsatt viser SSB-undersøkelsen at dersom uførepensjonen kuttes med 5 prosent, vil mellom 5 og 20 prosent sannsynligvis bli værende i jobb istedenfor å gå over til uføretrygd.

Nesten 340.000 mennesker er uføretrygdede her i landet, noe som koster Norge 44 milliarder kroner i året. Det er en fordobling siden årtusenskiftet, viser tallene.