Norge

Hva skjedde egentlig med sexkjøpsloven?

Partiene som har vært tilhengere av å fjerne sexkjøpsloven har hatt flertall på Stortinget siden 2013, men lite har skjedd.

Siden 2009 har det vært forbudt å kjøpe sex i Norge.

Forbudet mot å kjøpe sex ble innført av den rødgrønne regjeringen i 2009.

Før valget i 2013 advarte partiene på venstresiden mot konsekvensene av å oppheve forbudet mot å kjøpe sex.

Frp, Høyre og Venstre, som var imot innføringen av loven, har nå flertall på Stortinget.

I regjeringserklæringen står det at loven skal evalueres, og at det skal legges frem en stortingsmelding på bakgrunn av denne evalueringen.

I august 2015 la forskerne som evaluerte loven frem sin rapport: De konkluderer med at prostitusjonen i Norge er redusert med 20-25 prosent etter at forbudet ble innført.

Høyres talskvinne svarte bekreftende på spørsmålet om lovforbudet mot sexkjøp står sterkere etter at evalueringen ble lagt frem:

— Ja, det er vel vanskelig å si noe annet. I avtalen med Venstre og KrF har vi sagt at vi skal evaluere loven, og så utarbeide en ny stortingsmelding. Det er klart at denne rapporten blir et viktig dokument i utarbeidelsen av stortingsmeldingen, sa justispolitiker Margunn Ebbesen til Aftenposten.

Den varslede stortingsmeldingen lar vente på seg: På oversikten over saker som Regjeringen skal legge frem for Stortinget før sommeren er dette temaet ikke oppført.

Dermed er det høyst usikkert om det skjer noe med sexkjøpsloven før stortingsvalget i 2017.