Henter utviste asylsøkere tilbake til Storskog - der får de utlevert sykkel og må sykle tilbake til Russland

Etter asylsjokket fra russergrensen i nord, har asyltrafikken nå snudd. Den siste uken er 40 asylsøkere hentet tilbake til Storskog - der de har måttet trille tilbake til Russland.

DropStorskog.jpg
40 asylsøkere er hentet tilbake til Storskog i en politiaksjon den siste uken. De fikk utdelt sykkel og sendt tilbake til Russland.

Berget av brukte sykler ved Storskog grensekontrollsted er blitt litt mindre den siste uken.

Asylstrøm på sykkel

Nesten 6000 asylsøkere kom syklende til Norge over Storskog-grensen i Finnmark fra september til desember. Sykler ble brukt fordi grenseavtalen mellom Norge og Russland fastslårat grensen ikke kan krysses til fots. Men de russiske syklene er ikke godkjent i Norge, og mange er blitt skrapmetall.

Grunnløse asylsøkere slapp igjennom

I oktober og november kom det opp mot 1.000 asylsøkere ukentlig fra Russland. Rundt halvparten av alle som søkte asyl i Finnmark nå i høst, er blitt fløyet sørover til ledige akuttmottak eller busset til mottak i Nord-Norge.

Aftenposten var med da 132 asylsøkerne ble fløyet til Haugesund:

Storaksjon for retur av asylsøkere

Flere tusen sykler har blitt skrapmetall, men disse asyl-syklene blir gjenbrukt på Storskog.

De siste dagene er både asylsøkere og sykler sendt tilbake til Russland fra Storskog.Nå har Politiets utlendingsenhet (PU) også sporet opp 40 grunnløse asylsøkere som hadde blitt sendt videre fra Kirkenes.

Flere politidistrikt har deltatt i operasjonen, der personene med avslag er blitt hentet til Kirkenes fra Haugesund, Bodø og Stavanger, melder PU.

Da Norge ble tatt Schengen:

Sist uke kom det ikke en eneste asylsøkerover Storskog-grensen, etter at Justis— og beredskapsdepartementet ga instruks om at asylsøkere med opphold i Russland, skal få avslag uten realitetsbehandling av asylsøknaden.

SISTE NYTT:

40 asylsøkere er hentet tilbake til Storskog i en politiaksjon den siste uken. Her skysser politiet et par med sykler og bagasje ut fra norsk territorium.

Har hentet asylsøkere tilbake til Finnmark

Nå er det trafikk andre veien – øst over grensen. Og da snakker vi ikke om finnmarkinger som skal fylle billig bensin i Nikkel.

Den første helgen ble over 60 asylsøkere stoppet og avvist på grensen. De ble deretter returnert til russisk side uten å få behandlet asylsøknaden.

Siden den nye instruksen trådte i kraft 25. november, er nærmere 90 personer returnert fordi de har fått avslag fra UDI eller fordi de er bortvist, melder PU.

UDI airlines evakuerte Finnmark:

— Får utdelt sykler på Storskog

tab6d51b-GEPVPjyt9B.jpg

Grunnløse asylsøkere, blant annet fra Pakistan, Albania, Egypt og Nepal, er sporet opp over hele Norge og sendt til Finnmark med fly. De som har hatt gyldig visum til Russland er så blitt kjørt til Storskog grensekontrollsted, 15 kilometer øst for Kirkenes. Her har de fått utlevert sykkel og har trillet tilbake til russisk side, bekrefter Anders Stang Lund i Østfinnmark politidistrikt, som bemanner grensen sammen med Politiets utlendingsenhet.

Noen drar videre til Finland: