Fem år etter 22. juli: Ikke et spadetak tatt for nytt beredskapssenter

Justisminister Anders Anundsen (Frp) mener forsinkelsen skyldes at den rødgrønne regjeringen klusset det til. Hadia Tajik (Ap) svarer med å beskylde Anundsen for å ha brukt tre år uten å få til noen ting.

22.juli-kommisjonen ville ha et nytt nasjonalt beredskapssenter for politiet. Grete Faremo (Ap) lovet at det skulle stå klart innen fem år. Nå anslår Anders Anundsen (Frp) at det nye senteret vil kunne stå klart i 2020 eller 2021.

28. august 2012: Det er to uker siden 22. juli-kommisjonen kom med knusende og knallhard kritikk av politiet og beredskapen i Norge.

Et av de 31 tiltakene kommisjonen anbefalte var å «etablere et senter for politiets nasjonale beredskapsressurser».

Nå står justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap) i Stortinget. Hun redegjør for hvordan Stoltenberg-regjeringen skal følge opp kritikken.

Regjeringen har øremerket en tomt ved Alnabru i Groruddalen til beredskapssenter for politihelikopter, beredskapstroppen og hundepatruljen, sa justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap) under redegjørelsen for Stortinget om 22. juli-kommisjonens rapport 28. august 2012.

Hun lover at et nytt nasjonalt beredskapssenter for politiet skal stå klart innen fem år. Det skal koste rundt én milliard kroner.

I sommer er det fem år siden terrorangrepene. Ikke et eneste spadetak er tatt for noe beredskapssenter, fire år etter Faremos løfter.

Anundsen: Klusset til i starten

Nåværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) sier senteret er det som irriterer han mest av det som ennå ikke er på plass i beredskaps-Norge etter 22. juli.

– Jeg mener vi burde vært mye lenger med beredskapssenteret. Hadde det ikke vært klusset til i starten, hadde vi vært mye lenger, sier han.

Fra 22.juli-kommisjonens 18. anbefalte tiltak.

– Hva skjedde egentlig?

– Da jeg gikk inn i kontorene til departementet, hadde jeg et inntrykk at dette var nogenlunde på stell og at det bare var å sørge for at man fikk videreutvikle Alna-prosjektet og lande det, sier Anundsen.

Det nasjonale beredskapssenteret er ment å romme blant annet politiets helikoptertjeneste, beredskapstropp, bombegruppe og hundetjeneste.

Mener hele beslutningsgrunnlaget var feil

Han beskriver at det kom frem «en del problemer».

– Først og fremst fordi hele beslutningsgrunnlaget er feil. Blant annet er arealbehovet doblet i forhold til det som var utgangspunktet, sier Anundsen.

Ifølge Anundsen gjorde han da det han betegner som noen «kjappe steg».

Hevder Alna hadde vesentlige mangler

Regjeringen fortsatte med prosjekteringen den forrige regjeringen hadde startet med. De ønsket ikke å «tape tid» hvis det likevel viste seg at beredskapssenteret kunne etableres på Alna.

Samtidig gjennomførte de en utredning av andre konsepter andre steder, for å vurdere alternativer.

– Utredningen konkluderte med at Alna ikke var et gjennomførbart prosjekt innenfor en viss kostnadsramme. Det ble omtrent 800 millioner kroner dyrere, det ville få dårligere funksjonalitet, og det ville være vanskeligere å gjennomføre øvingsaktivitet der.

- Hver og en av oss kan stå opp for demokratiets idealer. Hver og en kan vokte på tegn til voldelig ekstremisme. Hver og en av oss kan varsle om svikt i beredskapen.Til sammen er vi vårt sterkeste vern mot vold, sa statsminister Jens Stoltenberg (Ap) da daværende regjering orienterte Stortinget om sine planer for å følge opp 22. juli-kommisjonens kritikk.

Anundsen hevder manglene ved Alna-alternativet var mange: Det var for eksempel ikke mulig med utendørs skytebane eller plass til øvingsområde der politiet kunne trene på operasjoner i bebyggelse.

Skrinla Alna som sted

Utredningen den nye regjeringen gjorde, pekte isteden ut to steder man ble anbefalt å gå videre med: Grønmo i Oslo og Taraldrud i Ski.

– Alna ble da skrinlagt fordi det ikke fantes noe reelt grunnlag for å gå videre, sier Anundsen.

Nå har Regjeringen satt i gang forprosjektet og prosjekteringen av det nye senteret, og de har bevilget 25 millioner kroner til dette. Anundsen har sagt at de bør være nær målstreken i løpet av 2020 eller 2021. Prisen har steget til anslagsvis 3,5 milliarder. Om de økte kostandene sier Anundsen:

– Det viser jo hvor lite realistisk det prosjektet i utgangspunktet var. I tillegg har vi nå mulighet for blant annet utendørs skytebaner og helt andre øvingskvaliteter.

Faremo: Skyldte på forgjengere i 2013 også

Dagens justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) skylder på sin forgjenger i statsrådsstolen Grete Faremo (Ap).

Tidligere justis- og beredskapsminister Grete Faremo kommenterer kritikken fra Anundsen slik:

– Anundsen skyldte på sine forgjengere i 2013 og 2014 også.

Hun viser til at den første fasen av planleggingen av et beredskapssenter er behørig omtalt i redegjørelser, stortingsmeldinger og budsjettproposisjoner til Stortinget etter 22. juli og frem til regjeringen gikk av i 2013.

Hadia Tajik: Handlingslammelse

- Anundsen må bruke mange ord for å snakke seg vekk fra at han har brukt tre år på å ikke få til noen ting for at politiets skarpeste skal få ordentlige trenings- og tilholdsfasiliteter. Det er ikke bare lite imponerende, det er uholdbart i lengden, sier Hadia Tajik (Ap).

Hadia Tajik, leder i justiskomiteen på Stortinget og nestleder i Arbeiderpartiet, er lite imponert over Anundsens behandling av saken.

– Det vil være forfriskende om Anundsen begynner å ta ansvar for sin egen handlingslammelse, sier hun.

– Uholdbart i lengden

Hun mener Statsbygg gjorde en beregningstabbe i 2013, som ble klarlagt tidlig og korrigert så raskt som mulig.

– Faktisk skriver Anundsen selv, i sitt eget budsjettforslag høsten 2014 om Nasjonalt Beredskapssenter, at "det vil være mulig å innpasse gjeldende byggeprogram på Alna" sier hun.

Hun mener Anundsen likevel har skjøvet beslutningen om fremdrift foran seg, ved å heller utrede andre alternativer.

– Anundsen må bruke mange ord for å snakke seg vekk fra at han har brukt tre år på å ikke få til noen ting for at politiets skarpeste skal få ordentlige trenings- og tilholdsfasiliteter. Det er ikke bare lite imponerende, det er uholdbart i lengden, sier Tajik.