Høyesterett skal ansette ny dommer - kun én søker

Bekymringsfullt, mener Dommerforeningen. Ikke overraskende, svarer lederen i landets øverste domstol.

Høyesterett er Norges øverste domstol. Da de i vår utlyste to ledige embeter som høyesterettsdommer, var det ni søkere. Nå er det kun én reell søker av to på søkerlisten til det ledige embetet.

Innstillingsrådet får neppe en vanskelig jobb med å bestemme seg for hvem som skal toppe listen i kampen om å få den ledige dommerstillingen i Høyesterett.

Kun to personer søkte og Borgar Høgetveit Berg (46), i advokatfirmaet Thommessen, er eneste reelle kandidaten.

På papiret er Thorbjorn Gaarder (61) fra Oslo har også søkt, men han har ingen relevant erfaring oppført og er mest kjent for sine mange søknader til ulike offentlige embeter.

Berg, som ikke ønsker å kommentere saken, har vært partner i Thommessen siden 2008 og er tilknyttet firmaets kompetanseområde for tvisteløsning. Han har også vært to perioder hos Regjeringsadvokaten.

Høyesterettsjustitiarius: Ikke overrasket

Norges Høyesterett er landets øverste domstol, har 20 dommere og ledes av justitiarius Toril Marie Øie. Hun er ikke bekymret eller overrasket over at det kun er én søker.

Da Høyesterett i vår utlyste to ledige embeter som høyesterettsdommer, var det ni søkere.

Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie synes ikke det er noe dramatikk i at det kun er én søker denne gangen. Til Aftenposten sier hun at hun ikke er overrasket.

– Det må sees i sammenheng med at vi nettopp har hatt en utlysning til to dommerembeter der det var usedvanlig mange godt kvalifiserte søkere, sier Øie.

Åtte søkere ble kalt inn til intervju i vår. Også den gang søkte Høgetveit Berg, og ble innstilt som nummer tre bak Espen Bergh (55) og Cecilie Østensen Berglund (44), begge lagmenn i Borgarting lagmannsrett.

– Da den nye stillingen ble ledig, søkte han kort tid etterpå. Det sprer seg raskt i miljøet, og jeg vil anta at det har gjort at søkere fra den forrige runden for bare et halvt år siden ikke har søkt på nytt, sier Øie.

Hun sier hun nærmest ser den ledige stillingen som nå er utlyst, som en forlengelse av ansettelsene i vår.

Dommerforeningen: Bekymringsfullt at ikke flere søker

Ingjerd Thune, leder i Den norske Dommerforenig og sorenskriver i Gjøvik tingrett, mener det er bekymringsfullt at det ikke er flere søkere.

– Embetet som dommer i Høyesterett er veldig viktig, og det burde helt klart vært flere søkere. Det er ikke lett å forstå hvorfor det ikke er det. Det er veldig mange flinke jurister som kunne egnet seg til en slik stilling, sier Thune.

Hun trekker frem lønn som en faktor som kan påvirke antall søkere.

– Ved lønnsoppgjøret i 2015, fikk høyesterettsdommere 0,49 prosent lønnstillegg, noe som i realiteten er en lønnsnedgang. Det kan forstås som et signal til allerede utnevnte dommere i Høyesterett og kommende søkere om at lønnen skal ned, sier Thune og peker på at mange av de mest aktuelle søkerne til dommerstillingene er jurister som allerede er i høyt betalte stillinger.

Daværende justitiarius i Høyesterett Tore Schei, mente i 2014 at advokater hevdet at klienter kunne bli skremt bort dersom de så at advokaten deres har søkt dommerjobb.

Åpnet for anonymitet hos søkere

På grunn av få søkere ble det i 2014 for første gang åpnet for at søkere til stillinger i Høyesterett kunne be om å bli anonymisert på den ellers offentlige søkerlisten. Dette skal imidlertid ha vært et engangstilfelle.

Ifølge daværende justitiarius Tore Schei hevdet advokatene at klienter kunne bli skremt bort dersom de ser at advokaten deres har søkt dommerjobb.

Mange fryktet dessuten «negativ eksponering» dersom de offentlig søker en jobb de så ikke får.

Norges Høyesterett er landets øverste domstol. Domstolens 20 dommere ledes av justitiarius Toril Marie Øie. Hun tiltrådte 1. mars i år og er den første kvinnen som har dette embetet.

I 2015 behandlet Høyesterett totalt 61 sivile saker og 54 straffesaker. 28 av i alt 117 avgjørelser ble i fjor avsagt under dissens.

Aftenposten har skrevet flere saker om Høyestrett. Her er noen av dem:

Høyesterett henter to nye dommere fra Borgarting

Tidligere minister vil bli dommer i Høyesterett

24 av 25 jus-topper i Norge er menn