Direktør i Nye Veier sluttet brått - så varslet hun Regjeringen om viktigheten av antikorrupsjonsarbeid

Lena Helene Dalen hadde som direktør i Nye Veier ansvar for å vurdere forretningsetikk. I vår sluttet hun brått. Samtidig skrev hun til Regjeringen og oppfordret den til å skjerpe antikorrupsjonsarbeidet og ta vare på varslere.

Nye Veier-sjef Ingrid Dahl Hovland bekrefter at de skrev sluttavtale med en direktør som var sentral i arbeidet med krav til forretningsetikk, rett før kravene skulle ferdigstilles. Men hun avviser at bruddet skyldtes uenighet om kravene.

Regjeringens veiselskap Nye Veier har valgt ut den spanske entreprenørgiganten Acciona som én av fire kandidater til å få en milliardkontrakt for E18 i Telemark.

Samtidig er selskapet siktet for økonomisk kriminalitet i milliardklassen, skrev Aftenposten mandag.

Eksdirektør sluttet i praksis på dagen

I flere omganger har Nye Veier lempet på krav til forretningsetikk, ifølge advokat Robert Myhre, en av landets ledende eksperter på offentlige anskaffelser.

Som HMSK-direktør (Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet) var Lena Helene Dalen sentral under arbeidet med krav til forretningsetikk til entreprenørene som skulle konkurrere om Nye Veiers store veiprosjekter. I vår sluttet hun som i selskapet, fremgår det av hjemmesidene deres.

Aftenposten kjenner til at hun i praksis sluttet på dagen under innspurten med arbeidet med forretningsetikken.

  • Har du tips om denne saken eller andre saker som gjelder samferdselssektoren? Ta kontakt med våre journalister eller bruk vår krypterte varslingstjeneste.

Oppfordret til vern av varslere

Samtidig med bruddet skrev Dalen, som har lang erfaring fra politiet, Kripos, Interpol og oljebransjen, brev til Næringsdepartementet og Samferdselsdepartementet. I brevet oppfordret hun sterkt Regjeringen til å ta antikorrupsjonsarbeid på alvor, og verne om varslere.

Dalens brev, som Aftenposten har fått oversendt fra Næringsdepartementet, beskriver detaljert hvordan hun mener det offentlige bør gå frem for å forhindre korrupsjon og unngå selskaper som regelmessig kan knyttes til økonomisk eller arbeidsrelatert kriminalitet.

Og at «selskap» bør utvides til å omfatte morselskap, datterselskap og eiere. «Statlige selskap bør vurdere strengere krav til samfunnsansvar enn det lov om offentlig innkjøp har satt som minstekrav,» heter det i brevet.

Aftenposten kjenner til at brevet også nådde statsministerens kontor.

Her besøker samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen prosjektledelse i Nye Veier for E18-strekningen Tvedestrand-Arendal. Departementet var ett av flere som fikk brev fra eksdirektør Lena Helene Dalen der hun oppfordret til skjerpet arbeid mot korrupsjon.
Lena Helene Dalen, tidligere sentral direktør for Nye Veier, inngikk sluttavtale med selskapet. Så sendte hun brev til Næringsdepartementet og Samferdselsdepartementet og oppfordret til skjerpet kamp mot korrupsjon. Aftenposten kjenner til at brevet også nådde statsministerens kontor.

Nye Veier-sjefen: - Et godt brev!

Nye Veiers administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland bekrefter at selskapet skrev sluttavtale med direktør Lena Helene Dalen. Men Hovland avviser at dette hadde med varsling eller uenighet om krav til entreprenørers forretningsetikk å gjøre. Hun peker på samarbeidsproblemer som en viktig grunn til bruddet.

Aftenposten har spurt Nye Veier om brevet forteller om uenighet internt knyttet til krav til forretningsetikk. Dette avviser Hovland.

– Brevet er egentlig et godt brev. Det trekker opp temaer som er interessante, og gjelder varslere, sier Ingrid Hovland. – Dalen har brent for fagfeltet HMSK og er opptatt av at det skal følges opp overfor ledelsen i et selskap.

– Brevet har ikke noe å gjøre med arbeidet med forretningsetikk?

– Nei, absolutt ikke. Det handler om helt andre forhold. Samarbeid er ett stikkord.

– Det var samarbeidsproblemer?

– Ja, sier Hovland.

Hørte aldri om samarbeidsproblemer

Aftenposten har stilt Lena Helene Dalen flere spørsmål om bruddet med Nye Veier. Hun ønsker ikke si noe mer enn dette:

– Det er første gang jeg hører at samarbeidsproblemer er årsaken til sluttavtalen. Slik jeg ser det, var varsling i forbindelse med prekvalifiseringen (Tvedestrand-Arendal) foranledningen til avslutning av arbeidsforholdet. For øvrig kan jeg ikke uttale meg og viser til Nye Veier.

Her skal Nye Veier bygge ny motorvei, gjennom Telemark. Slik ser veien ut i dag. Takket være at Nye Veier har fått jobben, vil ny vei stå ferdig flere år før planlagt.

Leder for evalueringen: Hun varslet ikke meg internt

Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og anskaffelser i Nye Veier, sier følgende:

– Vi ser ikke på innholdet i brevet fra Dalen som omstridt eller kontroversielt. Tvert imot støtter vi Dalens synspunkter på korrupsjonsbekjempelse.

– Varslet Dalen internt i selskapet om bekymring underveis i arbeidet med prekvalifiseringen?

– Hun varslet ikke meg som evalueringsleder av prekvalifiseringen, om uenighet, sier Børseth.

Styreleder i Nye Veier: Hun ringte om bekymring

Styreleder Rolv G. Roverud i Nye veier bekrefter på sin side at Dalen kort tid før bruddet tok kontakt med ham for å sikre at strenge krav til entreprenører ble ivaretatt.

– Uttrykte hun da bekymring for prosessen i Nye Veier og kravene til entreprenørene?

– Jeg oppfattet at hun uttrykte en bekymring for om hennes arbeid - innholdet i konkrete dokumenter - ble godt nok hensyntatt i prekvalifiseringsdokumentene (evalueringen med entreprenørene).

– Ble det hensyntatt?

– Det er mitt inntrykk. Jeg oppfatter at man fikk med seg alt det vesentlige i det som ble sendt ut til entreprenørene. Jeg oppfattet at ledelsen i selskapet så det Dalen kom med, som viktig og at vi skulle legge oss på et strengt nivå for forretningsetikk, sier Roverud.