Norge

Gutten hørte at jenta sa nei. Nå er han frifunnet for voldtekt.

Den juridiske dommeren ville dømme 17-åringen for å ha voldtatt sin tidligere kjæreste, men ble nedstemt av legdommerne. Dette skriver Bergens Tidende.

En 17 år gammel gutt er i Bergen tingrett frikjent for å ha voldtatt sin tidligere kjæreste.
  • Christian Nicolaisen
  • Per Lindberg

«Jeg låg opp deg og prøvde alt bare for å ha med deg men du sa nei og begynte å slå meg og dytte meg vekk og alt mylig men jeg ga bare blanke faen om deg og jeg brydde meg om det jeg ville».

Det skrev gutten i en facebookmelding til sin tidligere kjæreste. Hun hadde bedt ham fortelle hva han hadde gjort mot henne noen uker tidligere. Det er Bergens Tidende som først skriver om denne saken.

  • Aftenposten gjennomgikk alle voldtektssaker i Oslo: I hele 10 av 27 ankesaker valgte juryen å frifinne den tiltalte.

Legdommerne i flertall

Nå er den nå 17 år gamle gutten frikjent for å ha voldtatt sin tidligere kjæreste.

Dommen falt under dissens. De to legdommerne mener det ikke er bevist at det var en voldtekt. Den juridiske fagdommeren, tingrettsdommer Stian Hordvik, landet på motsatt konklusjon: At han måtte dømmes for voldtekt.

Men han endte opp i mindretall.

Les også

Derfor kunne voldtektssaken i Hemsedal ende med frifinnelse

– Det gjorde vondt

Gutten sto tiltalt for å ha tvunget til seg sex med sin jevnaldrende kjæreste i en leilighet i Bergen, høsten 2015. På det tidspunktet var gutten 15 år gammel, jenta hadde fylt 16.

I retten forklarte jenta følgende om det som skjedde denne kvelden: De to hadde sittet på guttens rom og sett film. Så hadde han begynt å beføle henne, men hun var ikke interessert i å ha sex.

Han la seg oppå henne. Hun sa igjen nei, forsøkte å dytte ham vekk og vri seg unna. Hun kløp, slo og sparket kjæresten sin, forklarte hun.

Han holdt armene hennes fast og presset henne ned i madrassen, dro buksen og trusen ned og trengte inn i henne.

Da ga hun opp, og sluttet å gjøre motstand.

«(...) han var ikke forsiktig, og det gjorde vondt», heter det om jentas forklaring i dommen fra Bergen tingrett.

Hørte jenta si nei

Gutten sa i retten at han hadde lyst på sex denne kvelden, og at han ville ha henne der og da. Han bekreftet at hun gjorde en viss motstand.

«Han hørte at fornærmede (jenta) sa lavt nei. Etter at han hadde fått av henne buksen, la han seg litt på siden og trengte inn i henne», heter det om guttens forklaring i dommen.

Gutten kunne i retten ikke huske at kjæresten hadde slått, kløpet eller sparket, og mener at «hun kunne fått ham av om hun virkelig ville det.»

Les også

Rådgiver i Helsedepartementet legger seg flat etter voldtekt-vitsing

– Skjønte det ikke der og da

Om den aktuelle facebookmeldingen han sendte noen uker senere, sa han blant annet at han hadde fått vite fra andre at han hadde voldtatt henne.

«Sett i ettertid erkjenner tiltalte at han gjorde noe galt. (....) Han skjønner nå at hun ikke ville, men skjønte det ikke da», heter det i dommen.

Han forklarte at han var desperat da han sendte meldingen, at han la seg flat fordi han ville ha henne tilbake. Derfor skrev han det hun forventet og ønsket at han skulle skrive.

Les også

Lekdommere tror mest på voldtektsmyter

Statsadvokat Elisabeth Deinboll la ned påstand om 410 timer samfunnstraff, men ble ikke hørt.

Uenige om facebookmelding

Rettens flertall, de to legdommerne, mener at guttens facebookforklaring er troverdig. De kan heller ikke utelukke at han skrev den fordi han hadde et ønske om å legge seg flat.

Tingrettsdommer Hordvik, på sin side, påpeker at gutten i meldingen beskriver at jenta forsøkte å slå og dytte ham bort, noe han benektet i retten.

Hordvik mener at gutten var klar over at kjæresten ikke ønsket sex.

«Mindretallet har i vurderingen sett hen til de klare signaler som fornærmede sendte om at hun ikke ville ha sex, tiltaltes maktbruk og tiltaltes uttalelser i melding til fornærmede på Facebook om at han «ga bare blanke faen om deg» og «brydde meg om det jeg ville».

Legdommerne: Ikke voldtekt

De to legdommerne svarte nei på rettssakens mest sentrale spørsmål: Om gutten oppnådde samleie med jenta ved bruk av vold.

«Tiltalte har lagt oppå fornærmede og har dratt av henne buksen og trusen til tross for at hun har holdt igjen. Ut fra den konkrete situasjonen som tiltalte og fornærmede var i, finner flertallet ikke at dette er en maktanvendelse mot fornærmedes legeme som kan anses som vold.»

De mener videre det er flere ting ved jentas forklaring som skurrer. Blant annet finner legdommerne det lite troverdig at hun skal ha kjempet mot ved slag, spark og dytting uten at guttens slektning, som var i leiligheten, hørte noe.

«Det vises til at det kun var en skyvedør mellom tiltaltes soverom og stuen i leiligheten, og at denne døren ikke lot seg lukke helt igjen», heter det i dommen.

Mindretallet: Utvilsomt en voldtekt

Fagdommeren er ikke i tvil om at handlingene er å anse som vold, og legger særlig vekt på at det er bevist at «gutten holdt rundt armene til jenta og presset henne ned. Slik klarte han å hindre kjærestens forsøk på å få ham vekk.»

«Rettens mindretall viser også til at tiltalte med makt dro ned buksen og trusen til fornærmede til tross for at hun forsøkte å holde igjen og dro buksen opp igjen flere ganger.», skriver tingrettsdommer Hordvik.

Fortvilet over dommen

Jentas bistandsadvokat, Hege Falch, sier til BT at hun er overrasket over utfallet.

– Jeg tenker at dette er en dom som bør ankes. Vi er uenige i flertallets vurderinger, og stiller oss bak vurderingene til mindretallet, den juridiske fagdommeren.

– Hvordan reagerte jenta på dommen?

– Hun er fortvilet.

Falch ønsker ikke å kommentere dommen ytterligere på det nåværende tidspunkt.

Statsadvokat Elisabeth Deinboll aktorerte saken på vegne av påtalemyndigheten da saken var oppe for to uker siden.

Der la hun ned påstand om 410 timers samfunnstjeneste for gutten.

Deinboll hadde akkurat fått dommen på sitt bord da BT var i kontakt med henne tidligere torsdag, og ønsket derfor ikke å kommentere den eller en eventuell anke.

Les også

  1. Jentepris til kvinnen som fortalte om Hemsedal-saken

  2. Riksadvokaten: - Riktig ikke å anke Hemsedal-saken

Les mer om

  1. Bergen tingrett
  2. Bergen
  3. Voldtekt
  4. Vold