Norge

Regjeringen innfører grensekontroll på alle ferger til Norge

Statsminister Erna Solberg sier at Sveriges asylinnstramninger også kan få konsekvenser for Norge. Hun har derfor bedt justisministeren iverksette tiltak i Norge.

Dette gjelder fergene fra Sverige, Danmark og Tyskland, sier statsminister Erna Solberg (H) i en pressemelding.

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

«Vi trapper samtidig opp kontrollen ved Svinesund og andre innfartsveier til Norge. Ytterligere innskjerping av grensekontrollen på land vurderer vi fortløpende», heter det i pressemeldingen.

Endringene trer i kraft fra klokken 8.00 torsdag morgen, og de kommer etter at Sveriges statsminister Stefan Löfven onsdag innførte ID-kontroll på alle tog, busser og båter som skal til Sverige.

«Vi kan ikke vente til det samme skjer i Norge. Derfor har vi allerede satt i gang en rekke tiltak, men vi må også følge nøye hva andre land gjør og handle raskt», skriver Solberg i pressemeldingen.

Sveriges sosialdemokratiske statsminister Stefan Löfven.

Sverige strammer inn

Bare de siste to månedene har 80.000 personer søkt asyl i Sverige. Så langt i år er 142.000 asylsøkere kommet til Sverige. Av dem er drøyt 30.000 enslige mindreårige.

Tallene er voldsomme sammenlignet med situasjonen i Norge, hvor vi har knappe 30.000 asylsøkere så langt i år, blant dem er ca. 4000 mindreårige.

— Det smerter meg å si at vi ikke klarer å ta imot på samme nivå som i dag. Viktige samfunnsfunksjoner klarer ikke presset. Nå må flere mennesker i stedet søke asyl i andre EU-land, sa statsminister Stefan Löfven.

Les hele saken om at

Les også

Sverige innfører ID-kontroll her.

Flere asyltiltak

Svenskene innførte onsdag også tidsbegrenset oppholdfor alle andre enn kvoteflyktninger, aldersgrense på 21 årved familiegjenforening og medisinsk aldersbestemmelseav asylsøkere som hevder at de er mindreårige.

Les Jan Arild Snoens betraktninger om budsjettforliket:

Les også

-Det tærer kraftig på Høyres image som økonomisk ansvarlig

statsminister Erna Solberg understreker at flertallet av de svenske endringene allerede er innført i Norge.

«[Disse] lovendringene er gjeldende norsk lov allerede, eller de er foreslått av regjeringen i høst og en del av avtalen som er inngått i Stortinget om skjerpelser i norsk utlendingslov», skriver Solberg.

Ikke grensekontroll for tog

Mens Norge innfører grensekontroll på alle ferger, har ikke NSB fått noen tilsvarende henvendelse for jernbanen.

— Nei, det har vi ikke, sier NSB-sjef Geir Isaksen til Aftenposten.

- Er det mange flyktninger som benytter NSB-tog som reisemåte til Norge?

— Vi vet at det har vært et betydelig antall som kommer og som enten ønsker å søke asyl eller som har flyktningestatus. Spesielt på linjen fra Göteborg, sier Isaksen.

— Vi får en viss informasjon fra grensemyndighetene. Vi har besøk av tollere og politi om bord, forteller NSB-sjefen.

Les også

  1. Afghanere kjøper falske trusselbrev for å få asyl i Europa

  2. To av tre sier nei til flere flyktninger

Les mer om

  1. Migrantkrisen i Europa