Staten sterkt kritisk til tingrettens Breivik-dom

Oslo (NTB-Steinar Schjetne): Oslo tingrett gjør en rekke feil i bevisvurderingen og ser saken til Anders Behring Breivik fra helt feil ståsted, mener Regjeringsadvokaten.

Rett over nyttår skal Anders Behring Breivik på nytt innta en rettssal. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
  • NTB

Ikke bare har tingretten hatt «et uriktig perspektiv» på vurderingen av soningsforholdene til Breivik, domstolen har også gjort en sterkt mangelfull bevisvurdering.

Det fastslår Regjeringsadvokaten i sitt sluttinnlegg i forkant av at Borgarting lagmannsrett skal behandle søksmålet den terrordømte massedrapsmannen har anlagt mot staten.

Oslo tingrett ga Anders Behring Breivik medhold i at deler av soningsforholdene på Ila og i Skien fengsel innebar brudd på menneskerettighetenes forbud mot umenneskelig og nedverdigende behandling. Staten ble frikjent for påstandene om at kriminalomsorgen krenker Breiviks rett til privatliv.

Staten og Breivik har anket på hvert sitt punkt, og hele sakskomplekset kommer derfor opp på nytt når lagmannsretten starter sin ankebehandling 10. januar.

Fem feil

Statens prosessfullmektig mener Breivik ønsker å etablere et internasjonalt nettverk av terrorister og terrorceller, og at det strenge kontrollregimet han er underlagt, er nødvendig for å hindre ham i nettopp dette. Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted framhever spesielt fem punkter hvor han mener tingretten vurderer grunnleggende feil:

* Risikoen Breivik har utgjort og fortsatt utgjør.

* Kontakten han har med andre mennesker.

* Manglende kontakt med andre innsatte.

* Tiltak som skal kompensere for isolasjon.

* Hvordan Breivik responderer på soningsforholdene.

Regjeringsadvokaten påpeker dessuten at det blir gjort tilpasninger og lettelser i soningsforholdene fortløpende. Breivik får gjennomføre studier med bistand fra sosialkonsulent, har hyppigere samvær med en ekstern besøksvenn, får utvidet tilbud om botrening og mer tid i friluft.

– Det foreligger ikke holdepunkter for at Breivik har fysiske eller psykiske plager som følge av soningsforholdene, skriver Sejersted.

Hevder nye brudd

Breivik hevder han siden pågripelsen 22. juli for over fem år siden løpende er blitt utsatt for menneskerettighetskrenkelser fordi det sikkerhets- og kontrollregimet han er blitt underlagt under varetekt og soning, er for strengt og inngripende.

Han kommer dessuten nå med nye påstander om at retten til privatliv er krenket på nytt etter at tingretten avsa sin dom i vår. Han anfører overfor lagmannsretten at han i Skien fengsel ikke har fått den medisinske oppfølgingen han har krav på i henhold til menneskerettighetene.

Da Oslo tingrett behandlet søksmålet, framholdt hans prosessfullmektig, advokat Øystein Storrvik, blant annet at Breivik var mentalt sårbar, og at han framsto som forvirret. Anførselen om mental sårbarhet ble et avgjørende moment for Oslo tingretts dom.

– Det anføres at staten ikke har iverksatt konkrete tiltak for å bøte på den mentale sårbarheten til Breivik og de isolasjonsskader som oppstår ved langvarig isolasjon, skriver advokat Storrvik i sitt sluttinnlegg. (©NTB)