Stortingets presidentskap skal gå gjennom reglene for pendlerboliger

Stortingets presidentskap skal gå gjennom reglene for Stortingets pendlerboliger. Denne gjennomgangen skal iverksettes i høst.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H).

Det bekrefter stortingspresident Tone W. Trøen (H) på telefon til Aftenposten. De skal også gjennomgå ordningen med etterlønn.

Det nye stortinget vil få dette til behandling etter valget.

På spørsmål om bakgrunnen for at gjennomgangen iverksettes nå, svarer hun:

– Den siste tids medieoppmerksomhet fra Aftenposten har vist at det er behov for en gjennomgang av ordningen.

Hun sier at de må se på om ordningen brukes slik den er tenkt.

– De er folkevalgte i hele landet, og må kunne gjøre sitt arbeid her i Oslo. Men ordningen må også brukes i tråd med intensjonen i ordningen.

Aftenposten har kartlagt hvordan dagens statsråder, partiledere og andre politikere har benyttet seg av ordningen med pendlerbolig.

Stortinget skal også ettergå ordningen med etterlønnsordninger.

– Stortingets presidentskap har besluttet en gjennomgang av ordningen med etterlønn og fratredelsesytelser for stortingsrepresentanter i løpet av høsten 2021. Dette er i lys av regjeringens gjennomgang av tilsvarende ordninger for regjeringsmedlemmer, sier hun.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken om etterlønninger.