Norge

Ikke vurdert av Etikkrådet

Etikkrådet for Statens pensjonsfond - utland har ikke vurdert statens investeringer i selskaper som driver med pengespill.

  • Martin Gray - Avdelingsleder Sportsredaksjonen

— Nei, det har vi i grunnen ikke. Det er ikke dekket av de etiske retningslinjene, sier Gro Nystuen, som leder Etikkrådet.Investeringer i tobakksselskaper ble diskutert i Graverutvalget, som laget rapporten som dannet grunnlaget for etikkrådets retningslinjer. Det er i hovedsak fire områder rådet har fokus på, som kan gjøre selskaper uønsket for fondet.* Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner. * Alvorlig miljøskade. * Grov korrupsjon. * Andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer. Skal etikkrådet vurdere andre områder som uønskede å investere i, må retningslinjene komme fra Stortinget.

Les også

  1. Oljefondet satser milliarder på kasino

  2. - Bør diskuteres