Lege tiltalt for misbruk av pasient

En lege er tiltalt for å ha neddopet og seksuelt misbrukt en pasient. Han må møte i retten i oktober.

Saken mot legen vil bli behandlet av Oslo tingrett de to første ukene i oktober.

Det er satt av to uker til saken i Oslo tingrett. Advokat Oscar Ihlebæk representerer legen.

– Han erkjenner ikke på noen måte straffskyld. For øvrig finner jeg det ikke riktig å si noe mer om saken nå, sier Ihlebæk til Aftenposten.

Alvorlig tiltale

Politiet mener at legen har gjort seg skyldig i flere alvorlige forbrytelser. Han skal ha dopet ned en pasient og forgrepet seg på henne seksuelt. Han skal også ha utsatt henne for vold.

I og med at han var kvinnens lege, er han tiltalt for å ha misbrukt stillingen sin. Pasienten hadde vært gjennom en vanskelig periode og oppsøkte legen både for å få medisiner og sykmelding.

Han er også tiltalt etter Helsepersonelloven, for å «ha unnlatt å utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og å gi den omsorgsfulle hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner.»

Advokat Oscar Ihlebæk sier at hans klient nekter straffskyld.

Misbruk av barn

I tillegg til misbruk av den voksne pasienten, mener politiet at han også har brutt straffelovens bestemmelser om «fremstilling av seksuell overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn».

Her er blant annet flere SMS-meldinger en del av bevismaterialet.

Lang straff

Statsadvokaten varsler allerede i tiltalen at det vil bli lagt ned påstand om en lang fengselsstraff. Det begrunnes med at saken omhandler mange og alvorlige forhold.

Det varsles også påstand om at legen må miste autorisasjonen.

Kvinnens bistandsadvokat vil argumentere for erstatning.