Norge

Regjeringen setter av fem milliarder kroner til flere mottaksplasser

– Vi står overfor en stor europeisk felles utfordring, som vi ikke kan vende ryggen til, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Regjeringen holdt pressekonferanse fredag om flyktningsituasjonen i Norge.
 • Sigrid Gausen
  Journalist
 • Thomas Olsen
  Journalist

Det er besluttet i statsråd at regjeringens utgifter kan økes med inntil fem milliarder kroner til å anskaffe flere mottaksplasser for ukrainske flyktninger.

– Vi vil stille opp og vi skal ta vår del av ansvaret, sa Jonas Gahr Støre på pressekonferansen fredag.

Han sa at ordingene for å motta flyktninger må endres for å ta mot i den store strømmen av flyktninger. Departementene ser nå på hvordan de skal endre sine regelverk. Disse vil bli sendt ut på høring.

Blant annet har kommunesektorens organisasjon (KS) bedt regjeringen om å endre reglene om krav til flyktninger. Årsaken er det store antallet flyktninger.

Politiet: personer dømt for seksuelle overgrep har engasjert seg frivillig

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sa hun var bekymret for menneskehandel på grunn av den store flyktningstrømmen.

– Politiet er kjent med at personer som tidligere er dømt for overgrep mot barn ,de siste ukene har engasjert seg i frivillighetsarbeid for å transportere flyktninger. deriblant barn og unge.

Hun sier at politiet har forsterket overvåkning på grensen og at regjeringen følger situasjonen tett. Regjeringen følger situasjonen tett og vi vurderer fortløpende om det er behov for å innføre grensekontroll. PST og Kripos er tilstede ved ankomstsenteret på Råde, sa hun.

Hun understreker at det er viktig at kommunene også er med på bekjempelsen av menneskehandel.

– Jeg kjenner ikke til detaljene, men det er norsk politi som har rapportert om det, bekrefter politisk rådgiver for Mehl, Trond Ivar Bækken.

Mehl ble spurt om hvorfor regjeringen ikke setter inn grensekontroll allerede nå.

– Vi vurderer fortløpende om grensekontroll er et hensynsmessig tiltak. Vi mener per nå det ikke er riktig per nå, men det kan bli aktuelt.

Gjør endringer i flyktning-systemet

Neste fredag vil Finansdepartementet fremme en felles budsjettproposisjon for Stortinget med forslag til bevilgninger som gjør det mulig å ta imot så mange flyktninger på kort tid.

– Vi må ha stor grad av fleksibilitet og gjennomføringskraft, sa Støre på pressekonferansen fredag.

Han sier at regjeringen har lange møter om hvordan Norge skal ruste seg for å ta for seg jobben med å ta imot ukrainske flyktninger.

– I dag er det i Kongen i statsråd besluttet at utgiftene kan økes med inntil 5 milliarder kroner til å anskaffe flere mottaksplasser. Det skal sikre at vi har beredskap for den voksende flyktningkrisen.

Hun sa det var viktig at alle flyktningene registrerte seg.

– Dette er nødvendig for å få tilgang til arbeidsmarkedet, skolegang for barn, d-nummer og tilgang til offentlige tjenester, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Norske kommuner er anmodet om å ta imot 35.000 flyktninger i 2022, det er sju ganger flere enn antallet som blir bosatt i norske kommuner i et normalår.

Støre sa at situasjonen har mange usikre elementer. Han sa at det kommer til å bli krevende å ta imot den store strømmen, men at vi må ta godt vare på flyktningene når de kommer.

– Vi må tilpasse mange av ordningene vi har, de kommer til å se helt annerledes ut enn før krigen.

Lager hurtigspor for flyktninger

I en pressekonferanse kommer det frem at UDI nå effektiviserer saksbehandlingen ved å fatte vedtak med en automatisert løsning.

– Det betyr at saksflyten går raskere. Jeg er glad vi kan bruke teknologi til å lette belastningen på utlendingsforvaltningen og forhåpentlig forkorte ventetiden for mange, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen oppfordrer alle kommuner om å strekke seg lengst mulig for å kunne ta imot flyktninger.

Likevel sier hun at de kommunale tilbudene kan bli presset på grunn av den store strømmen. Regjeringen vil se på hvordan regelverket kan tilpasses situasjonen.

– Vi planlegger å ta imot flere flyktninger enn vi noensinne har gjort. Vi vil foreslå for Stortinget å gi økonomisk støtte til kommunene som tar imot, bosetter og tilrettelegger for flyktningene som ankommer Norge. Vi vil også øke tilskudd til frivillige som bidrar til inkludering og integrering av ukrainske flyktninger, sier Mjøs Persen.

Alle departementene ser nå på behovet for justeringer i sine regelverk, og Justis- og beredskapsdepartementet vil etter planen sende ut en felles høring i begynnelsen av april.

Blir kompensert for plasser som ikke blir brukt

Regjeringen vil kompensere for utgifter til flyktningkapasitet som ikke blir brukt, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Kommunene skal ikke bli straffet for å ha brukt penger på en plass som ikke blir brukt, sier statsministeren (Ap) på pressekonferansen fredag.

Kompensasjonsordningen vil bli regnet ut ifra antall plasser som ikke blir brukt.

I tillegg vil regjeringen videreføre tilskudd kommunene kjenner fra før, som for eksempel integreringstilskudd.

Norske kommuner er anmodet om å ta imot 35.000 flyktninger i 2022, det er sju ganger flere enn antallet som blir bosatt i norske kommuner i et normalår.

KS har etterspurt endringer

KS er en organisasjon som har bedt om endringer i ordningen. De ønsker at det gjøres unntak fra reglene om å kartlegge flyktningers kompetanse før bosetting, at de må delta i introduksjonsprogram i minst tre måneder før de begynner å jobbe, og at de må gjennomgå karriereveiledning.

KS ber også om midlertidig fritak i kompetansekrav til lærere som underviser etter integreringsloven, samt endringer i bruk av tolk.

Et annet område som har skapt noe flaskehals er registrering av flyktninger. Mange har måttet vente en stund før de er blitt registrert. Politidirektør Benedicte Bjørnland advarer likevel mot å ta snarveier for å bli registrert. Det kommer frem i en pressemelding fra politiet.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  OSLO
  Publisert:

  Oslo vokser igjen. Innvandring redder folketallet.

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5