Mange trafikkulykker søndag – to personer omkom

To personer omkom i trafikken søndag. Siste dag i fellesferien har vært preget av flere alvorlige trafikkulykker og lange køer mange steder.

Tre biler var involvert i en kjedekollisjon i nordgående løp på E18 i Holmestrand søndag ettermiddag. Kollisjonen skapte lange køer.

En motorsyklist omkom da motorsykkelen og en bil kolliderte på E39 ved Skogsfjorden vest for Mandal i Lindesnes kommune.

Veien ble stengt, og Vegtrafikksentralen iverksatte omkjøring. I 21.30-tiden søndag kveld skriver Agder politidistrikt på Twitter at veien er åpnet igjen. Politiet ble først varslet om hendelsen klokken 16.49.

Politiet i Agder melder samtidig at regnet i distriktet gjør det veldig glatt på asfalten. De anbefaler bilistene på Twitter om å avpasse farten.

To kjedekollisjoner på E18

Vegtrafikksentralen sør meldte allerede tidlig søndag at det var ventet mye trafikk i løpet av dagen. Spesielt i retning nordover på E18, men også på E16 og fra fjellene. Dagen marker samtidig avslutningen på sommerferien for mange.

I 15-tiden søndag sørget en kjedekollisjon på E18 i Holmestrand for svært lange køer. Tre biler var involvert i kollisjonen som skjedde i nordgående løp, men ingen personer ble alvorlig skadet.

I 16-tiden kunne Vegtrafikksentralen opplyse at bilene var fjernet, og at det var åpnet opp for normal trafikk igjen.

Kø nordover på E18 ved avkjørsel Holmestrand.

To timer senere meldte politiet om en ny kjedekollisjon på E18. Tre biler kjørte i hverandre ved Barkåker i Tønsberg. To personer ble kjørt til sykehus for en sjekk. Men det skal trolig ikke dreie seg om alvorlig personskade, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter.

Ulykken medførte at Gullitunnelen ble stengt i nordgående retning i en kort periode. Litt etter klokken 19.00 ble veien åpnet igjen for normal trafikk.

En person omkom i Larvik

Søndag ettermiddag kolliderte en personbil og en traktor på Østsidevegen i Lardal i Larvik. Føreren av personbilen omkom i ulykken. Pårørende er varslet.

– Veien er helt sperret og vil være det en god stund fremover, opplyste politiet i 16.30-tiden.

Operasjonsleder Erik Gunnerød fra Sørøst politidistrikt forteller til NRK at et av kjøretøyene kom over i motgående kjørefelt i en kurve langs veien.

– Det førte til et sammenstøt som førte til at traktoren delvis har kommet overt personbilen, sier han til NRK.

Trafikale problemer oppsto også på E6 ved Rygge da to biler kolliderte i nordgående løp nord for Rygge flyplass. Kort tid senere kunne imidlertid politiet opplyse av bilene var kjørbare, og at de ble eskortert vekk fra motorveien. Trafikken begynte å flyte kort tid etterpå.

Økning i dødsulykker

2022 har så langt vært et mørkt år på norske veier. I løpet av årets seks første måneder, mistet 51 personer livet i trafikken. Bare i juni døde dobbelt så mange i trafikken i Norge som i samme måned i fjor.

Ikke på åtte år har så mange omkommet i trafikken som første halvår i 2022.

I alt omkom 45 men og seks kvinner i perioden januar til juni, ifølge tall fra Statens vegvesen.

De konstaterer at langt flere middelaldrende (45-64 år) og eldre (65 og eldre) har omkommet i trafikken i år, sammenlignet med i fjor.

Aftenposten gikk tidligere i juli gjennom 70 ulykker i mai, juni og juli, der folk enten omkom eller ble sendt til sykehus. Gjennomgangen viser blant annet at MC-førere er involvert i hver femte ulykke, og at de fleste ulykker skjer på tofelts vei. Flest ulykker har skjedd om natten og på kvelden.

I slutten av juni kalte veidirektør Ingrid Hovland inn til et krisemøte. Det skjedde etter en helg der fire personer omkom i trafikken.

I den sammenheng ble det laget en oversikt, som viser at de aller fleste av dødsulykkene (pr. 15. juni), skjedde på tofeltsveier med en fartsgrense på 80 Km/t og med gul midtstripe.