Vil vurdere brikker i alle biler

Samferdselsdepartementet må vurdere om alle biler skal ha bompengebrikke, mener et flertall i Stortingets transportkomité.

En mulig løsning for å effektivisere driften av bompengestasjoner er å pålegge alle bilister å ha autopassbrikke.

Les også:

Ved den helautomatiske bomstasjonen på E18 ved Sandefjord i Vestfold må én million biler passere bare for å betale driften av bomstasjonen. Årlig passerer 7,2 millioner biler denne bomstasjonen. Egentlig skulle driften koste 5 millioner, men kostnaden økte til det dobbelte. Saken Aftenposten omtalte i går, skaper sterke reaksjoner.

— Det er et av de verste eksemplene vi har sett for hvor ineffektiv og håpløs bompengeordningen er, sier leder for politikk og forbruker i bilinteresseorganisasjonen NAF, Jon Olav Alstad.

- Dyr metode

Nestleder i transportkomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud (Frp), kunne ikke vært mer enig.

- Det er sjokkerende å se at kostnadene for å kreve inn bompengene er doblet. Bompenger fremstilles som en god måte å finansiere veibygging på, men dette viser at det er stikk motsatt. Det er en veldig dyr måte å bygge vei, sier Hoksrud.

Han sendte i går et brev til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) der han ber om en oversikt over hvor mye ulike bompengeselskap i Norge bruker til administrasjons- og innkrevningskostnader.

En viktig årsak til at driftskostnadene ved bompengestasjonen i Vestfold er økt så kraftig, er at 35 prosent av bilistene som passerer, ikke har bompengebrikke (autopass). Ofte må bompengeselskapet manuelt lete seg frem til bileier for å kunne sende ut en faktura på 10 kroner.

Påbudt brikke

Medlemmer av transportkomiteen på Stortinget ber nå Samferdselsdepartementet undersøker hvordan driften kan gjøres mer effektiv. En mulig løsning er å pålegge alle bilister å ha autopassbrikke. En tilsvarende ordning for tunge kjøretøy er under utredning.

- Jeg vil spørre departementet om vi bør vurdere en ordning hvor alle skal ha brikke. Hvis det vil redusere driftskostnadene betydelig, så må vi vurdere det. Vi må få ned driftsutgiftene, sier leder i transportkomiteen, Knut Arild Hareide (KrF).

Også Gorm Kjernli (A), Hallgeir Langeland (SV) og Øyvind Halleraker (H) er åpne for å vurdere obligatorisk bompengebrikke. Men alle påpeker at det må gjøres på en slik måte at det ikke går ut over personvernet.

Nettopp en teknisk løsning for å sikre anonymiserte data er allerede under arbeid i Samferdselsdepartementet, opplyser statssekretær Lars Erik Bartnes (Sp). Etter planen skal det fra sommeren være påbud for å ha bompengebrikke i kjøretøy over 7,5 tonn.

— Når en løsning med anonymiserte data er på plass, så er det aktuelt å innføre obligatorisk bruk av brikker også i personbiler, sier han.