Trengsel i gangene og fulle klasserom. Smittevernet på skolen er ikke godt nok, mener lærere.

Mens smitten øker i Norge, er lærere bekymret for en skolestart uten særlig grad av smittevern. – Vi synes det er merkelig at ikke smittevernreglene ellers i samfunnet skal gjelde på skolene, sier lærer Léa Cossais.

Lærerne Erika Acosta (tillitsvalgt), Linda Salomonsen og Léa Cossais ved Majorstuen skole mener myndighetenes smittevernleder for skolene burde vært enda tydeligere.
  • Frøydis Braathen

Den siste tiden har smittetallene gått opp, særlig blant unge personer. Flere lærere er bekymret for at skolene likevel skal åpnes omtrent som normalt på mandag.

– Når skolene åpnes med såkalt gult lys, innebærer det i praksis bare at de som er syke, skal holde seg hjemme, og at man oppfordrer elever og lærere til god håndhygiene og å holde avstand. Det er ingen 1-metersregel på skolene, og elevene skal blant annet ha fremmedspråk, kunst og håndverk, musikk, spesialundervisning og valgfag på tvers av ulike klasser, som normalt, sier Linda Salomonsen.

Les hele saken med abonnement