Norge

- Må vurdere forvaringsstraff for overfallsvoldtekter

Byrådslederen Stian Berger Røsland (H), viserpresident på Stortinget Akhtar Chaudhry (SV), leder av Stortingets justiskomite Jan Bøhlser (Ap) og Frp-leder Siv Jensen er enige om at situasjonen er alvorlig. De foreslår blant annet strengere voldtektsstraffer og mer politi.

Se hvordan fremtredende politikere vil gjøre Oslo til en tryggere by.

  • Jørgen Svarstad

Har du tips til denne saken? Send en e-post til 2286@aftenposten.no; eller ring Aftenposten.no på 02286. Du kan også sende SMS/MMS til 2286.

— Enhver overfallsvoldtekt er dramatisk, men nå begynner det å bli et skremmende omfang i Oslo, sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H).

Han reagerte sterkt da han leste den ferske statistikken på Aftenposten.no torsdag, som viser en dramatisk økning i antall anmeldte overfallsvoldtekter i hovedstaden

Hittil i år er det anmeldt 39 overfallsvoldtekter, mot 24 i hele fjor.

Bare fire personer er pågrepet og siktet.

- Strakstiltak og samordnet innsats

Vi snakker ikke lenger om en tilfeldig variasjon, men en opplagt økning som er veldig dramatisk, sier Berger Røsland.

Dette krever en samordnet innsats, det må håndteres på flere nivåer, og vi må ta grep med en gang, sier han.

Byrådslederen Berger Røsland er også leder av politirådet i Oslo, der den høyeste ledelsen i kommunen og politiet møtes.

— Rett over valget innkaller jeg politirådet til møte. Vi må klargjøre hva vi kan gjøre sammen, og hva vi kan og be om hjelp fra andre myndigheter.

- Overgriperne må bort fra gaten

Han har flere punkter på sin tiltaksplan for å forebygge og stanse overfallsvoldtektene i hovedstaden.

— Jeg er overbevist om at vi trenger en betydelig skjerpelse av straffenivået. Det er bevist at faren for gjentagelse er stor. Så når vi først får tak i dem som har forgrepet seg, må vi få dem bort fra gaten.

Berger Røsland mener forvaring bør være et straffalternativ allerede ved første gangs overgrep.

— Forvaringsstraff er til for å beskytte samfunnet mot overgriperne. Så får domstolen avgjøre om det skal brukes i hvert enkelt tilfelle. Men det bør være et alternativ, med en gang.

Byrådsleder Stian Berger Røsland har en tiltaksplan mot overfallsvoldtekter. oto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

For lang ventetid hos RMI

— Vi kan heller ikke godta at ventetiden hos det statlige Rettsmedisinsk Institutt (RMI) for å få analysert DNA-prøver fra en voldtektsmann, er fra to måneder til et halvt år.

— Vi har blant annet et laboratorium i Stavanger, som er fullt akkreditert til å ta seg av rettstekniske prøver. Det burde være en enkel politisk beslutning å fordele arbeidsmengden på flere laboratorier. Problemet er vel at GENA i Stavanger er privat drevet, sier Berger Røsland.

Kommunale vektere inntar byen

Fra og med fredag setter kommunen inn de første såkalte Oslo-vaktene.

— Voksne, lovlydige og sikkerhetsutdannede personer som kommer til å være tilstede på de mest utsatte områdene i hovedstaden, på dag, kveld- og nattestid.Området langs Akerselva med sine parkområder er høyt prioritert.- Mange går der, alene eller sammen med andre. Men det skjer også mye negativt der, ikke minst narkotikaomsetning. Det tiltrekker seg mennesker som kan utgjøre en fare for andre, sier Berger Røsland.

Området langs Akerselva med sine parkområder er høyt prioritert.

— Mange går der, alene eller sammen med andre. Men det skjer også mye negativt der, ikke minst narkotikaomsetning. Det tiltrekker seg mennesker som kan utgjøre en fare for andre, sier Berger Røsland.

Dette er andre gang Oslo kommune ansetter vektere for å patruljere. Men nå blir det på permanent basis. I første omgang bare vektere, etter hvert også kommunalt ansatte.

— Vekterne skal være med på å sørge for at folk ikke opplever en stor grad av ensomhet. At det blir ekstra mange øyne og ører ute i byen, være med på å skape trygge byrom. Politiet var skeptisk forige gang, men nå er de begeistret for tiltaket, hevder han.

- Flere drosjer og nattbusser

Byrådslederen er også opptatt av at det skal være enkelt og trygt å komme seg hjem med kollektiv transport eller drosjer sent om kvelden og på natten.

— Mange mener det er altfor få drosjer tilgjengelig per i dag. Med lange køer kan det lett oppstå bråk, og folk velger å gå hjem i stedet. I dag har vi 1700 drosjeløyver i Oslo. En forskningsrapport utført av Ekon Analyse på oppdrag fra Oslo kommune, viser at det kan settes in 600 drosjer til.

— I tillegg vil vi be Ruter, kollektivselskapet vårt, om en vurdering av styrking av nattilbudet. Det bør åpnes for flere avganger - og også tilbud om hjemtransport til flere steder enn i dag. For kollektivbruken styres som kjent i stor grad av frekvens og tilgjengelighet, understreker Berger Røsland.

- Mer penger, flere polititjenestemenn

Som leder av politirådet i Oslo ser han på nært hold hvordan ressursene brukes, og hva som måtte mangle.

— Fra i fjor til i år er det blitt 140 færre polititjenestemenn i Oslo. Riktignok kom det 90 midlertidige stillinger, men de fosvinner ved nyttår. Derfor vi jeg jobbe for at det i det kommende statsbudsjettet må legges opp til at vi får 200 nye, faste politistillinger - minst.

Han innsier at politiet ikke kan passe på alle samtidig.

— Men de kan være flere steder, oftere enn i dag, som gjør at det blir større mulighet for at de kriminelle oppdages og stanses.

- Dette kan ikke fortsette

Siv Jensen vil ha strengere straffer. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen er også klar på at straffene må skjerpes betydelig, for å få slutt på de alvorlige overgrepsvoldtektene.

— Nesten uten unntak er det helt uskyldige kvinner som rammes. Og en slik krenkende og alvorlig forbrytelse som en overfallsvoldtekt er, bør gi minst 10 års fengsel. Om overgrepspersonen forgriper seg igjen, bør han idømmes forvaring, sier Siv Jensen (Frp).

— Den svært negative trenden kan ikke fortsette. Jeg er glad for at politiet tør å være tydelig på at det nesten bare er ikke-vestlige innvandrere som står bak de altfor mange overfallsvoldtektene i Oslo.

Hun krever også et mer synlig og tilstedeværende politi.

Frp har gang på gang foreslått å styrke Oslo-politiets budsjett. Senest i inneværende budsjett foreslo vi en styrking på 130 millioner kroner, uten å få gjennomslag for det, sier hun til Aftenposten.no.

- Norge flyter over av penger

Eldrebyråd Sølvi Listhaug (Frp) i Oslo kommune reagerer i likhet med Stian Berger Røsland (H) på at mangel på penger og menneskelige ressurser fører til at overgrepsoffere må vente i uvisshet i mange måneder, fordi DNA-analyser ligger i kø hos Rettsmedisinsk Institutt (RMI).

— Skremmende at selv om det finnes biologiske spor, må ofrene og etterforskerne hos politiet vente opp mot et halvt år før prøvene blir analysert, sier hun til Aftenposten.no.

— Vi har åpenbart et system som ikke fungerer, når RMI bruker så lang tid. Staten flyter over av penger. Problemet er at vi ikke bruker mer for å skape trygghet for innbyggerne. Nå må det snarlig bevilges mer penger også her, slik at flere ansatte kan øke kapasiteten for prøveanalyser.

Hun vil også ha større bevilgninger til politiet.

— Mer politi i gatene vil ikke løse alt, men vil i større grad gjøre at befolkningen føler seg tryggere. Og eventuelle overgripere vil få et mindre spillerom, sier Sølvi Listhaug.

Ap: Tja til strengere straffer

Jan Bøhler, leder i Stortingets justiskomite vil gi politiet mer ressurser.

– Det er veldig viktig å få oppklart disse sakene, for det virker avskrekkende. Sist det var en slik voldtektsbølge, i 2008, klarte politiet å ta så å si alle som sto bak. Etter det kom det en roligere periode. Oslopolitiet trenger mer ressurser, og jeg jobber for et bedre politibudsjett i Oslo også neste år. Det er viktig å ha nok folk på volds- og sedelighetsavsnittet. De må få styrket sin kapasitet, sier han.

Jahn Bøhler vil gi politiet mer ressurser. Foto: Rolf Øhnman

Bøhler mener også at Rettsmedisinsk institutt må prioritere voldtektssaker, så DNA-prøvene blir analysert i løpet av noen dager. Han trekker også frem kommunens trygghetsskapende arbeid. På fredag får Oslo egne ”trygghetsvakter” som skal gå gatelangs om kvelden. Bøhler vil satse mer på denne type tiltak. Han vil også at kommunen skal ruste opp plasser, sørge for lys langs Akerselva og andre mørke steder og legge til rette for flere nattbusser og –trikker.

— Vil du ha strengere straffer?

– Vi har jo hatt en hastesak for å få en lovendring om endring i strafferammen til å tre i kraft. Endringen har ikke begynt å virke ennå. Jeg vil ikke avvise diskusjonen om strengere straffer. Men det er en lang prosess og vil ikke løse problemet på kort sikt, sier han.

- Menn må ta ansvar

SVs Akhtar Chaudhry sier at en menn selv må ta ansvar.

-Det kanskje viktigste er at vi menn engasjerer oss i dette. Det er menns ansvar at jenter blir utsatt for voldtekt. Vi må gjøre oss bevisste på at dette er en uting og et uvesen vi må komme til livs. Vi må virkelig gjøre en jobb. Vi må snakke med våre venner, sønner og brødre, sier Chaudhry, som møter fast i Stortingets justiskomité for Kristin Halvorsen.

- Men hva kan politikerne gjøre?

— Nå jeg sier dette, sender jeg også et budskap som politiker. Jeg tar til orde for at vi må lære barna i barnehagene og skolene å sette og respektere grenser. Man lærer barna i barnehagen å sortere søppel, da kan man også lære dem dette. Vi har også gjort en god jobb i regjeringen og levert Oslopolitiet en halv milliard kroner de siste fem årene. De fikk 460 sivile stillinger bare i fjor. Vi har mer enn doblet antallet politistudenter og skjerpet strafferammen og minstestraffen for voldtekter.

- Men antall overfallsvoldtekter øker. Det fungerer åpenbart ikke?

— Vi må forsterke innsatsen ytterligere. Hadde vi hatt et ”simsalabim” skulle jeg gjerne kommet med det. Vi ønsker også at Oslo kommune begynner å ta ansvar, for eksempel beskjærer buskene langs Akerselva, belyser byen bedre og innskrenker skjenketiden sier han.

Les også

  1. Ung kvinne voldtatt i Slottsparken

  2. Kvinne forsøkt voldtatt ved Ullern kirke

  3. Voldtekstoffer ute av sykehuset

  4. - Ny seksualkultur skaper overgrep

  5. - Dramatisk utvikling i anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo