Norge

1994: Kjøpt for 240 millioner 2011: Solgt for én million kroner

Disse t-banevognene skulle egentlig fraktet t-banepassasjerer i Oslo ut dette tiåret. Nå blir de solgt som skrapmetall med enormt tap.

Vognene med det fremtidsrettede navnet T-2000 på plass på Holmenkollbanen i 1995. Den gang trodde både Oslo Sporveier og byens innbyggere at de røde, toppmoderne vognene skulle trafikkere t-banelinjene i minst 25 år. Slik ble det ikke. FOTO: ALEKSANDER NORDAHL Foto: Nordahl, Aleksander

 • Henning Carr Ekroll
  Henning Carr Ekroll
  Nyhetssjef
 • T-bane på museum
  I april 1995 presenterte Oslo Sporveier sin nye teknologiske stolthet. De toppmoderne T2000-vognene, 12 i tallet, skulle overta for de slitte, gamle teakvognene som frem til da hadde trafikkert Holmenkollbanen. Men vognene skuffet stort — med stadige driftsproblemer og tekniske feil.

Allerede etter fire dager måtte de tas ut av drift for første gang, en trend som fortsatte i mange år - frem til de endelig ble fjernet fra t-banenettet i 2009.

— Vi fant ut at det ville bli dyrt og ugunstig å fortsatt ha disse vognene i drift. Det er en liten og litt sær materiellkategori - det finnes ikke mange av disse modellene, noe som betyr at det vi måtte hatt et eget delelager og førere med spesialkunnskap. Vi så derfor at det var mest økonomisk gunstig å ta dem ut av drift, sier administrerende direktør Erik Lund i Oslo Vognselskap.

Ingen ville kjøpe

De 12 resterende vognene har siden de ble tatt ut av trafikk stått til forfall, den siste tiden på et industriområde utenfor Hønefoss. Fremdeles har vognene en regnskapsmessig verdi på 77 millioner kroner. Men de er i så elendig stand at ingen vil kjøpe dem for videre drift. Derfor blir de nå spiker.

— Vi har gjort forsøk på å selge dem til forsatt transportformål, uten å lykkes. Det er flere tekniske momenter som gjør at det vil kreves ombygging av vognene for at de skal kunne settes i drift et annet sted. Det er slik at t-banevogner har høy grad av spesialtilpasning, det er ikke som å kjøpe en bil og selge den videre, sier Lund.

- Hva skjer med dem nå?

— De blir hugget opp og solgt som skrapmetall for gjenvinning.

- Dette er jo et stort økonomisk tap. Hvem får regningen?

— Det er jo kollektivtrafikken i Oslo. Det ser jo ikke så bra ut når man kjøper materiell som må tas ut av bruk før tiden, selv om det i dette tilfellet var en økonomisk fornuftig beslutning. Skulle vi fortsatt å bruke dette materiellet vil det blitt enda dyrere. sier Lund.

- Er det litt pinlig å se på vogner som egentlig er moderne - og skulle hatt en levetid på frem til 2019 - nå blir skrapmetall?

— Lærdommen man kan trekke av dette er at man bør ha et mest mulig helhetlig perspektiv. Det viser seg at det ikke lurt å skaffe en liten vognpark som bare tar en del av trafikken på t-banenettet. Den løsningen vi har nå med samme type vogner som trafikkerer hele systemet er den utvilsomt den beste, påpeker Lund.

På museum

To av vognene skal settes på museum. De ti resterende er solgt for 100.000 kroner stykket til gjenvinningbedriften Hellik Teigen på Hokksund. Det betyr at vognene når blir solgt for 239 millioner kroner under nypris - og på toppen av det økonomiske tapet ved salget kommer utgifter til transport og lagring. Vognene har dermed hatt en levetid på 14 år frem til de ble tatt ut av bruk i 2009.

Til sammenlikning hadde de eldre T-1300 vognene, som også trafikkerte Holmenkollbanen, vært i drift i over 30 år da de i 2010 ble erstattet av de nye, hvite MX 3000-vognene.

T2000-floppen er en av flere samferdselsskandaler i Oslo. Tidligere har blant annet de enorme utgiftene til det svært forsinkede Flexus-systemet fått stor oppmerksomhet. I tillegg må også de moderne, italienske SL-95-trikkene byttes ut fordi de er for tunge for Oslos gater, noe som vil koste over én milliard kroner.

 1. Les også

  Her vil Ruter legge T-banen

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Togvogner på Bergensbanen er i ferd med å sprekke opp

 2. OSLO
  Publisert:

  Stor endring på T-banen: Fjerner billettautomater og setter inn over 1000 kortlesere om bord

 3. DEBATT
  Publisert:

  Visk ut grensene i kollektivtransporten | Tomm O. Bråten

 4. NORGE
  Publisert:

  Riksrevisjonen: Norge trodde de solgte jagerfly til Hellas – israelsk selskap sto bak

 5. OSLO
  Publisert:

  Ledelsen trodde det var umulig, men nå er Oslos T-bane blant de beste i verden.

 6. OSLO
  Publisert:

  Kommunalt selskap leier PR-hjelp for å snakke med kommunen