Ansatt-opprør på Rikshospitalets nyfødtintensivavdeling: – Det føles som om disse babyene er litt glemt

Over 140 ansatte har undertegnet varskobrev til Rikshospitalets ledelse: «Uholdbare arealforhold» skaper store utfordringer for et effektivt smittevern for de for tidlig fødte barna. Sykehusledelsen svarer at den medisinske behandlingen er forsvarlig.

Sykepleierne Stine Hallen (til venstre) og Heidi Haugen er to av 144 ansatte på nyfødtintensiv-avdelingen ved Rikshospitalet som nå roper et høyt varsko for de minste og mest sårbare pasientene. - De behandles under forhold som voksne aldri ville ha akseptert, sier de.

– Det er så trangt på avdelingen at vi er vant til å dulte borti ting, og noen ganger må vi krype under ledninger. Når keisersnittopererte mødre skal inn for å være med babyen sin, er det såvidt vi får plass til sengen, sier Heidi Haugen, sykepleier ved nyfødtintensiv-avdelingen i over 20 år.

Haugen og kollega Stine Hallen er to av 144 sykepleiere og leger ved nyfødtintensiven, og noen få tidligere ansatte, som slår alarm på vegne av spedbarna på nyfødtintensiven ved Rikshospitalet.

I et åpent brev varsles sykehusets direktør og styreleder om at dagens arealsituasjon skaper store utfordringer for ivaretagelse av familier i krise, pasientenes behov for ro og et effektivt smittevern.

– Risiko for smitteoverføring

I lange perioder er det innlagt barn som er bærere av multiresistente bakterier.

«Disse burde vært isolert i egne rom, men ligger i dag sammen med barn som ikke er smittebærere med den risiko det medfører for smitteoverføring og potensielt alvorlig sykdom».

Dessuten skriver de ansatte: «Kan grunnen til at våre pasienter aldri prioriteres når arealer disponeres, være at de ikke selv kan fortelle om sine lidelser med et språk ledere forstår?»

Ansatt-aksjonen kommer et par uker etter at overlege Atle Moen på samme avdeling varslet om at noen syke spedbarn medisineres unødig mot stress og rammes av psykose. Moen hadde først skrevet en kronikk i Aftenposten som svar på et debattinnlegg fra en nybakt far.

Sykehuset og avdelingens ledelse svarte dengang at pasientene «ivaretas forsvarlig», at «den medisinske behandlingen er den aller beste», og at «det er trangt, men trygt på Rikshospitalets nyfødtintensiv».

Over 140 ansatte på Rikshospitalets nyfødtavdeling deler overlege Atle Moens bekymring for de minste og mest sårbare pasientene. Han varslet nylig om alvorlige konsekvenser for spedbarn som blir utsatt for unødig stress og støy fra omgivelsene.

Roper på vegne av barna

Nå får overlege Moen massiv støtte for sin bekymring.

– Når jeg ser hvor mye mer plass de har på andre avdelinger, og at de har dører som kan lukkes for å gi pasientene ro, så tenker jeg på de aller mest sårbare pasientene våre. De små babyene som ligger så trangt, med støy og stress rundt seg. Vi vet at nettopp disse babyene trenger ro, sier Stine Hallen.

– Tenker man på likhetsprinsippet, føles det som om disse babyene er litt glemt, legger hun til.

Ledelsen: - Den medisinske behandlingen ved avdelingen er forsvarlig

Sykehusets ledelse er forelagt den nye kritikken i oppropet og i Aftenpostens intervju med de ansatte. Ledelsen svarer ved medisinsk direktør Hilde Myhren og holder fast ved at den medisinske behandlingen ved avdelingen er forsvarlig, selv om det er trangt, og at «det gis behandling med høyt faglig nivå som ivaretar pasientsikkerheten».

Myhren erkjenner, i en e-post, at ledelsen er enig i at forholdene kunne være bedre og erkjenner at « vi ikke er helt i mål i forhold til behovene avdelingen har».

Det vises til at nyfødt-intensivavdelingen ble utvidet med to nye, adskilte pasientrom i 2019, og at to isolater har fått oppgradert ventilasjon.

Myhren påpeker at ledelsen er i dialog med klinikken og vil komme tilbake med flere tiltak.

– Må være mulig å forbedre forholdene

Sykepleierne Haugen og Hallen sier de ikke er så naive at de tror de vil få en splitter ny, stor avdeling, men påpeker:

– Når vi så hvor fort man klarte å omdisponere lokaler da det kom en pandemi, så tenker vi at det må være mulig å forbedre forholdene for disse pasientene.

De to sykepleierne er ikke uenig med ledelsen i at det er medisinsk forsvarlig på avdelingen, men mener det er et stykke fra «medisinsk forsvarlig» til Oslo Universitetssykehus sitt eget slagord «kun det beste til de minste».

– Det er med tungt hjerte at vi går til mediene, men for å kunne stå rakrygget ovenfor meg selv, pasientene og familiene deres, må jeg vite at jeg har gjort det jeg kunne for å si ifra, sier Hallen.

– Våre pasienter kan ikke si ifra selv, derfor må noen andre gjøre det for dem, sier Haugen.

Sykepleierne Heidi Haugen (til venstre) og Stine Hallen er to av 144 ansatte ved nyfødtintensiv-avdelingen på Rikshospitalet som mener ledelsen umiddelbart må sette i gang arbeidet med å gi de minste og mest sårbare pasientene bedre forhold.

– Vi må ofte be foreldre som sitter med babyen sin, om å gå ut

Sykepleierne ser også at foreldre må lide under de trange forholdene.

– Som helsepersonell har vi taushetsplikt, men det er vanskelig med så trange lokaler. Vi må stadig vekk be foreldre som sitter med barnet sitt, om å gå ut, sier Hallen.

Haugen nikker og legger til at både babyene og foreldrene trenger å få være mye sammen, særlig i en så sårbar situasjon.

– Men fordi babyene ligger så tett, og plassen er så trang, er det ikke noe særlig rom for private øyeblikk, forteller Haugen.

Hallen beskriver en hektisk arbeidsdag med mye støy, mennesker som kommer og går, apparater og alarmer.

– Når jeg går hjem fra jobb, er jeg lykkelig over å få ro rundt meg. Men så tenker jeg på babyene som ligger der på avdelingene i flere dager og uker, noen ganger måneder, sier Hallen.

Les også

I dag avgjøres skjebnen til Oslos nye sykehus

Ledelsen har påpekt at en ny og moderne avdeling bare kan realiseres gjennom store nybygg, altså nytt sykehus rundt 2029.

Personalet svarer: Vi kan ikke ha det slik i 10-15 år til! De ber ledelsen «umiddelbart» starte arbeidet med å løse det som oppleves som «en uholdbar arealsituasjon».