Norge

Verden sørget med Norge

Ikke bare Norge samlet seg mandag for å minnes ofrene i terrorangrepene. Rundt omkring i verden ble det holdt stille minnestunder.

Alle nordiske land holdt ett minutts stillhet i respekt for ofrene for terrorangrepene i Norge mandag.

– Tragedien i Norge var ikke bare et meningsløst og feigt angrep på uskyldige mennesker. Det var et angrep på selve de verdiene som våre land bygger på, sa den danske statsministeren Lars Løkke Rasmussen.

Både i Danmark, Sverige, Finland og på Island ble det holdt et stille minutt samtidig som markeringen fant sted i Norge.

På Stockholms sentralstasjon stanset nesten all trafikk opp. Selv nede i T-banen stanset togene, og folk reiste seg i taushet. På restauranter måtte kundene vente på mat, og også på Stockholmsbørsen ble arbeidet lagt ned.

Internasjonalt

Markeringen fant sted også utenfor Nordens grenser. EU-kommisjonen i Brussel inneldet sitt daglige pressemøte med ett minutts stillhet.

– La oss alle stå samlet med Norge, sa EUs fiskerikommissær Maria Damanaki.

Også FNs hovedforsamling holdt ett minutts stillhet for å minnes de døde i angrepene i Oslo og på Utøya. Minnestunden ble holdt da representanter fra de 193 medlemslandene startet dagen i New York.

Ved Norges ambassade i London signerte den britiske statsministeren David Cameron og utenriksminister William Hague en kondolanseprotokoll.

En amerikansk organisasjon som jobber for strengere våpenlovgivning, Bradykampanjen, kondolerte også Norge.

– Vi slutter oss til verdens sorg over det forferdelige tap av liv i de norske terrorangrepene, uttalte organisasjonen.

Dansk tog

Samtidig som tusener av mennesker samlet seg til rose— og fakkeltog i Norges byer mandag ettermiddag, vil det også bli holdt en minnemarkering i København.

En oppfordring om å ta med seg blomster og møte på Gammeltorv klokka 18 er spredd via Facebook. Deltakerne skal gå fra torget til Den norske Ambassaden. Her vil de legge ned blomster og tenne lys.

Den danske nettavisen Ekstrabladet.dk gikk klokka 11.50 i sort og erstattet nyheter med et bilde av en flamme til minne om ofrene for tragedien i Norge. Markeringen på nettavisen varte i 20 minutter.